.

Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Terug naar overzicht Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Fiscale Site Leven - FAQ

Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (Belastingdienst); RVU (art. 32ba Wet LB 1964)

Handreiking interpretatie van het begrip "RVU" (03-01-2022)

V&A (herzien) over begrip regulier (jaar)loon in de Handreiking interpretatie v/h begrip "RVU" (09-011 d.d. 03-01-2022)

V&A (herzien) over verlofstuwmeren en RVU (12-003 d.d. 01-01-2022)

V&A Vaststellen aantal maanden voor omvang RVU-drempelvrijstelling (21-006 d.d. 30-11-2021)

V&A RVU-drempelvrijstelling bij samenloop RVU-uitkering en (tijdelijk verhoogde) pensioenuitkering (21-007 d.d. 09-11-2021)

Handreiking interpretatie van het begrip "RVU" (30-04-2021 VERVALLEN)

V&A Gevolgen behandeling wetsvoorstel 'Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen' op 12 januari 2021 (20-010 per 01-04-2021 VERVALLEN)

Handreiking interpretatie van het begrip "RVU" (05-02-2021 VERVALLEN)

V&A (herzien) over reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering (13-008 d.d. 12-05-2020)

V&A (herzien) over begrip regulier (jaar)loon in de Handreiking interpretatie v/h begrip "RVU" (09-011 d.d. 01-04-2019 VERVALLEN)

Handreiking interpretatie van het begrip “RVU" (28-12-2018 VERVALLEN)

V&A (herzien) over begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26-5-2005, nr. DGB2015/3299M (09-011 d.d. 18-07-2018 VERVALLEN)

V&A (herzien) over begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26-5-2005, nr. DGB2015/3299M (09-011 d.d. 04-04-2018 VERVALLEN)

V&A (herzien) over toepassing art. 32ba Wet LB bij ontslag op verzoek werknemer (11-032 d.d. 04-04-2018 VERVALLEN i.v.m. Handreiking RVU d.d. 28-12-2018)

V&A (herzien) over reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering (13-008 d.d. 17-11-2017 VERVALLEN)

V&A (herzien) eindheffing 52% over drukkende uitkeringen RVU vanaf 1-1-2011 (10-009 d.d. 17-11-2017)

V&A (herzien) eindheffing 52% over drukkende uitkeringen RVU vanaf 1-1-2011 (10-009 d.d. 10-11-2017 VERVALLEN)

V&A (herzien) over verlofstuwmeren en RVU (12-003 d.d. 27-10-2017 VERVALLEN)

V&A (herzien) inzake drukkende bedragen voor een RVU indien bedragen door een derde niet binnen 1 jaar worden voldaan (05-056 d.d. 26-10-2017)

V&A (herzien) inzake drukkende bedragen voor een RVU indien bedragen door een derde niet binnen 1 jaar worden voldaan (05-056 d.d. 27-06-2016 VERVALLEN)

V&A (herzien) inzake drukkende bedragen voor een RVU en de periode waarin bedragen door een derde kunnen worden voldaan (05-008 d.d. 27-06-2016)

V&A (herzien) inzake RVU geen pensioenovereenkomst in de zin van PW en geen pensioenregeling in de zin van Wet LB (05-007 d.d. 27-06-2016)

V&A (herzien) eindheffing 52% over drukkende uitkeringen RVU vanaf 1-1-2011 (10-009 d.d. 17-12-2015 VERVALLEN)

V&A (herzien) over verlofstuwmeren en RVU (12-003 d.d. 16-09-2015 VERVALLEN)

V&A (herzien) over uitstroom oudere werknemers (12-002 d.d. 14-10-2014 VERVALLEN)

V&A over reorganisaties; objectief criterium voor ontslag; oudere werknemers hogere ontslaguitkering (13-008 d.d. 24-09-2013 VERVALLEN)

V&A over eenmalige bijdrage werkgever levensloopregeling op datum vervroegd uittreden (05-062 d.d. 18-09-2013 VERVALLEN)

V&A over samenloop levensloopregeling en RVU (11-030 d.d. 18-09-2013)

V&A over reorganisaties; vrijwillige fase, plaatsmakers- of remplacantenregelingen (13-003 d.d. 13-03-2013 VERVALLEN i.v.m. Handreiking RVU d.d. 28-12-2018)

V&A over begrip regulier (jaar)loon in het besluit van 26-5-2005, nr. DGB2015/3299M (09-011 d.d. 18-09-2009 VERVALLEN)

 

<<>>

Op de site van het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst zijn diverse vragen en antwoorden gepubliceerd over het begrip 'Regeling voor vervroegde uittreding' (RVU). De vragen en antwoorden zijn op deze pagina op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht en zijn informatief van karakter.

<<>>


Voor de gepubliceerde vragen en antwoorden geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving!