.

Internationaal (verdragsstaten)

Fiscale Site Leven - Internationaal

Belastingdienst.nl

Op de website van de Belastingdienst is gepubliceerd het document 'Verdragsstaten IB Niet-ingezetenen’. Dit document bevat een overzicht waarin per door Nederland met een ander land gesloten belastingverdrag (ter voorkoming van dubbele heffing) is aangegeven aan welk land het heffingsrecht ter zake van een bepaalde inkomsten(bron) is toegewezen een en ander bekeken vanuit een buitenlands belastingplichtige die inkomsten ontvangt uit een Nederlandse bron. Dit overzicht is onder meer van belang bij de internationale aspecten inzake periodieke lijfrente-uitkeringen en afkoopsommen van lijfrenten. Zie hiervoor onder andere paragraaf 3 van het document. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Verdragsstaten IB; niet-ingezetenen (versie maart 2021)

Op de website van de Belastingdienst is eveneens gepubliceerd het document 'Verdragsstaten IB Ingezetenen’. Dit document bevat een vergelijkbaar overzicht per gesloten verdrag, maar dan bekeken vanuit een binnenlands belastingplichtige. Het document kan dus als naslagwerk dienen voor de aangiften IB van binnenlands belastingplichtigen waarbij sprake is van inkomstenbestanddelen afkomstig uit het buitenland. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Verdragsstaten IB; ingezetenen (versie maart 2021)

 

Rijksoverheid.nl

Verdragenoverzicht
Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. In een overzicht dat op de website van de Rijksoverheid is opgenomen, zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Hieronder is een hyperlink opgenomen naar het 'Verdragenoverzicht' per 1 januari 2021
. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Verdragenoverzicht MvF (versie juli 2021)

 

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid
Het ministerie van Financiën heeft over het Nederlandse fiscale verdragsbeleid in het verleden diverse notities uitgebracht, te weten 1987, 1996, 1998 en 2011. De meest recente versie van de 'Notitie Fiscaal Verdragsbeleid' is eind mei 2020 uitgebracht. Hieronder zijn diverse (hyperlinks naar) stukken opgenomen die in dat kader relevant kunnen zijn. Download de documenten door met de linker muisknop te klikken op de betreffende hyperlink.

Verslag schriftelijk overleg (incl. door MvF beantwoorde kamervragen) (EK 25.087, nr. P d.d. 01-04-2021)

Aanbiedingsbrief staatssecretaris van Financiën met antwoorden op kamervragen Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (EK 25.087, nr. O d.d. 29-01-2021)
----> Bijlage: Brief staatssecretaris van Financiën d.d. 13-11-2020 en Antwoorden op vragen

Aanbiedingsbrief staatssecretaris van Financiën met antwoorden schriftelijk overleg Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (Kenmerk 2020-0000166279 d.d. 21-09-2020)
----> Bijlage 1: Antwoorden schriftelijk overleg NFV 2020
----> Bijlage 2: Overzicht bronbelastingen

Brief staatssecretaris van Financiën Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aan EK (incl. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020) (EK 25.087, nr. N d.d. 25-06-2020)

Vragen en opmerkingen Vaste Cie voor Financiën aan staatssecretaris van Financiën (2020D26087 d.d. 25-06-2020)

Commentaar NOB Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (D.d. 19-06-2020)

Aanbiedingsbrief staatssecretaris van Financiën Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aan TK (TK 25.087, nr. 255 d.d. 29-05-2020)
----> Bijlage: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (D.d. 29-05-2020)

Brief van de staatssecretaris van Financiën (TK 25.087, nr. 31 d.d. 14-03-2012)

Verslag algemeen overleg (TK 25.087, nr. 30 d.d. 02-03-2012)

Verslag schriftelijk overleg (incl. door MvF beantwoorde vragen) (EK 25.087, nr. C d.d. 21-12-2011)

Brief van de staatssecretaris van Financiën (TK 25.087, nr. 29 d.d. 30-11-2011)

Brief van de staatssecretaris van Financiën (TK 25.087, nr. 28 d.d. 26-10-2011)

Brief van de staatssecretaris van Financiën (TK 25.087, nr. 27 d.d. 18-10-2011)
----> Bijlage: Toetsschema Standaardcriteria (D.d. 18-10-2011)

Brief inzake fiscale toezeggingen (TK 32 500 IXB, nr. 25 of AFP2011/559U d.d. 09-09-2011)

Verslag algemeen overleg (TK 25.087, nr. 25 d.d. 13-07-2011)

Schriftelijke reactie staatssecretaris van Financiën (incl. reactie NOB) (EK 25.087, nr. B d.d. 24-06-2011)

Verslag mondeling overleg (EK 25.087, nr. A d.d. 04-05-2011)

Samenvatting Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (D.d. 14-02-2011)

Brief staatssecretaris van Financiën (TK 25.087, nr. 7 d.d. 11-02-2011)
----> Bijlage: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (D.d. 11-02-2011)

Nieuwsbericht Financiën 'Onderhandelingen belastingverdragen in 2011' (D.d. 11-02-2011)

 

Verzekeraars.nl

Samen met DNB, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst heeft het Verbond van Verzekeraars een oplossing gevonden voor de problemen die klanten met een lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken c.q. zijn vertrokken. Het Verbond van Verzekeraars heeft de oplossing in een circulaire vastgelegd. Die oplossing geldt overigens alleen voor klanten die op het moment van omzetting nog in het buitenland wonen. Volgens het Verbond van verzekeraars zijn er namelijk geen problemen als klanten bij de ingangsdatum van de lijfrente of het pensioen weer in Nederland wonen.

Circulaire Verbond van Verzekeraars (versie maart 2018)