.

Fiscale cijfers en overzichten inzake levensverzekeringen

Fiscale Site Leven - CIJFERMATERIAAL

 Fiscale cijfers inzake levensverzekeringen; overzicht 2001 t/m 2022

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2022

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2021

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2020

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2019

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2018

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2017

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2016

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2015

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2014

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2013

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2012

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2011

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2010

  Overzicht fiscale cijfers inzake levensverzekeringen 2001 - 2009

 

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2022

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2021

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2020

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2019

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2018

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2017

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2016 (gewijzigd d.d. 02-02-2016)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2015 (gewijzigd d.d. 22-12-2014)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2014 (gewijzigd d.d. 7-3-2014)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2013 (gewijzigd d.d. 21-12-2012)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2012 (gew. 12-01-2012)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2011 (22-12-2010)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2010 (22-12-2009)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2009 (22-12-2008)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2008 (21-12-2007)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2007 (15-12-2006)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2006 (15-12-2005)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2005 (17-12-2004)

  Eindejaarsbericht Financiën met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2004 (17-12-2003)

  Eindejaarsbericht FinanciŽn met cijfermatige wijzigingen in rijksbelastingen per 1-1-2003 (12-12-2002)

 

  Jaarruimte-elementen en terugwentelingsperioden (vanaf belastingjaar 2001)

 

  Ongetoetste premieaftrekbedragen lijfrenten van vóór 2001 (belastingjaren 1977 t/m 2000)

 

  Verhoogde AOW-leeftijden 2013 - 2027

 

  Heffings-/belastingrentepercentages (per kwartaal)

 

  Sterftetabellen/overlevingstafels GBM 1961 - 2018

  Sterftetabellen/overlevingstafels GBV 1961 - 2018Op deze pagina is het voor de levensverzekeringspraktijk van belang zijnd (fiscale) cijfermateriaal opgenomen. Het cijfermateriaal is ontleend aan de wetteksten van de (Invoeringswet) Wet IB 2001 en is op overzichtelijke wijze bij elkaar gebracht.
 
Daarnaast zijn opgenomen de jaarlijkse persberichten c.q. eindejaarsberichten van Financiën met o.m. de cijfermatige wijzigingen in belastingwetten.
Vervolgens zijn de door Financiën gepubliceerde heffingsrentepercentages vermeld. Deze kunnen van belang zijn bij - bijvoorbeeld - de tegenbewijsregeling bij afkoop van lijfrenten (artikel 30i, lid 3, AWR).
Ten slotte zijn diverse sterftetabellen opgenomen!