.

In behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen levensverzekeringen & nieuwe fiscale wetgeving e.d.

Fiscale Site Leven - WETSVOORSTELLEN

Archief fiscale wetsvoorstellen

Fiscale moties en toezeggingen

 

BELASTINGPLAN 2023 (TK & EK 36.202)

 Gewijzigd wetsvoorstel (EK 36.202, nr. A d.d. 10-11-2022)

 Brief inzake appreciatie moties en amendementen Pakket BP 2023 (TK 36.202, nr. XX d.d. 10-11-2022)

 Concept-verslag plenaire behandeling Pakket BP 2023 d.d. 9 november 2022 (TK 36.202, nr. XX d.d. 10-11-2022)

 Concept-verslag plenaire behandeling Pakket BP 2023 d.d. 8 november 2022 (TK 36.202, nr. XX d.d. 09-11-2022)

 Verslag wetgevingsoverleg d.d. 31 oktober 2022 (TK 36.202, nr. 60 d.d. 08-11-2022)

 Verslag wetgevingsoverleg d.d. 17 oktober 2022 (TK 36.202, nr. 34 d.d. 01-11-2022)

 Schriftelijke beantwoording vragen van tijdens WGO van 17 oktober 2022 (TK 36.202, nr. 27 d.d. 20-10-2022)

 Nota n.a.v. het nader verslag (TK 36.202, nr. 24 d.d. 19-10-2022)

 Tweede nota van wijziging (TK 36.202, nr. 22 d.d. 19-10-2022)

 Nota n.a.v. het verslag (TK 36.202, nr. 21 d.d. 14-10-2022)

Nader verslag (TK 36.202, nr. 14 d.d. 10-10-2022)

 Verslag (TK 36.202, nr. 08 d.d. 04-10-2022)

Brief regering met overzicht voorstellen pakket BP 2023 (TK 36.202, nr. 06 d.d. 20-09-2022)
---> Beslisnota's pakket BP 2023 inclusief leeswijzer
---> Overzicht wetsvoorstellen inclusief maatregelen in het pakket BP 2023

Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.202, nr. 04 d.d. 12-09-2022)

Memorie van Toelichting (TK 36.202, nr. 03 d.d. 20-09-2022)
---> Advies ATR Uitfasering FOR

Wetsvoorstel (TK 36.202, nr. 02 d.d. 20-09-2022)

Koninklijke boodschap (TK 36.202, nr. 01 d.d. 20-09-2022)

 

FISCALE BELEIDS- EN UITVOERINGSAGENDA 2023 E.V. (o.a. BP 2023 & FVW 2024)

Samenvatting FsL inzake belangrijkste maatregelen IB (D.d. 29 juli 2022)

Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda 2023 e.v. (Brief 2022-132565 d.d. 3 juni 2022)
---> Bijlage 3: Omschrijving fiscale wetgeving met matrix

 

EINDEJAARSREGELING 2022 (INTERNETCONSULTATIE; 27 JULI T/M 29 AUGUSTUS 2022)

Nota van toelichting bij concept Besluittekst (Internetconsultatie d.d. 27-07-2022)

Concept Besluittekst (Internetconsultatie d.d. 27-07-2022)

Beschrijving overheid.nl bij Concept Besluit Eindejaarsregeling 2022 (Internetconsultatie d.d. 27-07-2022)

 

FISCALE VERZAMELWET 2024 (INTERNETCONSULTATIE; 19 JULI T/M 22 AUGUSTUS 2022)

IAK-vragen (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Memorie van Toelichting (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

Beschrijving overheid.nl bij wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 19-07-2022)

 

WET HERZIENING BEDRAG INEENS (TK 36.154)

Verslag (TK 36.154, nr. 05 d.d. 08-09-2022)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.154, nr. 04 d.d. 25-05-2022)

Memorie van Toelichting (TK 36.154, nr. 03 d.d. 29-06-2022)
---> Beslisnota 1
---> Beslisnota 2
---> Uitvoeringstoets Belastingdienst

