.

Index Fiscale Beleidsbesluiten Levensverzekeringen

Fiscale Site Leven - BESLUITEN

 

  Fiscale besluiten Levensverzekeringen (wetgeving t/m 2000)

 

  Fiscale besluiten Levensverzekeringen (wetgeving v.a. 2001)

 

  Civielrechtelijke besluiten Verzekeringsrecht (wetgeving v.a. 2006)

 

Voor de toepassing van de diverse fiscale wetten is een groot aantal beleidsbesluiten namens de staatssecretaris van FinanciŽn uitgebracht. Daaronder zijn veel besluiten op levensverzekeringsgebied en op het terreinvan 'bankspaarproducten' begrepen. Via bovenstaande links kan een compleet overzicht worden verkregen van alle op die terreinen gepubliceerde losse besluiten met een specifiek onderwerp & vragen en antwoorden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen het fiscale regime van vůůr 1 januari 2001 en het vanaf die datum geldende regime.

Via deze pagina kan bovendien worden gedownload een selectie van besluiten die door/namens de minister van Justitie zijn uitgebracht en met een specifiek onderwerp op levensverzekeringsgebied. Die besluiten kunnen van belang zijn voor de toepassing van het Burgerlijk Wetboek, boek 7.