.

Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Terug naar overzicht Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Fiscale Site Leven - FAQ

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (Belastingdienst); Loonstamrechten (art. 11-1-g / 11a Wet LB 1964; tekst 2013!)

V&A (herzien) over omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11-1-g Wet LB 1964 in bancair stamrecht (10-006 d.d. 31-03-2022)
--> Toelichting op nieuw V&A: V&A 10-006

V&A (herzien) over variabele termijnen (08-020 d.d. 01-04-2021)

V&A over wettelijke gevolgen als het uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering is verstreken (18-009 d.d. 19-12-2019)

V&A (herzien) over uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht (13-007 d.d. 19-12-2019)

V&A (herzien) over afkoopverbod (08-019 d.d. 19-12-2019)

V&A (herzien) over redelijke termijn voor aankoop v/e recht op stamrechtuitkeringen bij expiratie/deblokkering (10-001 d.d. 20-06-2019)

V&A over wettelijke gevolgen als het uiterste tijdstip voor aankoop van een recht op loonstamrechtuitkeringen bij expiratie of deblokkering is verstreken (18-009 d.d. 24-10-2018)

V&A (herzien) over omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11-1-g Wet LB 1964 in bancair stamrecht (10-006 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) over slotbegunstiging bij loonstamrecht (08-027 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) over begunstiging (toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen (08-026 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) over afkoopverbod (08-019 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht, beleggingseisen (08-032 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht, drijven onderneming (08-031 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over contraverzekering (08-029 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over ingangsdatum periodieke uitkering (08-025 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens (08-021 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over afkoopverbod (08-019 d.d. 10-11-2017)

V&A (herzien) over uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht (13-007 d.d. 27-10-2017)

V&A (herzien) over redelijke termijn voor aankoop v/e recht op stamrechtuitkeringen bij expiratie/deblokkering (10-001 d.d. 27-10-2017)

V&A (herzien) inzake omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht (08-036 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) inzake slotbegunstiging stamrechten van voor 1-1-1995 (08-035 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) over echtscheiding en verdeling stamrecht (08-034 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) over omzetting ingegane stamrechten (08-033 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht en Pensioenwet (08-030 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) over variabele termijnen (08-020 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) over redelijke termijn voor aankoop v/e recht op stamrechtuitkeringen bij expiratie/deblokkering (10-001 d.d. 21-10-2016)

V&A (herzien) inzake omzetting op 31 december 2013 bestaand stamrecht (08-036 d.d. 07-09-2016)

V&A (herzien) inzake slotbegunstiging stamrechten van voor 1-1-1995 (08-035 d.d. 06-07-2016)

V&A (herzien) over echtscheiding en verdeling stamrecht (08-034 d.d. 06-07-2016)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht en Pensioenwet (08-030 d.d. 06-07-2016)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht, beleggingseisen (08-032 d.d. 21-06-2016)

V&A (herzien) inzake verzekeraar stamrecht, drijven onderneming (08-031 d.d. 21-06-2016)

V&A (herzien) over bepalen sterftekans periodieke uitkering op twee levens (08-021 d.d. 22-04-2016)

V&A (herzien) over afkoopverbod (08-019 d.d. 22-04-2016)

V&A (herzien) over contraverzekering (08-029 d.d. 14-01-2016)

V&A (herzien) over ingangsdatum periodieke uitkering (08-025 d.d. 14-01-2016)

V&A (herzien) over variabiliseren periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon (10-005 d.d. 17-12-2015)

V&A (herzien) over omzetten aanspraak op periodieke uitkeringen ex artikel 11-1-g Wet LB 1964 in bancair stamrecht (10-006 d.d. 23-11-2015)

V&A (herzien) over redelijke termijn voor aankoop v/e recht op stamrechtuitkeringen bij expiratie/deblokkering (10-001 d.d. 23-11-2015)

V&A (herzien) over slotbegunstiging bij loonstamrecht (08-027 d.d. 17-11-2015)

V&A (herzien) over begunstiging (toekomstige) echtgenoot, partner of kinderen (08-026 d.d. 17-11-2015)

V&A (herzien) over afkoop loonstamrecht, niet eigen beheer (14-002 d.d. 16-09-2015)

V&A (herzien) over uitkeringsperiode periodieke uitkeringen uit een stamrecht (13-007 d.d. 16-09-2015)

V&A (herzien) over variabele termijnen (08-020 d.d. 16-09-2015)

V&A (herzien) over omzetting ingegane stamrechten (08-033 d.d. 29-04-2014)

V&A over afkoop loonstamrecht in eigen beheer (14-001 d.d. 29-01-2014)

Infoblad over overgangsrecht inzake vervallen loonstamrechtvrijstelling (d.d. 14-11-2013)

V&A over stamrecht eigen beheer en terugbetalen AK of uitkeren dividend (12-008 d.d. 20-09-2012)

 

<<>>

Het Besluit van 27 november 2002 (CPP2002/896M) bevatte 25 namens de staatssecretaris van Financiën gepubliceerde beleidsstandpunten in de vorm van vragen en antwoorden op het gebied van loonstamrechten. Dit besluit is ingetrokken per het Besluit van 8 september 2008 (CPP2008/1727M). 19 van de daarin opgenomen vragen en antwoorden betreffen vragen met een louter voorlichtend karakter. Deze zijn inmiddels in de vorm van "praktijkvragen" geplaatst op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (rubriek "V&A-Handreikingen pensioen LB", onderdeel "Artikelgewijze indeling V&A en handreikingen", "Vrijgesteld loon"). De vragen en antwoorden zijn op deze pagina op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht en zijn informatief van karakter en dienen (gedeeltelijk) ter vervanging van de teksten van ingetrokken beleidsbesluiten.

<<>>


Voor de gepubliceerde vragen en antwoorden geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving!