.

Beleidsbesluiten Levensverzekeringen tot en met 2000 (vervallen!)

Fiscale Site Leven - VERVALLEN BESLUITEN IB 1941 EN 1964

Datum
Nummer
Titel besluit / mededeling
Besluit van intrekking / herdruk

Belang verloren vanaf

04-05-1944

106

Aftrek voor lijfrentepremiën. Vermogensbelasting. Vrijstelling van polissen van levensverzekering

B70/6994 (7-4-1970; VB-deel) &

DB94/2841M (24-11-1994; integr)

1970

1994

11-10-1957

1

Premie-depots bij polissen van levensverzekering

B70/6994 (7-4-1970; VB-deel) &

DB94/2841M (24-11-1994; integr)

1970

1994

01-07-1968

B7/15244

Heffing loon- en inkomstenbelasting m.b.t. afkoopsommen ongevallenrente welke in 1968 e.v. jaren worden ontvangen en besteed voor de aankoop van een lijfrente

-----

DB99/1781M (7-6-1999) &

DB2000/253M (4-2-2000)
Verwijderd uit boekwerk!

1968

 

07-04-1970

B70/6994

Behandeling van diverse polissen

DB94/2841M (24-11-1994)

1994

21-11-1980

280-4142

Lijfrentepremie – Verzuimde aftrek

285-10246 (23-7-1985)

1985

13-04-1984

284-5170

Toepassing van artikel 59a, tweede lid, van de Wet op de IB 1964 en artikel 23a, tweede lid, van de Wet op de VPB 1969 bij overdracht van een stamrechtverplichting

DB88/879 (12-2-1988)

1988

19-12-1984

284-18192

Lijfrentepremie – Robeinstichting

-----

1984

23-07-1985

285-10246

Afkoop of declausulering kapitaalverzekering met lijfrenteclausule ter zake waarvan de premies geheel of gedeeltelijk niet in aftrek zijn gebracht

285-15180 (23-10-1985; her) &

DB90/3579 (29-6-1990)

1985

1-8-1990

15-08-1985

285-11964

Premies voor lijfrenten verschuldigd aan een rechtspersoon. Criteria voor aftrek

286-368 (17-1-1986; her) &

286-15738 (4-11-1986)

1986

1986

23-10-1985

285-15180

Afkoop of declausulering kapitaalverzekering met lijfrenteclausule ter zake waarvan de premies geheel of gedeeltelijk niet in aftrek zijn gebracht

DB90/3579 (29-6-1990)

1-8-1990

17-01-1986

285-11964

Premies voor lijfrenten verschuldigd aan een rechtspersoon. Criteria voor aftrek

286-15738 (4-11-1986)

1986

04-11-1986

286-15738

Premies voor lijfrenten verschuldigd aan een rechtspersoon. Criteria voor aftrek

DB87/4566 (13-8-1987)

1987

13-08-1987

DB87/4566

Lijfrentepremie-aftrek op de voet van artikel 80c van de Wet op de inkomstenbelasting 1964

DB91/1662 (2-4-1991) &

DB91/4101 (10-1-1992; her)

1991

13-08-1987

DB87/1758

Termijnoverschrijding bij bedingen stamrecht

DB93/2467M (10-6-1993),

DB98/1229M (9-9-1998),

DB99/2343M (11-9-1999; her) &

DB2000/253M (4-2-2000)
Verwijderd uit boekwerk!

1992

 

10-09-1987

DB87/5692M

Polis-beleningsconstructie

DB92/15 (13-3-1992) &

IB’65-1243
Verwijderd uit boekwerk!

???

01-11-1989

DB89/5521

Lijfrentepremie – voorwaarden voor aftrek o.g.v. Art. 80c IB '64

DB91/1662 (2-4-1991) &

DB91/4101 (10-1-1992; her)

1991

02-04-1991

DB91/1662

Lijfrentepremie – voorwaarden voor aftrek o.g.v. Art. 80c IB '64

DB91/4101 (10-1-1992; her)

1992

08-05-1991

DB91/2556

Afkoop alimentatie in de vorm van een stamrecht

DB92/6204 (28-12-1992),

DB95/2486M (28-12-1995; her) &

DB96/5248M (14-1-1997; her)

1992

06-02-1992

CA92/15

Premies lijfrente. Brede herwaardering; bevoegde verzekeraars

DGM96/29168 (2-2-1996)

1996

28-12-1992

DB92/6204

Afkoop alimentatie en verrekening pensioenrechten

DB95/2486M (28-12-1995; her) &

DB96/5248M (14-1-1997; her)

 

25-10-1993

DB93/3918M

Verpanding arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

-----

DB2000/253M (4-2-2000)
Verwijderd uit boekwerk!

1994

15-11-1993

DB93/4658M

Omzetting artikel 19 (oud) of 44j (oud) stamrecht in artikel 45, 1e lid, onderdeel g, Wet IB lijfrente

DB99/4078 (22-12-1999)

1999

14-12-1993

DB93/5199M

Vertraagde betaling premies aan Vie d' or

DB94/2468M (21-7-1994),

DB94/3967M (28-10-1994; her),

DB97/3432M (30-9-1997; her) &

DB2000/253M (4-2-2000)

1995

03-06-1994

DB94/1821M

Ongedaan maken verpanding arbeidsongeschikheidsverzekering

-----

1994

04-07-1994

DB94/85M

Omzetting oude lijfrente in een nieuwe lijfrente

DB95/1106M (31-7-1995)

1995

21-07-1994

DB94/2468M

Gevolgen overdracht verzekeringsportefeuille Vie d'or aan Twenteleven nv; fiscale gevolgen vertraagde premiebetaling

DB94/3967M (28-10-1994),

DB97/3432M (30-9-1997; her) &

DB2000/253M (4-2-2000)

1994

17-10-1994

DB94/2239M

Premies voor lijfrenten. Aanpassing redactie polissen

-----

DB2000/253M (4-2-2000)

1996

28-10-1994

DB94/3967M

Gevolgen overdracht verzekeringsportefeuille Vie d'or aan Twenteleven nv; fiscale gevolgen vertraagde premiebetaling

DB97/3432M (30-9-1997; her) &

DB2000/253M (4-2-2000)

1997

18-12-1995

DB94/3286M

Lijfrente bij overnemende ondernemer

DB 98/3111M (26-1-1999)

1999

28-12-1995

DB95/2486M

Afkoop alimentatie en verrekening pensioenrechten

DB96/5248M (14-1-1997; her)

1997

14-01-1997

DB96/5248M

Afkoop alimentatie en verrekening pensioenrechten

Artikel 26b, lid 3, Wet IB 1964

1-1-1999

25-11-1997

DB97/3232M

Overdracht van een bij inbreng in een naamloze of besloten vennootschap bedongen lijfrente. Sanctiebepaling

DB98/481 (11-3-1998; her)

1998

09-09-1998

DB98/1229M

Termijnverlenging waarbinnen lijfrentepremies moet zijn betaald/verrekend

DB99/2343M (11-9-1999; her)

1999

20-11-1998

DB98/1551M

Omzetting artikel 19 (oud) of 44j (oud) stamrecht in artikel 45, 1e lid, onderdeel g, Wet IB lijfrente

DB99/4078 (22-12-1999)

1999

Hierboven is opgenomen een overzicht met de belangrijkste op levensverzekeringsgebied gepubliceerde beleidspublicaties die van belang zijn geweest voor de wet- en regelgeving van het Besluit Inkomstenbelasting 1941 en de Wet op de inkomstenbelasting 1964, maar die reeds vóór 1 januari 2001 zijn (komen te) vervallen, zijn ingetrokken en/of anderszins hun belang hebben verloren.