.

Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Fiscale Site Leven - FAQ

Belastingdienst.nl - Rijksoverheid.nl

V&A's gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving inzake KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering (10-08-2018; 1e herdruk, gewijzigd 20-08-2018)

V&A's over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in ODV van PEB (18-07-2018)

V&A's gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving inzake KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering (16-11-2017)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (26-10-2016; 6e HERDRUK)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (27-06-2014; 5e HERDRUK)

V&A's lijfrenten (18-03-2014; HERDRUK)

Fiscale behandeling advies- en distributiekosten bij directe aanbieders (09-09-2013)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (04-09-2013; 4e HERDRUK)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (26-04-2013; 3e HERDRUK)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (28-03-2013; 2e HERDRUK)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (07-03-2013; 1e HERDRUK)

V&A's woningmarkt / kopen v/e woning (08-02-2013; HERZIEN)

V&A's lijfrenten (26-11-2012)

V&A's SEW en BEW (26-11-2012)

Door de Kennisgroep Verzekeringsproducten van de Belastingdienst zijn diverse veel voorkomende helpdeskvragen over lijfrentesparen en eigenwoningsparen, over de afkoopregeling voor "kleine" lijfrenten en over de fiscale behandeling van overbruggingslijfrenten en tijdelijke oudedagslijfrenten van een antwoord voorzien. Deze zijn gepubliceerd op de site van de belastingdienst (rubriek "Brochures en publicaties").

Belastingdienstpensioensite.nl

Loonstamrechten (art. 11-1-g / 11a Wet LB 1964; tekst 2013!)

Alle actuele V&A's loonstamrechten (art. 11, 11a & 37 Wet LB)

V&A over wettelijke gevolgen als het uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering is verstreken (18-009 d.d. 24-10-2018)

V&A (herzien) over omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11-1-g Wet LB 1964 in bancair stamrecht (10-006 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) over slotbegunstiging bij loonstamrecht (08-027 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) over begunstiging (toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen (08-026 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) over afkoopverbod (08-019 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht, beleggingseisen (08-032 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht, drijven onderneming (08-031 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over contraverzekering (08-029 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over ingangsdatum periodieke uitkering (08-025 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens (08-021 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over afkoopverbod (08-019 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht (13-007 d.d. 27-10-2017)

V&A (herzien) over redelijke termijn voor aankoop v/e recht op stamrechtuitkeringen bij expiratie/deblokkering (10-001 d.d. 27-10-2017)

V&A (herzien) inzake omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht (08-036 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) inzake slotbegunstiging stamrechten van voor 1-1-1995 (08-035 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) over echtscheiding en verdeling stamrecht (08-034 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) over omzetting ingegane stamrechten (08-033 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht en Pensioenwet (08-030 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) over variabele termijnen (08-020 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) over redelijke termijn voor aankoop v/e recht op stamrechtuitkeringen bij expiratie/deblokkering (10-001 d.d. 21-10-2016)

V&A (herzien) inzake omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht (08-036 d.d. 07-09-2016)

V&A (herzien) inzake slotbegunstiging stamrechten van voor 1-1-1995 (08-035 d.d. 06-07-2016)

V&A (herzien) over echtscheiding en verdeling stamrecht (08-034 d.d. 06-07-2016)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht en Pensioenwet (08-030 d.d. 06-07-2016)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht, beleggingseisen (08-032 d.d. 21-06-2016)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht, drijven onderneming (08-031 d.d. 21-06-2016)

V&A (herzien) over bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens (08-021 d.d. 22-04-2016)

V&A (herzien) over afkoopverbod (08-019 d.d. 22-04-2016)

V&A (herzien) over contraverzekering (08-029 d.d. 14-01-2016)

V&A (herzien) over ingangsdatum periodieke uitkering (08-025 d.d. 14-01-2016)

V&A (herzien) over variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon (10-005 d.d. 17-12-2015)

V&A (herzien) over omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11-1-g Wet LB 1964 in bancair stamrecht (10-006 d.d. 23-11-2015)

V&A (herzien) over redelijke termijn voor aankoop v/e recht op stamrechtuitkeringen bij expiratie/deblokkering (10-001 d.d. 23-11-2015)

V&A (herzien) over slotbegunstiging bij loonstamrecht (08-027 d.d. 17-11-2015)

V&A (herzien) over begunstiging (toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen (08-026 d.d. 17-11-2015)

V&A (herzien) over afkoop loonstamrecht, niet eigen beheer (14-002 d.d. 16-09-2015)

V&A (herzien) over uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht (13-007 d.d. 16-09-2015)

V&A (herzien) over variabele termijnen (08-020 d.d. 16-09-2015)

V&A (herzien) over omzetting ingegane stamrechten (08-033 d.d. 29-04-2014)

V&A over afkoop loonstamrecht in eigen beheer (14-001 d.d. 29-01-2014)

Infoblad over overgangsrecht inzake vervallen loonstamrechtvrijstelling (d.d. 14-11-2013)

V&A over stamrecht eigen beheer en terugbetalen AK of uitkeren dividend (12-008 d.d. 20-09-2012)

RVU (art. 32ba Wet LB 1964)

Alle actuele V&A's RVU (art. 32ba Wet LB)

Handreiking interpretatie van het begrip “RVU" (28-12-2018)

V&A (herzien) over begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26-5-2005, nr. DGB2015/3299M (09-011 d.d. 04-04-2018)

V&A (herzien) over toepassing art. 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer (11-032 d.d. 04-04-2018)

