Selectie wetteksten Besluit van 13 december 2002 tot aanpassing van enige uitvoeringsbesluiten mede in het kader van het Belastingplan 2003
(Staatsblad 2002, nr. 635)


ARTIKEL I
Het uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

(...)

B. In artikel 15, eerste lid, wordt «artikel 3.127, tweede en vijfde lid» vervangen door: artikel 3.127, eerste en vierde lid.

(...)

ARTIKEL III
In hoofdstuk 2, Overgangsrecht, artikel I, eerste lid, van het Besluit van 20 december 2000 tot aanpassing van enige uitvoeringsbesluiten
(Stb. 640) wordt «artikel 3.127, derde lid» telkens vervangen door «artikel 3.127, tweede lid» en wordt «artikel 3.127, tweede tot en met vijfde lid» vervangen door «artikel 3.127, eerste tot en met vierde lid».

(...)

ARTIKEL IX
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.


NOTA VAN TOELICHTING (ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING)

Artikel I, onderdeel B (artikel 15 Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)
Deze wijziging vloeit voort uit de vernummering van artikel 3.127 wegens het vervallen van de basisaftrek lijfrente in het kader van het Belastingplan 2003.

Artikel III (hoofdstuk 2, artikel 1, Besluit van 20 december 2000, Stb. 640)
Deze wijziging vloeit voort uit de vernummering van artikel 3.127 van de Wet inkomstenbelasting 2001 wegens het vervallen van de basisaftrek lijfrente in het kader van het Belastingplan 2003.

Artikel IX (Inwerkingtreding)
Artikel IX regelt de inwerkingtreding. De wijzigingen van de diverse uitvoeringsbesluiten treden in werking met ingang van 1 januari 2003.