.

Besluiten IB 2001 (staking/winst)

Fiscale Site Leven - BESLUITEN IB (staking/winst)

Geldend beleid
19-03-2019
2019-6904

28-05-2018

BLKB2018-66294

30-03-2018

2018-2954

03-06-2014

BLKB2014/816
Lijfrenten in de winstsfeer (verzamelbesluit)
18-07-2008
CPP2008/163M
Geruisloze doorschuiving (winst; NIET specifiek leven)

24-06-2005

CPP2005/1323M

Oudedagsreserve (verzamelbesluit)

03-08-2004

CPP2004/882M
Vervallen beleid

07-03-2017

2017-22042
03-07-2008
CPP2008/447M

28-12-2004

CPP2004/633M
Lijfrenten in de winstsfeer (verzamelbesluit)
07-10-2003
CPP2003/2473M
01-10-2003
CPP2003/1668M
31-07-2003
CPP2003/1049M
19-03-2003
CPP2003/694M
25-02-2003
CPP2003/234M
16-01-2003
CPP2002/3543M

09-11-2001

CPP2001/3034M

Oudedagsreserve. Toevoegen in jaar van staken

21-03-2001

CPP2001/794M

Toegestane verzekeraars ingevolge artikel 3.126, eerste lid, onderdeel a, van de Wet IB 2001. Begrip reŽle gevallen

14-03-2001
CPP2001/399M

06-02-2001

CPP2001/398M

Indexering van de bedragen van de stamrechtvrijstelling ex artikel 19 Wet op de inkomstenbelasting 1964

17-01-2001

CPP2000/2362M

Omzetting artikel 19 (vervallen) of 44j (oud) Wet IB 1964 stamrecht in artikel 3.125 Wet IB lijfrenten

04-12-2000

CPP2000/1942M

Verlenging termijn waarbinnen lijfrentepremie moet zijn betaald

29-11-2000

CPP2000/1941M

Overdracht lijfrenteverplichting zonder toepassing van de sanctie van artikel 3.133, tweede lid, onderdeel i, Wet IB 2001

29-11-2000

CPP2000/1940M

Overdracht van een stamrecht, bedongen voor 1 januari 1992

Deze pagina bevat een compleet overzicht van alle tot op heden namens de staatssecretaris van FinanciŽn uitgebrachte losse besluiten met een specifiek onderwerp op levensverzekeringsgebied die van belang zijn voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 (STAKING/WINST). Door op de titel van het besluit te klikken verschijnt de integrale besluittekst.