.

In behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen levensverzekeringen & nieuwe fiscale wetgeving e.d.

Fiscale Site Leven - WETSVOORSTELLEN

Archief fiscale wetsvoorstellen

FISCALE TOEZEGGINGEN (BEGROTINGSSTATEN FINANCIňN)

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP 2016-151954 d.d. 20-09-2016)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP 2016-154751 d.d. 20-09-2016)
--> Bijlage 1: Evaluatie excessieve beloningsbestanddelen

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP/2016/312M d.d. 27-05-2016)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP/2016/313M d.d. 27-05-2016)

Kamerbrief met reactie op vragen en opmerkingen op brief 15 september 2015 (AFP/2016/208U d.d. 22-02-2016)
--> Bijlage: Reactie op vragen en opmerkingen op brief 1 september 2015

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (EK 34.302, nr. B d.d. 15-09-2015)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP/2015/775 d.d. 15-09-2015)

Reactie op vragen en opmerkingen op brief van 1 juni 2015 (AFP/2015/685 d.d. 25-08-2015)

Kamerbrief Belastingherziening (AFP/2015/512 d.d. 19-06-2015)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP/2015/301 d.d. 01-06-2015)

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP/2015/300 d.d. 01-06-2015)

Kamerbrief Keuzes voor een beter belastingstelsel (AFP/2014/780 d.d. 16-09-2014)

Brief inzake fiscale moties en toezeggingen Prinsjesdag 2014 (AFP2014-806 d.d. 16-09-2014)
--> Bijlage 1: Bouwstenennotitie schenk- en erfbelasting
--> Bijlage 2: Fiscale vergroening
--> Bijlage 3. Indexatie eigenwoningforfait

Brief staatssecretaris van FinanciŽn inzake fiscale toezeggingen (BJZ/2014/1562U d.d. 11-09-2014)
--> Bijlage: Overzicht met toezeggingen aan Eerste Kamer

Brief staatssecretaris van FinanciŽn inzake fiscale toezeggingen (BJZ/2014/1345U d.d. 09-05-2014)
--> Bijlage: Overzicht met toezeggingen aan Eerste Kamer

Brief staatssecretaris van FinanciŽn; fiscale moties en toezeggingen (incl. beklemd vermogen) (TK 33.750 IX, nr. 5 d.d. 17-09-2013)

Brief staatssecretaris van FinanciŽn (TK 32.500 IXB, nr. 25 of AFP2011/559U d.d. 09-09-2011)

 

OVERIGE FISCALE MAATREGELEN 2018 (TK 34.786)

Verslag WO d.d. 30 oktober 2017 (TK 34.785, nr. 17 d.d. 09-11-2017)

Concept-verslag WO d.d. 6 november 2017 (D.d. 6-11-2017)

Antwoorden op vragen van WO d.d. 30 oktober 2017 (TK 34.785, nr. 15 d.d. 02-11-2017)

Nota van wijziging (TK 34.786, nr. 7 d.d. 25-10-2017)
--> Bijlage: Uitvoeringstoets

Nota n.a.v. het verslag (TK 34.786, nr. 6 d.d. 25-10-2017)

Verslag (TK 34.786, nr. 5H d.d. 12-10-2017)

Samenvatting; codificatie verval tijdklemmen BHW-kapitaalverzekeringen (D.d. 22-09-2017)

Advies Raad van State en Nader rapport (TK 34.786, nr. 4 d.d. 11-09-2017)

Memorie van Toelichting (TK 34.786, nr. 3 d.d. 19-09-2016)
--> Bijlage: Uitvoeringstoetsen

Wetsvoorstel (TK 34.786, nr. 2 d.d. 19-09-2017)

Koninklijke boodschap (TK 34.786, nr. 1 d.d. 19-09-2017)TOEKOMST PENSIOENSTELSEL (TK 32.043)

Planning pensioenonderwerpen 2015 (TK 32.043, nr. 257 d.d. 01-05-2015)
--> Bijlage: Overzicht met geplande pensioenonderwerpen

Brief inzake geactualiseerde planning pensioenonderwerpen (TK 32.043, nr. 231 d.d. 18-11-2014)

Brief regering; Zelfstandigen en pensioen (TK 32.043, nr. 195 d.d. 15-01-2014)

Brief met wijzigingsvoorstellen op het terrein van 'pensioenen' (2e en 3e pensioenpijler; brief bij Pensioenakkoord 2013) (TK 32.043, nr. 188 d.d.18-12-2013)

 

SOCIAAL OVERLEG (TK 33 566) & SOCIAAL AKKOORD

Brief regering inzake Participatiewet en quotum; toezeggingen (TK 33.566, nr. 65 d.d. 02-12-2013)
--> Bijlage 1: Plan van aanpak Monitor en evaluatie Participatiewet
--> Bijlage 2: Vergelijking beoordeling zittend bestand Wajong, WWNV en Participatiewet

Brief regering inzake uitvoering Sociaal Akkoord (TK 33.566, nr. 62 d.d. 13-09-2013)