Wetsvoorstel (TK 36.154, nr. 02 d.d. 29-06-2022)

Koninklijke boodschap (TK 36.154, nr. 01 d.d. 29-06-2022)

 

FISCALE VERZAMELWET 2023 (TK 36.107)

Gewijzigd wetsvoorstel (EK 36.107, nr. A d.d. 10-11-2022)

Stemmingsoverzicht Tweede Kamer (D.d. 10-11-2022)

 Concept-verslag plenaire behandeling Pakket BP 2023 d.d. 9 november 2022 (TK 36.202, nr. XX d.d. 10-11-2022)

 Concept-verslag plenaire behandeling Pakket BP 2023 d.d. 8 november 2022 (TK 36.202, nr. XX d.d. 09-11-2022)

 Verslag wetgevingsoverleg d.d. 31 oktober 2022 (TK 36.202, nr. 60 d.d. 08-11-2022)

 Verslag wetgevingsoverleg d.d. 17 oktober 2022 (TK 36.202, nr. 34 d.d. 01-11-2022)

Nota van wijziging (TK 36.107, nr. 07 d.d. 02-09-2022)

Nota n.a.v. het verslag (TK 36.107, nr. 06 d.d. 02-09-2022)

Verslag (TK 36.107, nr. 05 d.d. 01-07-2022)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.107, nr. 04 d.d. 20-04-2022)

Memorie van Toelichting (TK 36.107, nr. 03 d.d. 20-05-2022)
---> Beslisnota's
---> Uitvoeringstoetsen

Wetsvoorstel (TK 36.107, nr. 02 d.d. 20-05-2022)

Koninklijke boodschap (TK 36.107, nr. 01 d.d. 20-05-2022)

 

WET WIJZIGING PW, WET VBP EN WET IB 2001 I.V.M. INVOERING AFKOOP KLEIN NETTOLIJFRENTE IN BOX 3 (TK & EK 36.004)

Officiële wettekst Staatsblad (Stb. 11-10-2022, nr. 387)

Stemmingsoverzicht EK (D.d. 27-09-2022)

Eindverslag (EK 36.004, nr. D d.d. 13-09-2022)

Memorie van antwoord (EK 36.004, nr. C d.d. 02-09-2022)
---> Beslisnota
---> WTW-rapport d.d. 20 januari 2020: Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente

Voorlopig verslag Vaste Commissie voor SZW (EK 36.004, nr. B d.d. 04-07-2022)

Gewijzigd wetsvoorstel (EK 36.004, nr. A d.d. 07-06-2022)

Stemmingsoverzicht Tweede Kamer (D.d. 07-06-2022)

Concept-verslag plenaire behandeling Tweede Kamer (D.d. 03-05-2022)

Nota van wijziging (TK 36.004, nr. 07 d.d. 03-05-2022)

Nota n.a.v. het verslag (TK 36.004, nr. 06 d.d. 03-05-2022)
---> Beslisnota

Verslag (TK 36.004, nr. 05 d.d. 09-02-2022)

Uitvoeringstoets Belastingdienst bij wetsvoorstel (D.d. 22-03-2021)

Toezichtstoets DNB bij wetsvoorstel (D.d. 22-03-2021)

Toezichtstoets AFM bij wetsvoorstel (D.d. 22-03-2021)

Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.004, nr. 04 d.d. 22-12-2021)

Memorie van Toelichting (TK 36.004, nr. 03 d.d. 22-12-2021)

Wetsvoorstel (TK 36.004, nr. 02 d.d. 22-12-2021)

Koninklijke boodschap (TK 36.004, nr. 01 d.d. 22-12-2021)

Achtergrond wetsvoorstel SZW (D.d. 22-03-2021)

IAK-vragen (Internetconsultatie d.d. 22-03-2021)

Memorie van Toelichting (Internetconsultatie d.d. 22-03-2021)

Wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 22-03-2021)

Beschrijving overheid.nl bij wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 22-03-2021)

 

