Geen nieuw feit voor navordering van ten onrechte afgetrokken premies voor niet aan IB 2001-regime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

UITSPRAAK BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE 'S-HERTOGENBOSCH
Belastingkamer :

Tweede meervoudige (niet gepubliceerd!)

Zaaknummer :

BK 07/00460

Zie voor samenhangende zaak: BK 07/00461

Datum uitspraak : 17 oktober 2008
Belastingmiddel : Inkomstenbelasting / AWR
 
Proces-verbaal rechtbank Breda : Klik hier voor het proces-verbaal 
Zaaknummer : AWB 06/2838
Datum: 3 augustus 2007
 
Arrest Hoge Raad : klik hier voor het arrest
Zaaknummer : 08/04869
Datum : 12 maart 2010
 
Uitspraak hof Arnhem :

Klik hier voor de uitspraak van het hof (verwijzingshof)

Zaaknummer : BK 10/00129
Datum : 14 september 2010
   
Arrest Hoge Raad : Ongegrondverklaring onder verwijzing naar art. 81 Wet RO (verwijzingsprocedure hof Arnhem)
Zaaknummer : 10/04307
Datum : 12 augustus 2011

UITSPRAAK

Niet gepubliceerd!

Bron: www.rechtspraak.nl

LJN-nummer: ??????