.

Besluiten Loonbelasting (vanaf 2001)

Fiscale Site Leven - BESLUITEN LB (vanaf 2001)

Geldend beleid
15-03-2021
2021-5656

Aangewezen/toegelaten buitenlandse aanbieders (pensioenen en lijfrenten)

16-12-2020
2020-226944
Middeling
07-12-2020
2020-234674
Klein verzamelbesluit pensioenen
20-12-2019
2019-21333
Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (staffelbesluit)
13-12-2019
2019-0000024804

VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd Inwerking getreden per 1 januari 2020

11-12-2018
2018-28514
Pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht
15-07-2016
BLKB2016/764M
Diverse onderwerpen
15-12-2015
IZV2015/1054M
Belastingverdragen Duitsland (ontslagvergoedingen)
09-10-2015
DGB2015/7010M
Internationale aspecten van pensioenen en stamrechten
----> Kamervragen mogelijkheid van pensioenoverdracht vanuit buitenland (04-12-2019)
23-04-2015
DGB2015/584M
Belastingverdragen. OESO-commentaar op art. 15 en 17; ontslagvergoedingen in grensoverschrijdende situaties
17-12-2014
BLKB2014/1894M
Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
17-12-2013
BLKB2013/2201M

VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd

12-07-2013
---

Aangewezen buitenlandse aanbieders (pensioenen, ontslagstamrechten en lijfrenten)

20-12-2011
BLKB2011/1954M
Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
05-08-2009
CPP2009/1096M

Ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden

22-06-2006
CPP2006/1404M
Regeling met België inzake ontslaguitkeringen
Vervallen beleid
10-12-2018
2018-28515
Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (staffelbesluit)
21-03-2018
2018-5799

Aangewezen/toegelaten buitenlandse aanbieders (pensioenen en lijfrenten)

24-11-2017
2017-126948
Pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht (rectificatie Stcrt. 70301-n1, publicatie 28-12-2017)
24-11-2017
2017-126948
Pensioenen; opbouw, vervroegen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht (oorspronkelijk Stcrt. 70301, publicatie 8-12-2017)
23-11-2017
2017-187605
Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (staffelbesluit)
20-01-2017
2017-7168
Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (staffelbesluit)
24-06-2016
DGB2016/1922N

Aangewezen/toegelaten buitenlandse aanbieders

06-11-2015
BLKB2015/830M
Pensioenen; opbouw, eigen beheer, vervroegen en uitstellen van de pensioendatum, aanwijzingen en overgangsrecht & INTREKKING stamrechtbesluiten (par. 12.1)
17-12-2014
BLKB2014/2132M
Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (staffelbesluit)
23-09-2014
BLKB2014/1702M
Pensioenen en stamrechten; tegemoetkoming voor o.a. opnemen van stamrechten (ingetrokken per besluit BLKB2015/830M)
23-06-2014
BLKB2014/1033M
Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
23-06-2014
BLKB2014/2058M
Middeling
23-06-2014
BLKB2014/0351M
Pensioenen en stamrechten; tegemoetkoming voor o.a. opnemen van stamrechten
10-04-2014
BLKB2014/0549M
Diverse onderwerpen
18-12-2013
BLKB2013/2200M

Regeling voor vervroegd uittreden; pseudo-eindheffing; sociaal plan (ingetrokken door arrest HR 16/06236)

18-09-2013
BLKB2013/0799M
Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
16-09-2013
BLKB2013/0801M
Diverse onderwerpen
27-04-2012
BLKB2012/157M
Niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag  (ingetrokken per besluit BLKB2015/830M)(ingetrokken per besluit BLKB2015/830M)
25-11-2011
BLKB2011/1828M
Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
05-07-2011
BLKB2011/618M
Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
14-12-2010
DGB2010/7826M
Diverse onderwerpen
29-11-2010
DGB2010/5419M
Loon, vrijgesteld loon en vergoedingen en verstrekkingen
18-11-2010
DGB2010/7480

Aangewezen buitenlandse aanbieders

09-09-2010
DGB2010/2733M
Pensioenen: opbouw, eigen beheer en overgangsrecht. Stamrechten  (ingetrokken per besluit BLKB2015/830M)(
26-08-2010
DGB2010/2527M
Diverse onderwerpen
10-06-2010
DGB2010/3777

Aangewezen buitenlandse aanbieders

22-01-2010
DGB2010/415M
Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
08-09-2008
CPP2008/1727M
Pensioenen: opbouw, eigen beheer en overgangsrecht. Stamrechten
07-01-2008
CPP2007/2826M
Stamrechten; aanwijziging buitenlandse verzekeraars
14-11-2007
IFZ2007/754M
Regeling voor de toepassing van het Nederlands- Duitse belastingverdrag m.b.t. de toedeling van het recht tot belastingheffing over aan werknemers betaalde afkoopsommen
14-05-2007
Mededeling LB 4 2007
Competente inspecteur bij stamrechtvrijstellingen (gouden handdrukken)
16-03-2007
CPP2007/482M
Pensioenen;niet-ingehouden pensioenbijdragen
09-02-2007
CPP2007/2830M
Diverse onderwerpen
08-12-2005
DGB2005/6722M
Financiële regelingen bij ontslag in relatie tot het begrip regeling voor vervroegde uittreding (ingetrokken door arrest HR 16/06236)
28-10-2005
CPP2005/1795M
Werknemersspaarregelingen en winstdelingsregelingen
08-06-2005
DGB2005/3620M
Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht
26-05-2005
DGB2005/3299M
Begrip regeling voor vervroegde uittreding; afgrenzing met loonstamrechten en eenmalige ontslaguitkeringen; overgangsrecht (ingetrokken door arrest HR 16/06236)
08-07-2004
CPP2004/874M
Fiscale behandeling van door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaalde pensioenpremies op PSW-C-polissen
23-10-2003
CPP2003/2058M
V & A Loonbelasting. Spaarloon
10-10-2003
CPP2003/906M
Deblokkering spaarloon; lijfrentepremies; pensioentekort
27-11-2002
CPP2002/896M
V & A op het gebied van stamrechten (ingetrokken per besluit CPP2008/1727M)
07-09-2001
CPP2001/923M
Vragen en antwoorden inzake Uitvoeringsaspecten werknemersspaarregelingen

10-08-2001

CPP2001/1770M

Aftrek van vrijwillig betaalde premie voor aanvullende pensioenrechten als negatief loon

21-12-2000

CPP2000/3040M

Toepassing stamrechtvrijstelling loonbelasting

Deze pagina bevat een compleet overzicht van alle tot op heden namens de staatssecretaris van FinanciŽn uitgebrachte losse besluiten met een specifiek onderwerp op levensverzekeringsgebied die van belang zijn voor de toepassing van de Wet op de loonbelasting. Door op de titel van het besluit te klikken verschijnt de integrale besluittekst.