Pocket "Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2017"

Klik op het plaatje hiernaast voor een indicatie van de inhoudsopgave van en de handwijzer bij de pocket 2012!

ISBN/EAN 978 90 79318 19 3
NUR 826
AankooppPrijs € 0,00 (service)
Verschijningsdatum 24 november 2017
Levertijd 7 - 14 dagen
   
Uitvoering Digitale (PDF-formaat)
Formaat (afmeting) A4 of A5 (af te drukken naar wens)
Aantal pagina's 170
   
Auteur/samensteller dhr. H. van Toledo
Website auteur/samensteller Fiscale site Levensverzekeringen (FsL)
   
Uitgeverij


In eerste instantie zijn in deze bundel opgenomen de voor loonstamrechten en het begrip 'Regeling voor Vervroegde Uittreding' (RVU) geldende actuele beleidsbesluiten die door of namens de staatssecretaris/minister van Financiën zijn uitgebracht. Daarnaast zijn in deze bundel opgenomen diverse op internet gepubliceerde vragen en antwoorden met een toelichtend karakter rond loonstamrechten en het begrip RVU (praktijkvragen).

Om de “praktijkvragen” op het gebied van loonstamrechten/de RVU op overzichtelijke wijze bij elkaar te houden zijn de meest actuele teksten van de - tot en met 17 november 2017 - op www.belastingdienstpensioensite.nl gepubliceerde praktijkvragen 1 op 1 overgenomen in deze bundel. Daarbij is uitgegaan van de volgorde zoals deze is gehanteerd op de website van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP).

Op 9 mei 2012 heeft het CAP een praktische handreiking van 8 mei 2012 inzake gederfd of te derven loon op www.belastingdienstpensioensite.nl gepubliceerd. Hoewel deze handreiking haar belang heeft verloren en sinds 16 september 2015 niet meer online wordt aangeboden op genoemde website, is deze handreiking ter completering toch nog 1 op 1 overgenomen in deze bundel.

In deze bundel zijn ook de modelstamrechtovereenkomsten van de Belastingdienst voor direct ingaande uitkeringen en uitgesteld ingaande uitkeringen opgenomen, laatste versie september 2011, voorafgegaan door de daarbij behorende handreiking.

Ten slotte zijn de voor loonstamrechten relevante wetteksten met betrekking tot belastingjaar 2017 en 31 december 2013 in deze pocket opgenomen.

Kortom, een bundeling van praktisch en aanverwant materiaal op het terrein van loonstamrechten!

De pocket kunt u rechtstreeks on-line bestellen door door te klikken op: Bestel nu!