.

In behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen levensverzekeringen & nieuwe fiscale wetgeving e.d.

Fiscale Site Leven - WETSVOORSTELLEN

Archief fiscale wetsvoorstellen

Fiscale moties en toezeggingen

 

WET WIJZIGING PW, WET VBP EN WET IB 2001 I.V.M. AANPASSING REGELING VOOR WAARDEOVERDRACHT EN INVOERING AFKOOP KLEIN NETTOPENSIOEN EN NETTOLIJFRENTE (TK 36.004)

Uitvoeringstoets Belastingdienst bij wetsvoorstel (D.d. 22-03-2021)

Toezichtstoets DNB bij wetsvoorstel (D.d. 22-03-2021)

Toezichtstoets AFM bij wetsvoorstel (D.d. 22-03-2021)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.004, nr. 04 d.d. 22-12-2021)

Memorie van Toelichting (TK 36.004, nr. 03 d.d. 22-12-2021)

Wetsvoorstel (TK 36.004, nr. 02 d.d. 22-12-2021)

Koninklijke boodschap (TK 36.004, nr. 01 d.d. 22-12-2021)

Achtergrond wetsvoorstel SZW (D.d. 22-03-2021)

IAK-vragen (Internetconsultatie d.d. 22-03-2021)

Memorie van Toelichting (Internetconsultatie d.d. 22-03-2021)

Wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 22-03-2021)

 

Beschrijving overheid.nl bij wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 22-03-2021)

 

WET TOEKOMST PENSIOENEN (INTERNETCONSULTATIE 16-12-2020 t/m 12-02-2021)

 Wet toekomst pensioenen voor advies naar Raad van State (Nieuwsbericht d.d. 26 november 2021)

 Aanbiedingsbrief kamervragen over pensioen voor zelfstandigen (D.d. 24 augustus 2021)
---> Antwoorden op kamervragen (kenmerk 2021Z13471)

FD.nl: Kabinet trekt na protest 'slecht plan' voor afschaffen tijdelijke lijfrente in (D.d. 30-08-2021)

Beantwoording vragen OSF-fractie over toekomst pensioenstelsel (D.d. 20-04-2021)

Onderzoeksrapport AFM inzake variabele pensioenuitkeringen (D.d. 13-04-2021)

Reactie NOB op wetsvoorstel (D.d. 12-02-2021)

Reactie Ombudsman Pensioenen op wetsvoorstel (D.d. 11-02-2021)

Reactie RPA op wetsvoorstel (D.d. 09-02-2021)

Achtergrond wetsvoorstel SZW (D.d. 16-12-2020)

IAK-vragen (Internetconsultatie d.d. 15-12-2020)

Memorie van Toelichting (Internetconsultatie d.d. 16-12-2020)

Wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 16-12-2020)

Beschrijving overheid.nl bij wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 16-12-2020)

 

TOEKOMST PENSIOENSTELSEL / PENSIOENAKKOORD (TK/EK 32.043)

Beantwoording kamervragen over toekomst penioenstelsel (EK 32.043, nr. ?? d.d. 07-11-2021)

Beantwoording kamervragen over toekomst penioenstelsel (EK 32.043, nr. ?? d.d. 15-10-2021)

Verslag mondeling overleg toekomst penioenstelsel (EK 32.043, nr. AS d.d. 16-07-2021)

Verslag schriftelijk overleg (TK 32.043, nr. 562 d.d. 01-07-2021)
--> Bijlage: Samenvatting reacties internetconsultatie wet toekomst pensioenen

Brief stavaza uitwerking pensioenakkoord (EK 32.043, nr. AO d.d. 11-05-2021)

Brief stavaza uitwerking pensioenakkoord (TK 32.043, nr. 559 d.d. 10-05-2021)
--> Bijlage: Brief Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen

Planningsbrief uitwerking pensioenakkoord (EK 32.043, nr. T d.d. 07-10-2019)

Planningsbrief uitwerking pensioenakkoord (TK 32.043, nr. 499 d.d. 07-10-2019)
--> Bijlage: Schematisch overzicht planning (roadmap)

Brief aan minister SZW over principeakkoord inzake vernieuwing pensioenstelsel (TK 32.043, nr. ??? d.d. 25-09-2019)

Hoofdlijnenbrief opname ineens (TK 32.043, nr. 486 d.d. 27-06-2019)

Brief van minister SZW inzake principeakkoord over vernieuwing pensioenstelsel (EK 32.043, nr. P d.d. 05-06-2019)

Brief regering; Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (TK 32.043, nr. 457 d.d. 05-06-2019)

Nieuwsbericht Principeakkoord Pensioen (D.d. 05-06-2019)
--> Bijlage: SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel (publieksversie)
--> Bijlage: SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel' (volledig)

Verzamelbrief pensioenonderwerpen (TK 32.043, nr. 454 d.d. 24-04-2019)
--> Bijlage: AFM Wetgevingsbrief 2019

 

BREDER, LAGER, EENVOUDIGER? EEN EVALUATIE VAN DE BELASTINGHERZIENING 2001 (TK 30 375)

 Verslag van een algemeen overleg (TK 30 375, nr. 7, d.d. 26-01-2009)

 Brief staatssecretaris van FinanciŽn (TK 30 375, nr. 6, d.d. 06-10-2008)

 Verslag van een algemeen overleg (TK 30 375, nr. 5, d.d. 28-01-2008)

Verslag van een schriftelijk overleg (TK 30 375, nr. 4, d.d. 16-06-2006)

 Brief staatssecretaris met een reactie op commentaren op de evaluatie (TK 30 375, nr. 3, d.d. 07-04-2005)

 Rapport 'Breder, lager, eenvoudiger? Een evaluatie van de belastingherziening 2001' (TK 30 375, nr. 2, d.d. 22-11-2005)

 Brief minister en staatssecretaris bij het evaluatierapport (TK 30 375, nr. 1, d.d. 22-11-2005)

 

Via deze pagina is raadpleegbaar en te downloaden diverse informatie inzake in behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen (met de belangrijkste bijbehorende kamerstukken e.d.) die van belang kunnen zijn voor de praktijk van levensverzekeringen. Voor de volledigheid is tevens de daarmee samenhangende nieuwe wet- en (lagere) regelgeving via deze pagina opgenomen.
Daarnaast zijn via deze pagina ook diverse kamerstukken te raadplegen die niet direct verband houden met een wetsvoorstel. Het gaat dan om kamerstukken die gelinkt zijn aan lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen, de bancaire tegenhangers daarvan en loonstamrechten.
Tenslotte geldt het volgende. Voor zover op deze pagina samenvattingen zijn opgenomen, betreft het samenvattingen met louter de voor de levensverzekeringspraktijk relevante onderdelen van de betreffende fiscale wetsvoorstellen c.q. wetgeving.