LAGERE REGELINGGEVING WET TOEKOMST PENSIOENEN

 Brief van minister Schouten met reactie op verzoeken Omtzigt (TK 36.067, nr. 83 d.d. 09-11-2022)

 Brief Toezeggingen tijdens wetgevingsoverleggen Wtp (TK 36.067, nr. 30 d.d. 06-10-2022)
---> Ontwerpbesluit toekomst pensioenen

 Brief Ontwerpbesluiten aanpassing regeling nettopensioen en experimenten pensioenregeling voor zzpers (TK 36.067, nr. 28 d.d. 06-10-2022)
---> Ontwerpbesluit experimenten pensioenregeling voor zelfstandigen
---> Beslisnota Ontwerpbesluiten aanpassing regeling nettopensioen en experimenten pensioenregeling voor zzpers
---> Beslisnota inzake internetconsultatie Besluit toekomst pensioenen

IAK-vragen Concept Besluit toekomst pensioenen (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

Concept Besluit toekomst pensioenen (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

Beschrijving overheid.nl bij Concept Besluit toekomst pensioenen (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

IAK-vragen Concept Fiscale Uitvoeringsregelingen Wtp (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

Concept Fiscale Uitvoeringsregelingen Wtp (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

Beschrijving overheid.nl bij Concept Fiscale Uitvoeringsregelingen Wtp (Internetconsultatie d.d. 02-04-2022)

 

WET TOEKOMST PENSIOENEN (TK 36.067)

 Concept-verslag voortzetting plenaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer (TK 36.067, nr. XX d.d. 11-11-2022)

 Brief van minister Schouten met reactie op verzoeken Omtzigt (TK 36.067, nr. 83 d.d. 09-11-2022)

 Voorlopige leidraad keuzebegeleiding AFM (D.d. 03-11-2022)
---> Nieuwsbericht AFM

 Concept-verslag plenaire behandeling wetsvoorstel in Tweede Kamer (TK 36.067, nr. XX d.d. 02-11-2022)

 Brief van minister met reactie op brandbrief van 40 prominenten (TK 36.067, nr. 65 d.d. 01-11-2022)

 Brief regering inzake tijdens WGO van 19 oktober 2022 gedane toezeggingen (TK 36.067, nr. 54 d.d. 31-10-2022)

 Verslag voortzetting wetgevingsoverleg d.d. 19 oktober 2022 (TK 36.067, nr. 53 d.d. 01-11-2022)

 Verslag voortzetting wetgevingsoverleg d.d. 12 oktober 2022 (TK 36.067, nr. 44 d.d. 25-10-2022)

 Derde nota van wijziging (TK 36.067, nr. 43 d.d. 21-10-2022)
---> Aanbiedingsbrief
---> Beslisnota

 Verslag voortzetting wetgevingsoverleg d.d. 10 oktober 2022 (TK 36.067, nr. 42 d.d. 20-10-2022)

 Brief Toezeggingen gedaan tijdens wetgevingsoverleggen 10 en 12 oktober 2022 inzake wetsvoorstel Wtp (TK 36.067, nr. 41 d.d. 17-10-2022)
---> Beslisnota Toezeggingen tijdens wetgevingsoverleggen Wtp
---> Nader advies Raad voor de Rechtspraak
---> Overzicht aanpassingen in nota's van wijziging inzake wetsvoorstel

 Antwoorden op kamervragen Omtzigt inzake diverse onderwerpen Wtp (AH 196 / 2022Z17716 d.d. 06-10-2022)
---> Kamervragen Omtzigt (2022Z17716 d.d. 26-09-2022)
---> Beslisnota bij beantwoording kamervragen Omtzigt (D.d. 05-10-2022)

 Brief Toezeggingen gedaan tijdens wetgevingsoverleggen 12 en 15 september 2022 inzake wetsvoorstel Wtp (TK 36.067, nr. 30 d.d. 06-10-2022)
---> Beslisnota Toezeggingen tijdens wetgevingsoverleggen Wtp
---> Ontwerpbesluit toekomst pensioenen

