.

In behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen levensverzekeringen & nieuwe fiscale wetgeving e.d.

Fiscale Site Leven - WETSVOORSTELLEN

Archief fiscale wetsvoorstellen

Fiscale moties en toezeggingen

 

FISCALE BELEIDS- EN UITVOERINGSAGENDA 2023 E.V. (o.a. BP 2023 & FVW 2024)

Samenvatting FsL inzake belangrijkste maatregelen IB (D.d. 29 juli 2022)

Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2023 e.v. (Brief 2022-132565 d.d. 3 juni 2022)
---> Bijlage 3: Omschrijving fiscale wetgeving met matrix

 

FISCALE VERZAMELWET 2024 (INTERNETCONSULTATIE; 19 JULI T/M 22 AUGUSTUS 2022)

IAK-vragen (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Memorie van Toelichting (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Beschrijving overheid.nl bij wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

 

WET HERZIENING BEDRAG INEENS (TK 36.154)

Nota van wijziging (TK 36.154, nr. 07 d.d. 19-01-2023)

Nota n.a.v. het verslag (TK 36.154, nr. 06 d.d. 19-01-2023)

Verslag (TK 36.154, nr. 05 d.d. 08-09-2022)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.154, nr. 04 d.d. 25-05-2022)

Memorie van Toelichting (TK 36.154, nr. 03 d.d. 29-06-2022)
---> Beslisnota 1
---> Beslisnota 2
---> Uitvoeringstoets Belastingdienst

Wetsvoorstel (TK 36.154, nr. 02 d.d. 29-06-2022)

Koninklijke boodschap (TK 36.154, nr. 01 d.d. 29-06-2022)

 

LAGERE REGELINGGEVING WET TOEKOMST PENSIOENEN

 Brief ter advisering voorleggen Ontwerp-Besluit toekomst pensioenen aan Raad van State (D.d. 06-03-2023)
---> Ontwerp-Besluit toekomst pensioenen

 Planningsbrief Wtp (TK 36.067, nr. 187 d.d. 06-02-2023)

 Brief van minister Schouten met reactie op verzoeken Omtzigt (TK 36.067, nr. 83 d.d. 09-11-2022)

 Brief Toezeggingen tijdens wetgevingsoverleggen Wtp (TK 36.067, nr. 30 d.d. 06-10-2022)
---> Ontwerpbesluit toekomst pensioenen

 Brief Ontwerpbesluiten aanpassing regeling nettopensioen en experimenten pensioenregeling voor zzpers (TK 36.067, nr. 28 d.d. 06-10-2022)
---> Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen
---> Beslisnota Ontwerpbesluiten aanpassing regeling nettopensioen en experimenten pensioenregeling voor zzpers
---> Beslisnota inzake internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen

IAK-vragen Concept Besluit toekomst pensioenen (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

Concept Besluit toekomst pensioenen (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

Beschrijving overheid.nl bij Concept Besluit toekomst pensioenen (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

IAK-vragen Concept Fiscale Uitvoeringsregelingen Wtp (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

Concept Fiscale Uitvoeringsregelingen Wtp (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

Beschrijving overheid.nl bij Concept Fiscale Uitvoeringsregelingen Wtp (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

 

WET TOEKOMST PENSIOENEN (EK/TK 36.067)

Verslag SO overleg met minister APP over advies Cie Parameters (EK 36.067, nr. E d.d. 01-03-2023)

Factsheet SZW: Samenvatting van de aanpassingen in het wetsvoorstel Wtp (D.d. 23-02-2023)

Verslag van het commissiedebat d.d. 19-01-2023 (TK 32.043, nr. 601 d.d. 08-02-2023)

Planningsbrief Wtp (TK 36.067, nr. 187 d.d. 06-02-2023)

Vragen aan minister APP n.a.v. advies Commissie Parameters (TK 36.067, nr. XX d.d. 06-02-2023)

Verslag WGO artikelsgewijze behandeling Wtp d.d. 5-12-2022 (deel 2) (TK 36.067, nr. 185 d.d. 09-01-2023)

Verslag WGO artikelsgewijze behandeling Wtp d.d. 2-12-2022 (deel 1) (TK 36.067, nr. 184 d.d. 09-01-2023)

Gewijzigd wetsvoorstel (EK 36.067, nr. B d.d. 22-12-2022)

Stemmingsoverzicht Tweede Kamer (D.d. 22-12-2022)

Door regering voorgestelde wijzigingen Wtp (TK 36.067, nr. 182 d.d. 22-12-2022)

Wetsvoorstel na de daarin t/m 20 december 2022 aangebrachte wijzigingen (TK 36.067, nr. 179 d.d. 21-12-2022)

Concept-verslag stemmingen TK amendementen en moties Wtp (TK 36.067, nr. XX d.d. 20-12-2022)
---> Overzicht aangenomen moties
---> Overzicht aangenomen amendementen

Concept-verslag voortzetting plenaire behandeling Wtp; 2e termijn (TK 36.067, nr. XX d.d. 15-12-2022)
---> Motie 162; onderzoeken mogelijkheden verbetering pensioenopbouw voor zzp-ers in 2e en 3e pijler

