Afkoop gedeelte kapitaalverzekering met lijfrenteclausule naast omzetting ander gedeelte in tweede lijfrente; sprake van gedeeltelijke voortzetting ex artikel 25, lid 14, Wet IB 1964? VERWEZEN

BEROEPSCHRIFT IN CASSATIE TEGEN HOFUITSPRAAK
Uitspraak Hof Leeuwarden : Klik hier voor de uitspraak
Zaaknummer : BK 567/02
Datum uitspraak : 7 maart 2003
Belastingmiddel : Inkomstenbelasting
 
Conclusie A-G : Klik hier voor de conclusie van de Advocaat-Generaal
Zaaknummer : 39.421
Datum conclusie : 5 juli 2005
 
Arrest van de Hoge Raad : Klik hier voor het arrest
Zaaknummer : 39.421
Datum arrest : 25 november 2005 AZ

BEROEPSCHRIFT IN CASSATIE

tegen de uitspraak d.d. 7 maart 2003 van de tweede meervoudige belastingkamer van het Gerechtshof te Leeuwarden, nr. BK-567/02, is raadpleegbaar door te klikken op: beroepschrift in cassatie.

Bron: www.ntfr.nl

Daily mail van: 12 september 2005