 Brief regering. Evenwichtige transitie (TK 36.067, nr. 29 d.d. 06-10-2022)

 Verslag voortzetting wetgevingsoverleg d.d. 15 september 2022 (TK 36.067, nr. 27 d.d. 28-09-2022)

 Verslag wetgevingsoverleg d.d. 12 september 2022 (TK 36.067, nr. 26 d.d. 27-09-2022)

 Tweede nota van wijziging (TK 36.067, nr. 15 d.d. 08-09-2022)

 Brief regering over stavaza wetsvoorstel (TK 36.067, nr. 12 d.d. 15-07-2022)

 Nota naar aanleiding van het nader verslag (TK 36.067, nr. 11 d.d. 01-07-2022)

 Nader verslag (TK 36.067, nr. 10 d.d. 09-06-2022)

 Nadere reactie NOB (D.d. 03-06-2022)

 Beantwoording resterende vragen verslag (TK 36.067, nr. 9 d.d. 23-05-2022)

 Nota van wijziging (TK 36.067, nr. 8 d.d. 17-05-2022)

 Nota naar aanleiding van het verslag (TK 36.067, nr. 7 d.d. 17-05-2022)

 Overzicht met toezeggingen gedaan tijdens Commissiedebat 31 maart 2022 (TK 32.043, nr. 586 d.d. 16-05-2022)

 Verslag (TK 36.067, nr. 6 d.d. 29-04-2022)

 Commentaar NOB op wetsvoorstel (D.d. 22-04-2022)

 Aanbiedingsbrief wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (EK 32.043, nr. BB d.d. 30-03-2022)

 Aanbiedingsbrief wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen (TK 36.067, nr. 5 d.d. 30-03-2022)

 Advies Raad van State en nader rapport (TK 36.067, nr. 4 d.d. 29-03-2022)

 Memorie van toelichting (TK 36.067, nr. 3 d.d. 30-03-2022)

 Wetsvoorstel (TK 36.067, nr. 2 d.d. 30-03-2022)

 Koninklijke boodschap (TK 36.067, nr. 1 d.d. 30-03-2022)

 Samenvatting advies wetsvoorstel toekomst pensioenen (D.d. 30-03-2022)

 Wet toekomst pensioenen voor advies naar Raad van State (Nieuwsbericht d.d. 26-11-2021)

FD.nl: Kabinet trekt na protest 'slecht plan' voor afschaffen tijdelijke lijfrente in (D.d. 30-08-2021)

 Aanbiedingsbrief kamervragen over pensioen voor zelfstandigen (D.d. 24-08-2021)
---> Antwoorden op kamervragen (kenmerk 2021Z13471)

Beantwoording vragen OSF-fractie over toekomst pensioenstelsel (D.d. 20-04-2021)

Onderzoeksrapport AFM inzake variabele pensioenuitkeringen (D.d. 13-04-2021)

Reactie NOB op wetsvoorstel (D.d. 12-02-2021)

Reactie Ombudsman Pensioenen op wetsvoorstel (D.d. 11-02-2021)

Reactie RPA op wetsvoorstel (D.d. 09-02-2021)

Achtergrond wetsvoorstel SZW (D.d. 16-12-2020)

IAK-vragen (Internetconsultatie d.d. 15-12-2020)

Memorie van Toelichting (Internetconsultatie d.d. 16-12-2020)

Wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 16-12-2020)

Beschrijving overheid.nl bij wetsvoorstel (Internetconsultatie d.d. 16-12-2020)

 

TOEKOMST PENSIOENSTELSEL / PENSIOENAKKOORD (TK & EK 32.043)

Brief regeling; verzamelbrief pensioenonderwerpen (TK 32.043, nr. 592 d.d. 15-07-2022)

Brief regering; Commissie Parameters en aanvullende berekeningen (TK 32.043, nr. 590 d.d. 30-06-2022)

Verslag van een schriftelijk overleg over de Witte vlek op pensioengebied (TK 32.043, nr. 589 d.d. 22-06-2022)

