bs

.

Fiscale moties en toezeggingen aan Tweede en Eerste Kamer

Fiscale Site Leven - MOTIES EN TOEZEGGINGEN

Fiscale wetsvoorstellen

FISCALE MOTIES EN TOEZEGGINGEN (BEGROTINGSSTATEN FINANCIËN)

Aanbiedingsbrief jaarplan Belastingdienst 2023 en stand van de uitvoering 2022 (2022-0000308988 d.d. 15-12-2022)
--> Bijlage 1: Jaarplan Belastingdienst 2023
--> Bijlage 4: Moties en toezeggingen

Aanbiedingsbrief bij Verslag van SO Overleg Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag (2021-0000219946 d.d. 15-12-2021)
--> Bijlage: Verslag SO Fiscale moties en toezeggingenbrief Prinsjesdag

Fiscale toezeggingen Eerste Kamer (2021-0000186083 d.d. 21-09-2021)
--> Bijlage 1: Afhankelijkheden in kaart

Fiscale toezeggingen Tweede Kamer (2021-0000186086 d.d. 21-09-2021)
--> Bijlage 1: Voorlichtingsbrief motorrijtuigregistratie
--> Bijlage 2: Specificatie berekening forfaitaire rendementen box 3 voor 2022

Fiscale toezeggingen Eerste Kamer (2021-0000078280 d.d. 23-04-2021)
--> Bijlage 1: Afgedane moties en toezeggingen
--> Bijlage 2: Lopende moties en toezeggingen
--> Bijlage 3: Schulden in Europese landen en in Nederland

Fiscale toezeggingen Tweede Kamer (2021-0000078275 d.d. 23-04-2021)
--> Bijlage 1: Afgedane moties en toezeggingen
--> Bijlage 2: Lopende moties en toezeggingen
--> Bijlage 3: Fiches en forfaits

Fiscale toezeggingen Eerste Kamer (2021-0000023347 d.d. 09-02-2021)
--> Bijlage 1: Reactietabel fiscale toezeggingen

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP 2020-0000165770 d.d. 15-09-2020)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP 2020-0000165769 d.d. 15-09-2020)

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP 2020-0000101205 d.d. 12-06-2020)
--> Bijlage 1: Afgedane moties en toezeggingen
--> Bijlage 2: Lopende moties en toezeggingen

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP 2020-0000101210 d.d. 12-06-2020)
--> Bijlage 1: Afgedane moties en toezeggingen
--> Bijlage 2: Lopende moties en toezeggingen

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (EK 35.302, nr. A d.d. 17-09-2019)

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (EK 35.026, nr. A d.d. 18-09-2018)

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP 2018-49237 d.d. 05-04-2018)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP 2018-49236 d.d. 05-04-2018)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP 2017-184902 d.d. 19-09-2016)

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP 2017-184900 d.d. 19-09-2017)

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP 2016-151954 d.d. 20-09-2016)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP 2016-154751 d.d. 20-09-2016)
--> Bijlage 1: Evaluatie excessieve beloningsbestanddelen

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP/2016/312M d.d. 27-05-2016)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP/2016/313M d.d. 27-05-2016)

Kamerbrief met reactie op vragen en opmerkingen op brief 15 september 2015 (AFP/2016/208U d.d. 22-02-2016)
--> Bijlage: Reactie op vragen en opmerkingen op brief 1 september 2015

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (EK 34.302, nr. B d.d. 15-09-2015)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP/2015/775 d.d. 15-09-2015)

Reactie op vragen en opmerkingen op brief van 1 juni 2015 (AFP/2015/685 d.d. 25-08-2015)

Kamerbrief Belastingherziening (AFP/2015/512 d.d. 19-06-2015)

Fiscale moties en toezeggingen Tweede Kamer (AFP/2015/301 d.d. 01-06-2015)

Fiscale moties en toezeggingen Eerste Kamer (AFP/2015/300 d.d. 01-06-2015)

Kamerbrief Keuzes voor een beter belastingstelsel (AFP/2014/780 d.d. 16-09-2014)

Brief inzake fiscale moties en toezeggingen Prinsjesdag 2014 (AFP2014-806 d.d. 16-09-2014)
--> Bijlage 1: Bouwstenennotitie schenk- en erfbelasting
--> Bijlage 2: Fiscale vergroening
--> Bijlage 3. Indexatie eigenwoningforfait

Brief staatssecretaris van Financiën inzake fiscale toezeggingen (BJZ/2014/1562U d.d. 11-09-2014)
--> Bijlage: Overzicht met toezeggingen aan Eerste Kamer

Brief staatssecretaris van Financiën inzake fiscale toezeggingen (BJZ/2014/1345U d.d. 09-05-2014)
--> Bijlage: Overzicht met toezeggingen aan Eerste Kamer

Brief staatssecretaris van Financiën; fiscale moties en toezeggingen (incl. beklemd vermogen) (TK 33.750 IX, nr. 5 d.d. 17-09-2013)

Brief staatssecretaris van Financiën (TK 32.500 IXB, nr. 25 of AFP2011/559U d.d. 09-09-2011)

 

Via deze pagina zijn raadpleegbaar en te downloaden de diverse fiscale moties en de door Financiën aan de Tweede en Eerste Kamer gedane fiscale toezeggingen.