.

In behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen levensverzekeringen & nieuwe fiscale wetgeving e.d.

Fiscale Site Leven - WETSVOORSTELLEN

Archief fiscale wetsvoorstellen

Fiscale moties en toezeggingen

 

FISCALE BELEIDS- EN UITVOERINGSAGENDA'S 2023 e.v.

Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2024 e.v. (Brief 2023-0000111799 d.d. 08-05-2023)
---> Bijlage 1: Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel BP 2024 en lopende EU-trajecten

Samenvatting FsL inzake belangrijkste maatregelen IB (D.d. 29-07-2022)

Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2023 e.v. (Brief 2022-132565 d.d. 03-06-2022)
---> Bijlage 3: Omschrijving fiscale wetgeving met matrix

 

(PAKKET) BELASTINGPLAN 2024

Brief inzake inhoud pakket Belastingplant 2024 (D.d. 31-08-2023)
---> Beslisnota bij augustusbrief inhoud pakket Belastingplan 2024

Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2024 e.v. (Brief 2023-0000111799 d.d. 8 mei 2023)
---> Bijlage 1: Voorlopige inhoud pakket en wetsvoorstel BP 2024 en lopende EU-trajecten

 

FISCALE VERZAMELWET 2025 (INTERNETCONSULTATIE)

IAK-vragen (Internetconsultatie d.d. 21-08-2022)

Memorie van Toelichting (Internetconsultatie d.d. 21-08-2022)

Wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 21-08-2022)

Beschrijving overheid.nl bij wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 21-08-2022)

 

FISCALE VERZAMELWET 2024 (TK 36.342)

 Nota van wijziging (TK 36.342, nr. 7 d.d. 28-06-2023)

 Nota n.a.v. het verslag (TK 36.342, nr. 6 d.d. 28-06-2023)

 Verslag (TK 36.342, nr. 5 d.d. 24-05-2023)

 Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.342, nr. 4 d.d. 23-03-2023)

 Memorie van toelichting (TK 36.342, nr. 3 d.d. 13-04-2023)

 Wetsvoorstel (TK 36.342, nr. 2 d.d. 13-04-2023)

 Koninklijke boodschap (TK 36.342, nr. 1 d.d. 13-04-2023)

IAK-vragen (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Memorie van Toelichting (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Beschrijving overheid.nl bij wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

 

WET HERZIENING BEDRAG INEENS (TK 36.154)

Brief uitstel inwerkingtredingsdatum (EK 36.154, nr. A d.d. 05-07-2023)

Brief uitstel inwerkingtredingsdatum (TK 36.154, nr. 08 d.d. 05-07-2023)

Nota van wijziging (TK 36.154, nr. 07 d.d. 19-01-2023)

Nota n.a.v. het verslag (TK 36.154, nr. 06 d.d. 19-01-2023)

Verslag (TK 36.154, nr. 05 d.d. 08-09-2022)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.154, nr. 04 d.d. 25-05-2022)

Memorie van Toelichting (TK 36.154, nr. 03 d.d. 29-06-2022)
---> Beslisnota 1
---> Beslisnota 2
---> Uitvoeringstoets Belastingdienst

Wetsvoorstel (TK 36.154, nr. 02 d.d. 29-06-2022)

Koninklijke boodschap (TK 36.154, nr. 01 d.d. 29-06-2022)

 

TOEKOMST PENSIOENSTELSEL / PENSIOENAKKOORD (TK & EK 32.043)

Verslag van het commissiedebat d.d. 19-01-2023 (TK 32.043, nr. 601 d.d. 08-02-2023)

Brief regering; verzamelbrief pensioenonderwerpen (TK 32.043, nr. 592 d.d. 15-07-2022)

Brief regering; Commissie Parameters en aanvullende berekeningen (TK 32.043, nr. 590 d.d. 30-06-2022)

