.

Internationaal (verdragsstaten)

Fiscale Site Leven - Internationaal

Verzekeraars.nl

Samen met DNB, het ministerie van FinanciŽn en de Belastingdienst heeft het Verbond van Verzekeraars een oplossing gevonden voor de problemen die houders van lijfrenten met hun lijfrente ondervinden als ze naar het buitenland vertrekken c.q. zijn vertrokken. Het Verbond van Verzekeraars heeft de oplossing in maart 2018 in een eerste circulaire vastgelegd (kenmerk SL-2018-1). Die oplossing geldt overigens alleen voor lijfrentehouders die op het moment van omzetting nog in het buitenland wonen. Volgens het Verbond van verzekeraars zijn er namelijk geen problemen als houders van lijfrenten bij de ingangsdatum van de lijfrente weer in Nederland wonen. De circulaire is in januari 2022 aangevuld voor situaties waarin lijfrentehouders hun lijfrente vůůr het moment van expiratie overdragen aan een andere verzekeraar.

Aanvulling op circulaire SL-2018-1 (versie januari 2022)

Circulaire Verbond van Verzekeraars; SL-2018-1 (versie maart 2018)


Belastingdienst.nl

Op de website van de Belastingdienst is gepubliceerd het document 'Verdragsstaten IB Niet-ingezetenení. Dit document bevat een overzicht waarin per door Nederland met een ander land gesloten belastingverdrag (ter voorkoming van dubbele heffing) is aangegeven aan welk land het heffingsrecht ter zake van een bepaalde inkomsten(bron) is toegewezen een en ander bekeken vanuit een buitenlands belastingplichtige die inkomsten ontvangt uit een Nederlandse bron. Dit overzicht is onder meer van belang bij de internationale aspecten inzake periodieke lijfrente-uitkeringen en afkoopsommen van lijfrenten. Zie hiervoor onder andere paragraaf 3 van het document. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Verdragsstaten IB; niet-ingezetenen (versie februari 2024)

Op de website van de Belastingdienst is eveneens gepubliceerd het document 'Verdragsstaten IB Ingezetenení. Dit document bevat een vergelijkbaar overzicht per gesloten verdrag, maar dan bekeken vanuit een binnenlands belastingplichtige. Het document kan dus als naslagwerk dienen voor de aangiften IB van binnenlands belastingplichtigen waarbij sprake is van inkomstenbestanddelen afkomstig uit het buitenland. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Verdragsstaten IB; ingezetenen (versie februari 2024)

Op de kennisgroepstandpuntenwebsite van de Belastingdienst zijn onder andere standpunten te vinden van de Kennisgroep Internationaal Belastingrecht (IBR). Een overzicht van de standpunten van die kennisgroep kan worden ingezien door met de linker muisknop te klikken op onderstaande hyperlink:

Overzicht alle standpunten Kennisgroep IBR

Standpunt KG IBR: Uitleg begrip belastingjaar in pensioenartikel Verdrag NL-VK (KG:041:2023:10 d.d. 10 november 2023)

 

Rijksoverheid.nl

Verdragenoverzicht
Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting). Ook heeft Nederland verdragen afgesloten waarin de uitwisseling van fiscale informatie wordt geregeld. Klik voor meer informatie over belastingverdragen op: informatiepagina Rijksoverheid.
In een overzicht dat op de website van de Rijksoverheid is opgenomen, zijn niet alleen belastingverdragen opgenomen, maar ook andere regelingen, zoals de Belastingregeling voor het Koninkrijk. Het verdragenoverzicht wordt elk kwartaal bijgewerkt. Hieronder is een hyperlink opgenomen naar het meest recente 'Verdragenoverzicht' op de website van de Rijksoverheid
. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Verdragenoverzicht MvF (versie april 2024)

 

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid
Het ministerie van FinanciŽn heeft over het Nederlandse fiscale verdragsbeleid in het verleden diverse notities uitgebracht, te weten 1987, 1996, 1998 en 2011. De meest recente versie van de 'Notitie Fiscaal Verdragsbeleid' is eind mei 2020 uitgebracht. Hieronder zijn diverse (hyperlinks naar) stukken opgenomen die in dat kader relevant kunnen zijn. Download de documenten door met de linker muisknop te klikken op de betreffende hyperlink.

Verslag schriftelijk overleg (incl. door MvF beantwoorde kamervragen) (EK 25.087, nr. P d.d. 01-04-2021)

Aanbiedingsbrief staatssecretaris van FinanciŽn met antwoorden op kamervragen Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (EK 25.087, nr. O d.d. 29-01-2021)
----> Bijlage: Brief staatssecretaris van FinanciŽn d.d. 13-11-2020 en Antwoorden op vragen

Aanbiedingsbrief staatssecretaris van FinanciŽn met antwoorden schriftelijk overleg Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (Kenmerk 2020-0000166279 d.d. 21-09-2020)
----> Bijlage 1: Antwoorden schriftelijk overleg NFV 2020
----> Bijlage 2: Overzicht bronbelastingen

Brief staatssecretaris van FinanciŽn Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aan EK (incl. Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020) (EK 25.087, nr. N d.d. 25-06-2020)

Vragen en opmerkingen Vaste Cie voor FinanciŽn aan staatssecretaris van FinanciŽn (2020D26087 d.d. 25-06-2020)

Commentaar NOB Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (D.d. 19-06-2020)

Aanbiedingsbrief staatssecretaris van FinanciŽn Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 aan TK (TK 25.087, nr. 255 d.d. 29-05-2020)
----> Bijlage: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2020 (D.d. 29-05-2020)

Brief van de staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 31 d.d. 14-03-2012)

Verslag algemeen overleg (TK 25.087, nr. 30 d.d. 02-03-2012)

Verslag schriftelijk overleg (incl. door MvF beantwoorde vragen) (EK 25.087, nr. C d.d. 21-12-2011)

Brief van de staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 29 d.d. 30-11-2011)

Brief van de staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 28 d.d. 26-10-2011)

Brief van de staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 27 d.d. 18-10-2011)
----> Bijlage: Toetsschema Standaardcriteria (D.d. 18-10-2011)

Brief inzake fiscale toezeggingen (TK 32 500 IXB, nr. 25 of AFP2011/559U d.d. 09-09-2011)

Verslag algemeen overleg (TK 25.087, nr. 25 d.d. 13-07-2011)

Schriftelijke reactie staatssecretaris van FinanciŽn (incl. reactie NOB) (EK 25.087, nr. B d.d. 24-06-2011)

Verslag mondeling overleg (EK 25.087, nr. A d.d. 04-05-2011)

Samenvatting Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (D.d. 14-02-2011)

Brief staatssecretaris van FinanciŽn (TK 25.087, nr. 7 d.d. 11-02-2011)
----> Bijlage: Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 (D.d. 11-02-2011)

Nieuwsbericht FinanciŽn 'Onderhandelingen belastingverdragen in 2011' (D.d. 11-02-2011)


Woo-verzoeken

Naar aanleiding van zogenoemde Woo-verzoeken wordt regelmatig documentatie vrijgegeven op de website van de Rijksoverheid, niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau. Hieronder is een hyperlink opgenomen naar de documentatie op internationaal niveau die op de website van de Rijksoverheid is gepubliceerd. Download het document door met de linker muisknop te klikken op:

Besluit op Woo-verzoek inzake toepassing arbeids- en lijfrente-artikel in verdragen (23 maart 2023)