.

Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Fiscale Site Leven - FAQ

Belastingdienst / Rijksoverheid

V&A's, helpdeskvragen en memo's van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst

V&A's en handreikingen van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst

------> V&A's inzake loonstamrechten (art. 11-1-g / 11a Wet LB 1964; tekst 2013)

------> V&A's Regeling voor Vervroegde Uittreding / RVU (art. 32ba Wet LB 1964)

------> V&A's ODV en lijfrente (art. 38p Wet LB 1964)

V&A's Intermediairdagen van de Belastingdienst

 

Door de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting van de Belastingdienst zijn diverse veel voorkomende (helpdesk)vragen over lijfrentesparen en eigenwoningsparen, over de afkoopregeling voor "kleine" lijfrenten en over de fiscale behandeling van overbruggingslijfrenten en tijdelijke oudedagslijfrenten van een antwoord voorzien. Deze zijn gepubliceerd op de site van de belastingdienst (zoeken op: Veelgestelde vragen over inkomstenbelasting en assurantiebelasting).

Het Besluit van 27 november 2002 (CPP2002/896M) bevatte 25 namens de staatssecretaris van Financiën gepubliceerde beleidsstandpunten in de vorm van vragen en antwoorden op het gebied van loonstamrechten. Dit besluit is ingetrokken per het Besluit van 8 september 2008 (CPP2008/1727M). 19 van de daarin opgenomen vragen en antwoorden betreffen vragen met een louter voorlichtend karakter. Deze zijn inmiddels in de vorm van "praktijkvragen" geplaatst op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (rubriek "V&A-Handreikingen pensioen LB", onderdeel "Artikelgewijze indeling V&A en handreikingen", "Vrijgesteld loon"). Ook zijn diverse vragen en antwoorden op die website gepubliceerd over het begrip RVU. Sinds de uitfasering van pensioen in eigen beheer en de introductie van de oudedagsverplichting (ODV) zijn op laatstgenoemde website de nodige vragen en antwoorden als ook handreikingen over dit onderwerp gepubliceerd.

Tijdens de Intermediairdagen (IM-dagen) die de Belastingdienst in de afgelopen jaren heeft georganiseerd zijn door bezoekers diverse vragen gesteld, waaronder vragen op het gebied van lijfrenten en arbeidsongeschikhteidsverzekeringen. Ook zijn tijdens de IM-dagen presentaties verzorgd. De voor deze site relevante vragen-en-antwoordensets en presentaties zijn via deze site te downloaden.

De vragen en antwoorden, helpdeskvragen, handreikingen en memo's zijn informatief van karakter.


Voor de gepubliceerde vragen en antwoorden geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving!