.

Beleidsbesluiten Levensverzekeringen tot en met 2000

Fiscale Site Leven - BESLUITEN T/M 2000

 

  IB niet winst

  IB staking/winst

  IB giften in periodieke uitkeringen

  Loonbelasting 1964

  Successiewet 1956

  Invorderingswet en Formeel recht

  V&A's Brede herwaardering (= regime t/m 2000)

  Op 31 december 2000 vervallen beleid inzake Besluit IB 1941 & Wet IB 1964

 

Voor de toepassing van het Besluit Inkomstenbelasting 1941 en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 zijn veel aanschrijvingen, beleidsbesluiten en overige beleidspublicaties op levensverzekeringsgebied door en/of namens de staatssecretaris van FinanciŽn uitgebracht. Via bovenstaande links kan het belangrijkste op dat gebied gepubliceerde beleid, alsmede de op dat terrein gepubliceerde vragen en antwoorden (V&A's) worden geraadpleegd. Dit beleid gold voor de toepassing van het Besluit Inkomstenbelasting 1941 en de Wet op de inkomstenbelasting 1964 en blijft op grond van de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 uitsluitend van belang voor levensverzekeringen die reeds waren afgesloten vůůr de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001. 
Het beleid op levensverzekeringsgebied inzake de Wet op de loonbelasting 1964, de Successiewet 1956 en de Invorderingswet 1990 dat tot en met belastingjaar 2000 gold is eveneens via bovenstaande links te raadplegen.
Tenslotte is raadpleegbaar een lijst met de beleidspublicaties voor de inkomstenbelasting die reeds op 31 december 2000 zijn vervallen, zijn ingetrokken of anderszins hun belang hadden verloren op die datum.