Nieuwsbericht SZW inzake wetsvoorstel Wet werk en zekerheid (D.d. 01-09-2013)

Kamerbrief SZW inzake resultaten sociaal overleg (TK 33.566, nr. 15 d.d. 11-04-2013)
--> Bijlage: Overzicht met maatregelen
--> Bijlage: Perspectief voor een sociaal ťn ondernemend land (SvdA)

Nieuwsbericht SZW inzake sociale agenda (D.d. 11-04-2013)

 

KABINENTSFORMATIE 2012 (TK 33 410)

CPB Notitie; Analyse economische effecten financieel kader Regeerakkoord (Bijlage bij TK 33.410, nr. 15 d.d. 29-10-2012)

Brief informateurs; Eindverslag en regeerakkoord / Regeerakkoord (los) (TK 33.410, nr. 15 d.d. 29-10-2012)

Brief informateurs; Deelakkoord Begroting 2013 (TK 33.410, nr. 12 d.d. 01-10-2012)

 

INTEGRALE VISIE OP DE WONINGMARKT (IVW; TK/EK 32 847)

Verslag van een schriftelijk overleg (EK 32.847, nr. H d.d. 18-09-2013)

Hervormingsagenda woningmarkt (TK 32.847, nr. 87 d.d. 17-09-2013)

Hervormingsagenda woningmarkt (EK 32.847, nr. G d.d. 28-06-2013)

Brief inzake gebruik overgangsrecht omzettingen tot 1 april 2013 (TK 32.847, nr. 79 d.d. 28-06-2013)

Stemmingsuitslagen TK (D.d. 09-04-2013)

Motie uitvoering aanvragen eigenwoningspaarproducten vůůr 1 april 2013 (aangenomen) (TK 32.847, nr. 48 d.d. 03-04-2013)

 

NOTITIE FISCAAL VERDRAGSBELEID 2011 (TK 25 087)

Brief van de staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 31 d.d. 14-03-2012)

Verslag algemeen overleg (TK 25.087, nr. 30 d.d. 02-03-2012)

Verslag schriftelijk overleg (incl. door MvF beantwoorde vragen) (EK 25.087, nr. C d.d. 21-12-2011)

Brief van de staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 29 d.d. 30-11-2011)

Brief van de staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 28 d.d. 26-10-2011)

Brief van de staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 27 d.d. 18-10-2011)
----> Bijlage: Toetsschema Standaardcriteria (D.d. 18-10-2011)

Brief inzake fiscale toezeggingen (TK 32 500 IXB, nr. 25 of AFP2011/559U d.d. 09-09-2011)

Verslag algemeen overleg (TK 25.087, nr. 25 d.d. 13-07-2011)

Schriftelijke reactie staatssecretaris van FinanciŽn (incl. reactie NOB) (EK 25.087, nr. B d.d. 24-06-2011)

Verslag mondeling overleg (EK 25.087, nr. A d.d. 04-05-2011)

Samenvatting Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (D.d. 14-02-2011)

Brief staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 7 d.d. 11-02-2011)
----> Bijlage: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (D.d. 11-02-2011)

Nieuwsbericht FinanciŽn 'Onderhandelingen belastingverdragen in 2011' (D.d. 11-02-2011)

 

BREDER, LAGER, EENVOUDIGER? EEN EVALUATIE VAN DE BELASTINGHERZIENING 2001 (TK 30 375)

 Verslag van een algemeen overleg (TK 30 375, nr. 7, d.d. 26-01-2009)

 Brief staatssecretaris van FinanciŽn (TK 30 375, nr. 6, d.d. 06-10-2008)

 Verslag van een algemeen overleg (TK 30 375, nr. 5, d.d. 28-01-2008)

Verslag van een schriftelijk overleg (TK 30 375, nr. 4, d.d. 16-06-2006)

 Brief staatssecretaris met een reactie op commentaren op de evaluatie (TK 30 375, nr. 3, d.d. 07-04-2005)

 Rapport 'Breder, lager, eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 2001' (TK 30 375, nr. 2, d.d. 22-11-2005)

 Brief minister en staatssecretaris bij het evaluatierapport (TK 30 375, nr. 1, d.d. 22-11-2005)

 

Via deze pagina is raadpleegbaar en te downloaden diverse informatie inzake in behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen (met de belangrijkste bijbehorende kamerstukken e.d.) die van belang kunnen zijn voor de praktijk van levensverzekeringen. Voor de volledigheid is tevens de daarmee samenhangende nieuwe wet- en (lagere) regelgeving via deze pagina opgenomen.
Daarnaast zijn via deze pagina ook diverse kamerstukken te raadplegen die niet direct verband houden met een wetsvoorstel. Het gaat dan om kamerstukken die gelinkt zijn aan lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen, de bancaire tegenhangers daarvan en loonstamrechten.
Tenslotte geldt het volgende. Voor zover op deze pagina samenvattingen zijn opgenomen, betreft het samenvattingen met louter de voor de levensverzekeringspraktijk relevante onderdelen van de betreffende fiscale wetsvoorstellen c.q. wetgeving.