Financieringsrente voor premies voor kapitaalverzekering aftrekbaar als persoonlijke verplichtingenrente; rente begrepen in toekomstige kapitaalsuitkering vrijgesteld

UITSPRAAK BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE 's-GRAVENHAGE (VERWEZEN)
Belastingkamer : Vierde enkelvoudige
Zaaknummer : BK 00/01843
Datum uitspraak : 29 maart 2002
Belastingmiddel : Inkomstenbelasting
 
Proces-verbaal verwijzingshof Amsterdam : Klik hier voor het proces-verbaal (VERWIJZINGSHOF)
Zaaknummer : BK 04/00236
Datum proces-verbaal : 1 juni 2004
 
Beroepschrift in cassatie : Klik hier voor het beroepschrift
 
Arrest Hoge Raad : Klik hier voor het arrest
Zaaknummer : 38.248
Datum arrest : 19 december 2003 SE

U I T S P R A A K

van het Gerechtshof te 's-Gravenhage, van 29 maart 2002, nr. BK-00/01843, kan worden geraadpleegd door te klikken op: hofuitspraak.

Bron: www.ntfr.nl

Daily mail van: 19 december 2003