Lijfrentepolis niet vrijgesteld voor de vermogensbelasting

ARREST HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
Kamer : -----
Zaaknummer : 36.872
Datum arrest : 9 augustus 2002 CL
Belastingmiddel : Vermogensbelasting
   
Uitspraak Hof Den Bosch : Klik hier voor de uitspraak van het hof
Zaaknummer : BK 98/01079
Datum uitspraak : 9 januari 2001
   
Beroepschrift in cassatie : Klik hier voor het beroepschrift

ARREST

gewezen op het beroep in cassatie van X te Z tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 9 januari 2001, nr. 98/01079 betreffende na te melden aanslag in de vermogensbelasting.

1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof
Aan belanghebbende is voor het jaar 1996 een aanslag in de vermogensbelasting opgelegd naar een vermogen van É 1.616.000, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van de Inspecteur is gehandhaafd.
Belanghebbende is tegen die uitspraak in beroep gekomen bij het Hof.
Het Hof heeft de uitspraak bevestigd. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

2. Geding in cassatie
Belanghebbende heeft tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.
De Staatssecretaris van FinanciŽn heeft een verweerschrift ingediend.

3. Beoordeling van de klachten
Het Hof is kennelijk ervan uitgegaan dat de onderwerpelijke overeenkomst uitsluitend recht gaf op een lijfrente. Gelet op dit uitgangspunt, dat in cassatie niet is bestreden, is hetgeen het Hof heeft geoordeeld in de rechtsoverwegingen 4.1 en 4.2 van zijn uitspraak juist. De daartegen gerichte klacht faalt derhalve. Aangezien de genoemde rechtsoverwegingen de beslissing van het Hof zelfstandig dragen, kunnen de overige klachten niet tot cassatie leiden.

4. Proceskosten
De Hoge Raad acht geen termen aanwezig voor een veroordeling in de proceskosten.

5. Beslissing
De Hoge Raad verklaart het beroep ongegrond.

Dit arrest is gewezen door de vice-president E. Korthals Altes als voorzitter, en de raadsheren A.R. Leemreis en C.J.J. van Maanen, in tegenwoordigheid van de waarnemend griffier A.I. Boussak-Leeksma, en in het openbaar uitgesproken op 9 augustus 2002.

Bron: www.rechtspraak.nl

LJN-nummer: AE6374