Arrest HR 08/04869 12-03-2010

Hoge Raad heeft het beroep in cassatie gegrond verklaard en uitspraak hof Den Bosch vernietigd; verwijzing naar hof Arnhem

ARREST HOGE RAAD DER NEDERLANDEN
Kamer : ???
Zaaknummer : 08/04869
Datum arrest : 12 maart 2010
Belastingmiddel : Inkomstenbelasting / AWR
 
Proces-verbaal rechtbank Breda : Klik hier voor het proces-verbaal 
Zaaknummer : AWB 06/2838
Datum: 3 augustus 2007
  
Uitspraak Hof Den Bosch : Klik hier voor de uitspraak (niet gepubliceerd!)
Zaaknummer :

BK 07/00460

Zie voor samenhangende zaak: BK 07/00461

Datum : 17 oktober 2008
 
Uitspraak hof Arnhem : Klik hier voor de uitspraak van het hof (verwijzingshof)
Zaaknummer : BK 10/00129
Datum : 14 september 2010
 
Arrest Hoge Raad : Ongegrondverklaring onder verwijzing naar art. 81 Wet RO (verwijzingsprocedure hof Arnhem)
Zaaknummer : 10/04307
Datum : 12 augustus 2011

ARREST

gewezen op het beroep in cassatie van de Staatssecretaris van Financiën tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch van 17 oktober 2008, nr. 07/00460, betreffende een aan X te Z opgelegde [navorderings]aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de daarbij gegeven boetebeschikking.

[............ verder geen tekst gepubliceerd ...........]

Bron arrest: www.rechtspraak.nl

LJN-nummer: BL7166