.

Besluiten Burgerlijk Wetboek (verzekeringen / lijfrenten)

Fiscale Site Leven - BESLUITEN BW

Geldend beleid

22-05-2008

Staatsblad 2008, nr. 181 Besluit tot beperking van het recht op premievrije voortzetting van een levensverzekering (artikel 978, lid 2, boek 7, BW)

Deze pagina bevat een selectie van tot op heden namens de minister van Justitie uitgebrachte losse besluiten met een specifiek onderwerp op levensverzekeringsgebied. Deze besluiten kunnen van belang zijn voor de toepassing van het Burgerlijk Wetboek, boek 7. Door op de titel van het besluit te klikken verschijnt de integrale besluittekst.