.

Internationaal (verdragsstaten)

Fiscale Site Leven - Internationaal

Belastingdienst.nl

Op de website van de Belastingdienst is gepubliceerd het document 'Verdragsstaten IB Niet-ingezetenen’. Dit document bevat een overzicht waarin per door Nederland met een ander land gesloten belastingverdrag (ter voorkoming van dubbele heffing) is aangegeven aan welk land het heffingsrecht ter zake van een bepaalde inkomsten(bron) is toegewezen een en ander bekeken vanuit een buitenlands belastingplichtige die inkomsten ontvangt uit een Nederlandse bron. Dit overzicht is onder meer van belang bij de internationale aspecten inzake periodieke lijfrente-uitkeringen en afkoopsommen van lijfrenten. Zie hiervoor onder andere paragraaf 3 van het document. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Verdragsstaten IB; niet-ingezetenen (versie januari 2018)

Op de website van de Belastingdienst is eveneens gepubliceerd het document 'Verdragsstaten IB Ingezetenen’. Dit document bevat een vergelijkbaar overzicht per gesloten verdrag, maar dan bekeken vanuit een binnenlands belastingplichtige. Het document kan dus als naslagwerk dienen voor de aangiften IB van binnenlands belastingplichtigen waarbij sprake is van inkomstenbestanddelen afkomstig uit het buitenland. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Verdragsstaten IB; ingezetenen (versie februari 2018)