Brief regering: toezeggingen gedaan tijdens Commissiedebat pensioenonderwerpen van 31-03-2022 (TK 32.043, nr. 586 d.d. 16-05-2022)

Stemmingen over moties inzake pensioenonderwerpen: stemming 1 en stemming 2 (D.d. 10-05-2022)

Verslag commissiedebat gehouden op 31-03-2022 (TK 32.043, nr. 584 d.d. 09-05-2022)

Tweeminutendebat over pensioenonderwerpen (D.d. 19-04-2022)

Verslag van een schriftelijk overleg over het wetgevingstraject inzake pensioenwetgeving (EK 32.043, nr. H d.d. 15-03-2022)

Brief regering; witte vlek op pensioengebied (TK 32.043, nr. 573 d.d. 08-02-2022)

Beantwoording kamervragen over toekomst pensioenstelsel (EK 32.043, nr. ?? d.d. 07-11-2021)

Beantwoording kamervragen over toekomst pensioenstelsel (EK 32.043, nr. ?? d.d. 15-10-2021)

Verslag mondeling overleg toekomst pensioenstelsel (EK 32.043, nr. AS d.d. 16-07-2021)

Verslag schriftelijk overleg (TK 32.043, nr. 562 d.d. 01-07-2021)
--> Bijlage: Samenvatting reacties internetconsultatie wet toekomst pensioenen

Brief stavaza uitwerking pensioenakkoord (EK 32.043, nr. AO d.d. 11-05-2021)

Brief stavaza uitwerking pensioenakkoord (TK 32.043, nr. 559 d.d. 10-05-2021)
--> Bijlage: Brief Stichting van de Arbeid pensioenopbouw zelfstandigen

Brief uitwerking pensioenakkoord (TK 32.043, nr. 520 d.d. 06-07-2020)

Planningsbrief uitwerking pensioenakkoord (EK 32.043, nr. T d.d. 07-10-2019)

Planningsbrief uitwerking pensioenakkoord (TK 32.043, nr. 499 d.d. 07-10-2019)
--> Bijlage: Schematisch overzicht planning (roadmap)

Brief aan minister SZW over principeakkoord inzake vernieuwing pensioenstelsel (TK 32.043, nr. ??? d.d. 25-09-2019)

Hoofdlijnenbrief opname ineens (TK 32.043, nr. 486 d.d. 27-06-2019)

Brief van minister SZW inzake principeakkoord over vernieuwing pensioenstelsel (EK 32.043, nr. P d.d. 05-06-2019)

Brief regering; Principeakkoord vernieuwing pensioenstelsel (TK 32.043, nr. 457 d.d. 05-06-2019)

Nieuwsbericht Principeakkoord Pensioen (D.d. 05-06-2019)
--> Bijlage: SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel (publieksversie)
--> Bijlage: SER-advies 'Naar een nieuw pensioenstelsel' (volledig)

Verzamelbrief pensioenonderwerpen (TK 32.043, nr. 454 d.d. 24-04-2019)
--> Bijlage: AFM Wetgevingsbrief 2019

 

Via deze pagina is raadpleegbaar en te downloaden diverse informatie inzake in behandeling zijnde fiscale wetsvoorstellen (met de belangrijkste bijbehorende kamerstukken e.d.) die van belang kunnen zijn voor de praktijk van levensverzekeringen. Voor de volledigheid is tevens de daarmee samenhangende nieuwe wet- en (lagere) regelgeving via deze pagina opgenomen.
Daarnaast zijn via deze pagina ook diverse kamerstukken te raadplegen die niet direct verband houden met een wetsvoorstel. Het gaat dan om kamerstukken die gelinkt zijn aan lijfrenteverzekeringen, kapitaalverzekeringen, de bancaire tegenhangers daarvan en loonstamrechten.
Tenslotte geldt het volgende. Voor zover op deze pagina samenvattingen zijn opgenomen, betreft het samenvattingen met louter de voor de levensverzekeringspraktijk relevante onderdelen van de betreffende fiscale wetsvoorstellen c.q. wetgeving.