.

Levensverzekeringsbegrippen

Fiscale Site Leven - BEGRIPPEN

 ANW-hiaatverzekering

 Begrafenis-/uitvaartverzekering (uitkering in geld/natura)

  Beleggingsverzekering

 Kapitaalverzekering bij leven

  Kapitaalverzekering eigen woning

  Lijfrenteverzekering

  Ongevallenverzekering

  Overlevingsrente (periodieke uitkering t.b.v. nabestaanden)

  Pensioenverzekering

  (Overlijdens)risicoverzekering (eenmalige uitkering bij overlijden)

  Unit-linked verzekering (beleggingsverzekeringen)

  Universal Life verzekering (levensverzekering op basis van beleggingen)

  Viaticale regeling:
-------> Standpunt Autoriteit Financiële Markten d.d. 09-03-2004; Standpunt AFM 2004
-------> Antwoorden op kamervragen d.d. 29-03-2004; Brief FM 2004-00334 U
-------> Antwoorden op kamervragen d.d. 05-06-2007; Brief FM 2007-01113 U
-------> Standpunt Autoriteit Financiële Markten d.d. 14-06-2007; Standpunt AFM 2007

 

Via de links op deze pagina worden diverse levensverzekeringsbegrippen en daaraan verwante begrippen verklaard. De uitleg van de begrippen is afkomstig van de site van het Verbond van Verzekeraars.