Liquidatie-uitkering onderlinge waarborgmaatschappij progressief belast; geen sprake van negatieve persoonlijke verplichtingen

UITSPRAAK BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE AMSTERDAM
Belastingkamer : Vierde meervoudige
Zaaknummer : BK P017/02500
Datum uitspraak : 6 december 2002
Belastingmiddel : Inkomstenbelasting
 
Beroepschrift in cassatie : Klik hier voor het beroepschrift
 
Conclusie A-G : Klik hier voor de conclusie van de Advocaat-Generaal
Zaaknummer : 39.373
Datum conclusie : 6 januari 2004
 
Arrest Hoge Raad : Klik hier voor het arrest
Zaaknummer : 39.373
Datum arrest : 23 september 2005 AB

Uitspraak

op het beroep van belanghebbende X tegen een uitspraak van het Hoofd van de Belastingdienst Particulieren te P d.d. 6 december 2002 van de vierde meervoudige belastingkamer van het Gerechtshof te Amsterdam, nr. BK-P01/02500, is raadpleegbaar door te klikken op: uitspraak hof.

Bron: www.ntfr.nl

Daily mail van: 23 september 2005