Verslag van een schriftelijk overleg over de Witte vlek op pensioengebied (TK 32.043, nr. 589 d.d. 22-06-2022)

Brief regering: toezeggingen gedaan tijdens Commissiedebat pensioenonderwerpen van 31-03-2022 (TK 32.043, nr. 586 d.d. 16-05-2022)

Stemmingen over moties inzake pensioenonderwerpen: stemming 1 en stemming 2 (D.d. 10-05-2022)

Verslag commissiedebat gehouden op 31-03-2022 (TK 32.043, nr. 584 d.d. 09-05-2022)

Tweeminutendebat over pensioenonderwerpen (D.d. 19-04-2022)

Verslag van een schriftelijk overleg over het wetgevingstraject inzake pensioenwetgeving (EK 32.043, nr. H d.d. 15-03-2022)

Brief regering; witte vlek op pensioengebied (TK 32.043, nr. 573 d.d. 08-02-2022)

Beantwoording kamervragen over toekomst pensioenstelsel (EK 32.043, nr. ?? d.d. 07-11-2021)

Beantwoording kamervragen over toekomst pensioenstelsel (EK 32.043, nr. ?? d.d. 15-10-2021)

Verslag mondeling overleg toekomst pensioenstelsel (EK 32.043, nr. AS d.d. 16-07-2021)

Verslag schriftelijk overleg (TK 32.043, nr. 562 d.d. 01-07-2021)
--> Bijlage: Samenvatting reacties internetconsultatie wet toekomst pensioenen

Brief stavaza uitwerking pensioenakkoord (EK 32.043, nr. AO d.d. 11-05-2021)

Brief stavaza uitwerking pensioenakkoord (TK 32.043, nr. 559 d.d. 10-05-2021)
--> Bijlage: Brief Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen

Brief uitwerking pensioenakkoord (TK 32.043, nr. 520 d.d. 06-07-2020)

Planningsbrief uitwerking pensioenakkoord (EK 32.043, nr. T d.d. 07-10-2019)

Planningsbrief uitwerking pensioenakkoord (TK 32.043, nr. 499 d.d. 07-10-2019)
--> Bijlage: Schematisch overzicht planning (roadmap)

Brief aan minister SZW over principeakkoord inzake vernieuwing pensioenstelsel (TK 32.043, nr. ??? d.d. 25-09-2019)

Hoofdlijnenbrief opname ineens (TK 32.043, nr. 486 d.d. 27-06-2019)

Brief van minister SZW inzake principeakkoord over vernieuwing pensioenstelsel (EK 32.043, nr. P d.d. 05-06-2019)

Brief regering; Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (TK 32.043, nr. 457 d.d. 05-06-2019)

Nieuwsbericht Principeakkoord Pensioen (D.d. 05-06-2019)
--> Bijlage: SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel (publieksversie)
--> Bijlage: SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel' (volledig)

Verzamelbrief pensioenonderwerpen (TK 32.043, nr. 454 d.d. 24-04-2019)
--> Bijlage: AFM Wetgevingsbrief 2019

 

Via deze pagina is raadpleegbaar en te downloaden diverse informatie inzake in behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen (met de belangrijkste bijbehorende kamerstukken e.d.) die van belang kunnen zijn voor de praktijk van levensverzekeringen. Voor de volledigheid is tevens de daarmee samenhangende nieuwe wet- en (lagere) regelgeving via deze pagina opgenomen.
Daarnaast zijn via deze pagina ook diverse kamerstukken te raadplegen die niet direct verband houden met een wetsvoorstel. Het gaat dan om kamerstukken die gelinkt zijn aan lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen, de bancaire tegenhangers daarvan en loonstamrechten.
Tenslotte geldt het volgende. Voor zover op deze pagina samenvattingen zijn opgenomen, betreft het samenvattingen met louter de voor de levensverzekeringspraktijk relevante onderdelen van de betreffende fiscale wetsvoorstellen c.q. wetgeving.