.

Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Terug naar overzicht Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Fiscale Site Leven - FAQ

Belastingdienst.nl - Rijksoverheid.nl

V&A's lijfrenten (04-03-2022; 4e HERDRUK)

V&A's gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving (tijdklemmen) inzake KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering (04-03-2022; 2e herdruk)

V&A's over inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 2021 (04-03-2022)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 (04-03-2022; 8e HERDRUK)

V&A Kosten van beleggingsdiensten t.l.v. een lijfrentebeleggingsrekening (04-03-2022)

V&A Proefpersonenverzekering en assurantiebelasting (07-02-2022)

V&A's lijfrenten (06-05-2021; 3e HERDRUK)

V&A's over inkomen uit sparen en beleggen (box 3) 2020 (27-02-2021)

V&A over (natura)uitvaartverzekeringen (11-02-2021)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 (02-04-2020; 7e HERDRUK)

V&A Kosten van beleggingsdiensten t.l.v. een lijfrentebeleggingsrekening (05-03-2020)

V&A's over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in ODV van PEB (01-01-2020)

V&A's lijfrenten (20-12-2019; 2e HERDRUK)

V&A's gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving inzake KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering (10-08-2018; 1e herdruk, gewijzigd 20-08-2018)

V&A's over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in ODV van PEB (18-07-2018 VERVALLEN)

V&A's gewijzigd fiscaal beleid en wetgeving inzake KEW, SEW, BEW en BHW-kapitaalverzekering (16-11-2017)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (26-10-2016; 6e HERDRUK)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (27-06-2014; 5e HERDRUK)

V&A's lijfrenten (18-03-2014; 1e HERDRUK)

Fiscale behandeling advies- en distributiekosten bij directe aanbieders (09-09-2013)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (04-09-2013; 4e HERDRUK)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (26-04-2013; 3e HERDRUK)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (28-03-2013; 2e HERDRUK)

V&A's overgangsrecht KEW, SEW en BEW per 1 januari 2013 (07-03-2013; 1e HERDRUK)

V&A's woningmarkt / kopen v/e woning (08-02-2013; HERZIEN)

V&A's lijfrenten (26-11-2012)

V&A's SEW en BEW (26-11-2012)

<<>>

Door de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst zijn diverse veel voorkomende (helpdesk)vragen over lijfrentesparen en eigenwoningsparen, over de afkoopregeling voor "kleine" lijfrenten en over de fiscale behandeling van overbruggingslijfrenten en tijdelijke oudedagslijfrenten van een antwoord voorzien. Deze zijn gepubliceerd op de site van de belastingdienst (rubriek "Brochures en publicaties"). De helpdeskvragen en bijbehorende antwoorden zijn op deze pagina op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht en zijn informatief van karakter.

<<>>


Voor de gepubliceerde vragen en antwoorden geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving!