.

Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Terug naar overzicht Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Fiscale Site Leven - FAQ

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (Belastingdienst); ODV en lijfrente (art. 38p Wet LB 1964)

V&A Uitkeringsperiode oudedagsverplichting: toelichting op herpublicatie (17-029 d.d. 31-03-2022)
--> Tekst nieuw V&A: V&A 17-029

V&A Geërfd recht op ODV-termijnen aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct door één van de erfgenamen (21-009 d.d. 23-12-2021)

V&A Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (17-008 d.d. 19-03-2021)

V&A ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor tijdelijke nabestaandenlijfrente (20-008 d.d. 23-11-2020)

V&A ODV-uitkeringsrecht erfgenaam aanwenden voor tijdelijke nabestaandenlijfrente (20-008 d.d. 03-07-2020 VERVALLEN)

V&A Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (17-008 d.d. 03-07-2020 VERVALLEN)

V&A Aanpassen ODV-uitkeringsperiode na verlagen AOW-leeftijd (20-003 d.d. 24-03-2020)

V&A's over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in ODV van PEB (01-01-2020)

Handreiking ODV en vererving van termijnen (01-01-2020)

Handreiking aanspraken ODV en overlijden (01-01-2018)

V&A Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen (19-005 d.d. 01-01-2020)

V&A Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (18-004 d.d. 01-01-2020)

V&A Oprenting ODV (17-027 d.d. 01-01-2020)

V&A Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (17-017 d.d. 01-01-2020)

V&A Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (17-009 d.d. 01-01-2020)

V&A Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (17-008 d.d. 01-01-2020 VERVALLEN)

V&A Uitkeringsperiode oudedagsverplichting: toelichting op herpublicatie (17-029 d.d. 14-11-2019 VERVALLEN)
--> Tekst nieuw V&A: V&A 17-029

V&A Overgang recht op de resterende ODV-termijnen na overlijden (19-006 d.d. 12-09-2019)

V&A Opschorten ingang uitkering ODV-termijnen aan erfgenamen (19-005 d.d. 12-09-2019 VERVALLEN)

V&A Oprenting ODV (17-027 d.d. 13-05-2019 VERVALLEN)

V&A Pensioen/loonstamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend (12-008 d.d. 03-04-2019)

V&A Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (18-004 d.d. 11-01-2019 VERVALLEN)

V&A Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (17-017 d.d. 11-01-2019 VERVALLEN)

V&A Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (17-009 d.d. 11-01-2019 VERVALLEN)

V&A's over fiscale behandeling compensatie bij afkoop of omzetten in ODV van PEB (18-07-2018 VERVALLEN)

Handreiking ODV en vererving van termijnen (08-05-2018 VERVALLEN)

Handreiking aanspraken ODV en overlijden (04-04-2018 VERVALLEN)

V&A Oudedagsverplichting gedeeltelijk aanwenden voor verkrijgen lijfrenteproduct (18-004 d.d. 04-04-2018 VERVALLEN)

V&A Uitkeringstermijnen oudedagsverplichting na omzetten ingegaan partnerpensioen (17-017 d.d. 04-04-2018 VERVALLEN)

V&A Afwikkeling oudedagsverplichting bij onderdekking (17-009 d.d. 04-04-2018 VERVALLEN)

V&A Aanwenden oudedagsverplichting voor lijfrente in uitkeringsfase (17-008 d.d. 04-04-2018 VERVALLEN)

V&A Pensioen/loonstamrecht eigen beheer en terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend (12-008 d.d. 04-04-2018 VERVALLEN)

V&A Uitkeringsperiode ODV (17-029 d.d. 10-11-2017 VERVALLEN)

 

<<>>

Sinds de uitfasering van pensioen in eigen beheer en de introductie van de oudedagsverplichting (ODV) zijn op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst de nodige vragen en antwoorden als ook handreikingen over dit onderwerp gepubliceerd. De vragen en antwoorden zijn op deze pagina op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht en zijn informatief van karakter.

<<>>


Voor de gepubliceerde vragen en antwoorden geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving!