.

Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Terug naar overzicht Helpdeskvragen & FAQ Belastingdienst

Fiscale Site Leven - FAQ

Intermediairdagen.nl

FAQ's IM-dagen 2014 Inkomstenbelasting (algemeen) (20-01-2015)

FAQ's IM-dagen 2013 Stamrechtvrijstelling & 80%-regeling (16-01-2014)

FAQ's IM-dagen 2013 Eigenwoningregeling (16-01-2014)

Presentatie IM-dagen 2013 LH; afschaffing loonstamrechtvrijstelling & levensloop (18-12-2013)

Presentatie IM-dagen 2013 IB; eigenwoningregeling (16-12-2013)

Presentatie IM-dagen 2011 LH, w.o. vitaliteitspakket (19-12-2011)

Presentatie IM-dagen 2011 IB, w.o. vitaliteitspakket (19-12-2011)

Presentatie IM-dagen 2011 LH; ontslaguitkeringen (14-11-2011)

FAQ's IM-dagen 2010 Lijfrenten en AO-polissen (24-01-2011)

Presentatie IM-dagen 2010 Lijfrenten en AO-polissen (15-12-2010)

FAQ's IM-dagen 2009 IB niet-winst (16-02-2010)

<<>>

Tijdens de Intermediairdagen (IM-dagen) die de Belastingdienst in de afgelopen jaren heeft georganiseerd zijn door bezoekers diverse vragen gesteld, waaronder vragen op het gebied van lijfrenten en arbeidsongeschikhteidsverzekeringen. Ook zijn tijdens de IM-dagen presentaties verzorgd. De voor deze site relevante vragen-en-antwoordensets en presentaties zijn via deze site te downloaden.

<<>>


Voor de gepubliceerde vragen en antwoorden geldt dat het geen door of namens de staatssecretaris van Financiën uitgevaardigd beleid betreft. De geformuleerde antwoorden vloeien rechtstreeks voort uit de fiscale wet- en regelgeving!