Vierde nota van wijziging (TK 36.067, nr. 91 d.d. 14-12-2022)
---> Brief regering: Toelichting op vierde nota van wijziging (TK 36.067, nr. 92 d.d. 12-12-2022)

Brief regering: beantwoording vragen van rapporteurs over Wtp (TK 36.067, nr. 89 d.d. 30-11-2022)
---> Bijlage D: Beantwoording vragen rapporteurs blok Overig

Vragen Tweede Kamercommissie SZW aan Commissie Parameters en aan minister voor APP (D.d. 30-11-2022)

Brief van minister voor APP over het advies van de Commissie Parameters (EK 36.067, nr. A d.d. 30-11-2022)
---> Advies Commissie Parameters

Concept-verslag regeling van werkzaamheden over artikelsgewijze behandeling Wet toekomst pensioenen (TK 36.067, nr. XX d.d. 15-11-2022)

Brief regering Scenarioset berekeningen DNB in het kader van pensioentransitie (TK 36.067, nr. 85 d.d. 11-11-2022)
---> DNB Scenarioset rekenverzoeken

 Concept-verslag voortzetting plenaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer (TK 36.067, nr. XX d.d. 10-11-2022)

 Brief van minister voor APP met reactie op verzoeken Omtzigt (TK 36.067, nr. 83 d.d. 09-11-2022)

 Voorlopige leidraad keuzebegeleiding AFM (D.d. 03-11-2022)
---> Nieuwsbericht AFM

 Concept-verslag plenaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer (TK 36.067, nr. XX d.d. 02-11-2022)

 Brief van minister voor APP met reactie op brandbrief van 40 prominenten (TK 36.067, nr. 65 d.d. 01-11-2022)

 Brief regering inzake tijdens WGO van 19 oktober 2022 gedane toezeggingen (TK 36.067, nr. 54 d.d. 31-10-2022)

 Verslag voortzetting wetgevingsoverleg d.d. 19 oktober 2022 (TK 36.067, nr. 53 d.d. 01-11-2022)

 Verslag voortzetting wetgevingsoverleg d.d. 12 oktober 2022 (TK 36.067, nr. 44 d.d. 25-10-2022)

 Derde nota van wijziging (TK 36.067, nr. 43 d.d. 21-10-2022)
---> Aanbiedingsbrief
---> Beslisnota

 Verslag voortzetting wetgevingsoverleg d.d. 10 oktober 2022 (TK 36.067, nr. 42 d.d. 20-10-2022)

 Brief Toezeggingen gedaan tijdens wetgevingsoverleggen 10 en 12 oktober 2022 inzake wetsvoorstel Wtp (TK 36.067, nr. 41 d.d. 17-10-2022)
---> Beslisnota Toezeggingen tijdens wetgevingsoverleggen Wtp
---> Nader advies Raad voor de Rechtspraak
---> Overzicht aanpassingen in nota's van wijziging inzake wetsvoorstel

 Antwoorden op kamervragen Omtzigt inzake diverse onderwerpen Wtp (AH 196 / 2022Z17716 d.d. 06-10-2022)
---> Kamervragen Omtzigt (2022Z17716 d.d. 26-09-2022)
---> Beslisnota bij beantwoording kamervragen Omtzigt (D.d. 05-10-2022)

 Brief Toezeggingen gedaan tijdens wetgevingsoverleggen 12 en 15 september 2022 inzake wetsvoorstel Wtp (TK 36.067, nr. 30 d.d. 06-10-2022)
---> Beslisnota Toezeggingen tijdens wetgevingsoverleggen Wtp
---> Ontwerpbesluit toekomst pensioenen

 Brief regering. Evenwichtige transitie (TK 36.067, nr. 29 d.d. 06-10-2022)

 Verslag voortzetting wetgevingsoverleg d.d. 15 september 2022 (TK 36.067, nr. 27 d.d. 28-09-2022)

 Verslag wetgevingsoverleg d.d. 12 september 2022 (TK 36.067, nr. 26 d.d. 27-09-2022)

 Tweede nota van wijziging (TK 36.067, nr. 15 d.d. 08-09-2022)

 Brief regering over stavaza wetsvoorstel (TK 36.067, nr. 12 d.d. 15-07-2022)

 Nota naar aanleiding van het nader verslag (TK 36.067, nr. 11 d.d. 01-07-2022)

 Nader verslag (TK 36.067, nr. 10 d.d. 09-06-2022)

 Nadere reactie NOB (D.d. 03-06-2022)

 Beantwoording resterende vragen verslag (TK 36.067, nr. 9 d.d. 23-05-2022)

 Nota van wijziging (TK 36.067, nr. 8 d.d. 17-05-2022)

 Nota naar aanleiding van het verslag (TK 36.067, nr. 7 d.d. 17-05-2022)

 Overzicht met toezeggingen gedaan tijdens Commissiedebat 31 maart 2022 (TK 32.043, nr. 586 d.d. 16-05-2022)