Meer over de oprichter & de opzet van de website

 

De oprichter en opzet van de website .....

 Reeds jaren heb ik op mijn werk voortdurend te maken met de diverse - waaronder de fiscale - aspecten van levensverzekeringen. Dagelijks bereiken mij veel vragen over de daarmee gepaard gaande problematiek. De vragenstellers zijn zowel internen (collega's) als externen. Steeds blijkt mij weer hoe complex de diverse regelgeving op levensverzekeringsgebied voor menigeen is. Daarnaast ervaar ik vaak dat de vragenstellers door de bomen het bos van onder meer het namens de staatssecretaris van FinanciŽn gepubliceerde beleid op dat gebied niet meer zien. Met andere woorden, men heeft vaak geen compleet beeld meer van al het bestaande beleid. Voor mij is dat de voornaamste reden geweest om voor een ieder die in zijn/haar dagelijkse praktijk met de fiscale regelgeving te maken heeft, op een overzichtelijke wijze een zo compleet mogelijk beeld daarvan te willen verschaffen. Ik doe daartoe een poging door middel van deze website ........ Nieuwe ontwikkelingen op levensverzekeringsgebied zullen steeds worden opgenomen in de nieuwsrubriek.Erik van Toledo

Ik heb de website op eigen titel en dus als privť-persoon gemaakt. Het opzetten van de website is mij alleen ingegeven door de dagelijkse praktijk die ik als fiscaal-juridisch medewerker bij de Belastingdienst heb ervaren, maar heeft overigens niets van doen met die functie en/of de Belastingdienst. De website is dan ook niet bedoeld voor het indienen van vragen of als forum.

Van begin 1994 tot medio 2009 ben ik fiscaal-technisch medewerker geweest binnen de regio Haaglanden van de Belastingdienst, met als specialisaties loonstamrechten, kapitaalverzekeringen en lijfrenten. In de periode juli 2009 tot september 2014 ben ik als lid van de unit Onderzoek en Advies Gegevenskwaliteit (renseignering) werkzaam geweest voor de Belastingdienst/Centrale administratie. In de periode september 2014 - augustus 2019 ben ik fiscaal-technisch medewerker geweest binnen de regio Amsterdam van de Belastingdienst met voornoemde specialismen. Sinds september 2019 ben ik beleidsadviseur IH niet-winst op de afdeling 'Brieven en beleidsbesluiten' van de Corporate Dienst Vaktechniek van de Belastingdienst.
Naast de hiervoor genoemde functies participeer ik sinds eind 1996 ik in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten (niet-winst) van de Belastingdienst. Vanaf medio 2015 is de naam van die kennisgroep omgedoopt tot Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. Vragen aan die kennisgroep kunt u voorleggen via het mailadres dat te vinden is op de volgende pagina: V&A van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting.

Ik doceer mijn specialismen onder meer intern (binnen de Belastingdienst), maar ook extern, en ik schrijf regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen en fiscale uitgevers in Nederland.

-o-o-o-o-o-o-o-o-

Op deze pagina staat informatie over de persoon van de oprichter en de opzet van deze website.

Neem contact op door te klikken op: CONTACT.

Klik voor een volledig profiel op: Profiel LinkedIn