Rechtspraak Wet IB 1964 (giften in de vorm van p.u.'s)

 

De volgende rechtspraak inzake de Wet IB 1964 (giften in p.u.'s) is tot op heden gepubliceerd:

Bijgewerkt tot en met 5 februari 2021
Datum uitspraak Kenmerk hof / Hoge Raad Samenvattende koptekst
31-12-2020 BK 20/00111 (Den Bosch) 1%-sterftekans bij periodieke gift afhankelijk van 2 levens
03-05-2013 12/02197 (Hoge Raad) Giftenaftrek tzv door erflaatster geschonken recht op periodieke uitkeringe; tijdstip aftrek (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 09/7219, uitspraak hof Amsterdam 09/00190 en conclusie A-G CPG 12/02197)
03-05-2013 12/00804 (Hoge Raad) Giftenaftrek tzv door erflaatster geschonken recht op periodieke uitkeringen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7350, uitspraak hof Den Haag 11/00203 en conclusie A-G CPG 12/00804)
03-05-2013 12/00802 (Hoge Raad) Giftenaftrek tzv door erflaatster geschonken recht op periodieke uitkeringen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7347, uitspraak hof Den Haag 11/00202 en conclusie A-G CPG 12/00802)
03-05-2013 12/00801 (Hoge Raad) Giftenaftrek tzv door erflaatster geschonken recht op periodieke uitkeringen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7308, uitspraak hof Den Haag 11/00201 en conclusie A-G CPG 12/00801)
11-12-2012 CPG 12/02197 (Conclusie A-G) Giftenaftrek erfgenamen na overgang onder algemene titel van verplichting tot doen van lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 09/7219 en uitspraak hof Amsterdam 09/00190)
11-12-2012 CPG 12/00804 (Conclusie A-G) Giftenaftrek erfgenamen na overgang onder algemene titel van verplichting tot doen van lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7350 en uitspraak hof Den Haag 11/00203)
11-12-2012 CPG 12/00802 (Conclusie A-G) Giftenaftrek erfgenamen na overgang onder algemene titel van verplichting tot doen van lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7347 en uitspraak hof Den Haag 11/00202)
11-12-2012 CPG 12/00801 (Conclusie A-G) Giftenaftrek erfgenamen na overgang onder algemene titel van verplichting tot doen van lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7308 en uitspraak hof Den Haag 11/00201)
15-03-2012 BK 09/00190 (Amsterdam) Recht op giftenaftrek ter zake van periodieke schenking (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem 07/7219 en conclusie A-G 12/02197) 
28-12-2011 BK 11/00203 (Den Haag) Giftenaftrek erfgenamen na overgang onder algemene titel van verplichting tot doen van lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7350 en conclusie A-G 12/00804)
28-12-2011 BK 11/00202 (Den Haag) Giftenaftrek erfgenamen na overgang onder algemene titel van verplichting tot doen van lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7347 en conclusie A-G 12/00802)
28-12-2011 BK 11/00201 (Den Haag) Giftenaftrek erfgenamen na overgang onder algemene titel van verplichting tot doen van lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 09/7308 en conclusie A-G 12-00801)
09-03-2011 AWB 09/7350 (Den Haag) Erfgenamen geen recht op giftenaftrek voor door hen na overlijden van grootmoeder betaalde lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak Hof Den Haag 11/00203 en conclusie A-G 12/00804)
09-03-2011 AWB 09/7347 (Den Haag) Erfgenamen geen recht op giftenaftrek voor door hen na overlijden van grootmoeder betaalde lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak Hof Den Haag 11/00202 en conclusie A-G 12/00802)
09-03-2011 AWB 09/7308 (Den Haag) Erfgenamen geen recht op giftenaftrek voor door hen na overlijden van grootmoeder betaalde lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak Hof Den Haag 11/00201 en conclusie A-G 12/00801)
10-04-2009 42.986 (Hoge Raad o.g.v. artikel 81 Wet RO) Geen aftrek ter zake van giften in de vorm van lijfrentetermijnen voor lid van Focolarebeweging (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 01/01951)
27-02-2009 07/12914 (Hoge Raad) Lijfrenteverplichting die leidt tot een persoonsgebonden aftrekpost kan tevens als schuld in aftrek worden gebracht op de rendementsgrondslag van box 3 (cassatie rechtbank Haarlem AWB 07/1047)    
02-02-2009 AWB 07/7219 (Haarlem) Geen recht op giftenaftrek nu er geen sprake is van vrijgevigheid terzake van jaarlijkse levering van lijfrentetermijnen (zie ook uitspraak Hof Amsterdam 09/00190 en conclusie A-G 12/02197) 

17-07-2008

CPG 07/12914 (Conclusie A-G) Lijfrenteverplichting kan zowel in box 1 als in box 3 tot aftrek leiden (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 07/1047)
14-05-2008 AWB 06/3337 (Den Haag) Geen recht op giftenaftrek terzake van aan een stichting geschonken lijfrentetermijnen. Navorderingsaanslag blijft in stand, boete vervalt

18-09-2007

AWB 07/1047 (Haarlem) Lijfrenteverplichting die leidt tot een persoonsgebonden aftrekpost kan niet tevens in aftrek worden gebracht op de rendementsgrondslag (zie ook conclusie A-G CPG 07/12914 en arrest Hoge Raad 07/12914) 
04-05-2007
BK 45/05 (Leeuwarden) Giften in de vorm van lijfrentetermijnen aan stichting niet aannemelijk
06-09-2006
BK 04/02866 (Den Bosch) Geen sprake van een gift in de vorm van een termijn van een periodieke uitkering; geen recht op giftenaftrek (Focolare beweging)
14-12-2005
BK 01/01951 (Den Bosch) Lijfrentegift aan lekenorde van Focolarebeweging behoort tot geheel van rechten en verplichtingen; lijfrentetermijn niet afktrekbaar (zie ook arrest Hoge Raad 42.986)
09-09-2004
BK 04/00461 (Amsterdam) Elke periodieke uitkering op zichzelf moet berusten op een notariële akte. Geen sprake van door brochure van de Belastingdienst gewekt vertrouwen

11-11-2003

CASSATIE-
BEROEP
INGETROKKEN

BK 02/06879 (Amsterdam)

Recht op giftenaftrek bij feitelijke lijfrente-uitkeringsduur van korter dan 5 jaar; verschuldigdheid lijfrentetermijnen gedurende 5 kalenderjaren voldoende

Het pro forma beroep in cassatie tegen deze uitspraak is ingetrokken; klik hier voor de toelichting!

21-03-2001
35.587 (Hoge Raad) Lijfrentetermijn onderdeel van complex van tegenover elkaar staande rechten en verplichtingen; geen aftrekbare gift (cassatie Hof Den Bosch BK 95/00635)

Deze pagina bevat een selectie van de belangrijkste hofuitspraken en arresten van de Hoge Raad die inzake de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (giften in de vorm van p.u.'s) zijn gepubliceerd op levensverzekeringsgebied. Door op de koptekst van de/het betreffende uitspraak/arrest te klikken verschijnt de integrale tekst.