V&A (herzien) over reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering (13-008 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) eindheffing 52% over drukkende uitkeringen RVU vanaf 1-1-2011 (10-009 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) eindheffing 52% over drukkende uitkeringen RVU vanaf 1-1-2011 (10-009 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over verlofstuwmeren en RVU (12-003 d.d. 27-10-2017)

V&A (herzien) inzake drukkende bedragen voor een RVU indien bedragen door een derde niet binnen 1 jaar worden voldaan (05-056 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) inzake drukkende bedragen voor een RVU indien bedragen door een derde niet binnen 1 jaar worden voldaan (05-056 d.d. 27-06-2016)

V&A (herzien) inzake drukkende bedragen voor een RVU en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan (05-008 d.d. 27-06-2016)

V&A (herzien) inzake RVU geen pensioenovereenkomst in de zin van PW en geen pensioenregeling in de zin van Wet LB (05-007 d.d. 27-06-2016)

V&A (herzien) eindheffing 52% over drukkende uitkeringen RVU vanaf 1-1-2011 (10-009 d.d. 17-12-2015)

V&A (herzien) over verlofstuwmeren en RVU (12-003 d.d. 16-09-2015)

V&A (herzien) over uitstroom oudere werknemers (12-002 d.d. 14-10-2014)

V&A over reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering (13-008 d.d. 24-09-2013)

V&A over eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden (05-062 d.d. 18-09-2013)

V&A over samenloop levensloopregeling en RVU (11-030 d.d. 18-09-2013)

V&A over reorganisaties; vrijwillige fase, plaatsmakers- of remplacantenregelingen (13-003 d.d. 13-03-2013)

V&A over toepassing art. 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer (11-032 d.d. 01-03-2012)

V&A over begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26-5-2005, nr. DGB2015/3299M (09-011 d.d. 18-09-2009)

ODV en lijfrente (art. 38p Wet LB 1964)

Alle actuele V&A's uitfasering PEB; ODV (art. 38p Wet LB)

V&A's over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in ODV van PEB (18-07-2018)

Handreiking ODV en vererving van termijnen (08-05-2018)

Handreiking aanspraken ODV en overlijden (04-04-2018)

V&A Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (18-004 d.d. 04-04-2018)

V&A Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (17-017 d.d. 04-04-2018)

V&A Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (17-009 d.d. 04-04-2018)

V&A Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (17-008 d.d. 04-04-2018)

V&A Pensioen/loonstamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend (12-008 d.d. 04-04-2018)

V&A Uitkeringsperiode ODV (17-029 d.d. 10-11-2017)

V&A Afkoop PEB in combinatie met een in eigen beheer gehouden stamrecht (17-001 d.d. 10-11-2017)

Het Besluit van 27 november 2002 (CPP2002/896M) bevatte 25 namens de staatssecretaris van Financiën gepubliceerde beleidsstandpunten in de vorm van vragen en antwoorden op het gebied van loonstamrechten. Dit besluit is ingetrokken per het Besluit van 8 september 2008 (CPP2008/1727M). 19 van de daarin opgenomen vragen en antwoorden betreffen vragen met een louter voorlichtend karakter. Deze zijn inmiddels in de vorm van "praktijkvragen" geplaatst op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (rubriek "V&A-Handreikingen pensioen LB", onderdeel "Artikelgewijze indeling V&A en handreikingen", "Vrijgesteld loon"). Ook zijn diverse vragen en antwoorden op die website gepubliceerd over het begrip RVU. Sinds de uitfasering van pensioen in eigen beheer en de introductie van de oudedagsverplichting (ODV) zijn op laatstgenoemde website de nodige vragen en antwoorden als ook handreikingen over dit onderwerp gepubliceerd.
De vragen en antwoorden zijn informatief van karakter en dienen (gedeeltelijk) ter vervanging van de teksten van ingetrokken beleidsbesluiten. Hierboven zijn de voor genoemde sub-onderwerpen relevante documenten opgenomen.

Intermediairdagen.nl

FAQ's IM-dagen 2014 Inkomstenbelasting (algemeen) (20-01-2015)

FAQ's IM-dagen 2013 Stamrechtvrijstelling & 80%-regeling (16-01-2014)

FAQ's IM-dagen 2013 Eigenwoningregeling (16-01-2014)

Presentatie IM-dagen 2013 LH; afschaffing loonstamrechtvrijstelling & levensloop (18-12-2013)

Presentatie IM-dagen 2013 IB; eigenwoningregeling (16-12-2013)

Presentatie IM-dagen 2011 LH, w.o. vitaliteitspakket (19-12-2011)

Presentatie IM-dagen 2011 IB, w.o. vitaliteitspakket (19-12-2011)

Presentatie IM-dagen 2011 LH; ontslaguitkeringen (14-11-2011)

FAQ's IM-dagen 2010 Lijfrenten en AO-polissen (24-01-2011)

Presentatie IM-dagen 2010 Lijfrenten en AO-polissen (15-12-2010)

FAQ's IM-dagen 2009 IB niet-winst (16-02-2010)

Tijdens de Intermediairdagen (IM-dagen) die de Belastingdienst in de afgelopen jaren heeft georganiseerd zijn door bezoekers diverse vragen gesteld, waaronder vragen op het gebied van lijfrenten en arbeidsongeschikhteidsverzekeringen. Ook zijn tijdens de IM-dagen presentaties verzorgd. De voor deze site relevante vragen-en-antwoordensets en presentaties zijn via deze site te downloaden.


Voor de gepubliceerde vragen en antwoorden geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving!