.

Renseignering levensverzekeringsproducten 2001

Fiscale Site Leven - RENSEIGNERING, INHOUDING LB & DOCUMENTEN AFM

De Autoriteit FinanciŽle Markten (AFM) heeft in het kader van het wetsvoorstel 'Wet toekomst pensioenen' diverse documenten gepubliceerd in verband met de derde pensioenpijler (lijfrenten). Deze kunnen van belang zijn in het kader van de informatieverstrekking rond lijfrenten en de keuzebegeleiding daarbij richting consumenten.

Update Leidraad pensioenadvies (versie juli 2023)

Rapport 'vermogensscheiding bij derde pijler beleggingsproducten' (versie juli 2023)

Rapport 'Verlaag drempels in de derde pijler' (versie maart 2023)
--> Nieuwsbericht drempels voor consumenten bij zelf opbouwen pensioen

Analyse 'Fiscaal-gefaciliteerde opbouw van individueel pensioenvermogen in de derde pijler' (versie maart 2023)

Voorlopige leidraad keuzebegeleiding (versie november 2022)

Handvatten informatieverstrekking derdepijlerpensioenen (versie december 2021)

Het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken zijn een protocol overeengekomen voor de overdracht van particulier kapitaal tussen financiŽle instellingen. Het doel van het Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdracht (PSK) is om de fiscaal geruisloze overdracht van kapitaal van consumenten te vergemakkelijken en te versnellen.

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (versie juli 2018)

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (versie november 2012)

Protocol Stroomlijning Kapitaaloverdrachten (versie juni 2012)

Door de Belastingherziening 2001 is met ingang van het kalenderjaar 2001 voor verzekeraars de renseignering aan de Belastingdienst uitgebreid. Met ingang van 2001 is ook de Algemene wet inzake rijksbelastingen veranderd. Hierdoor kunnen administratieplichtigen onder een bijzonder renseigneringsregime worden gebracht waardoor bepaalde gegevens en inlichtingen over verzekeringen uit eigener beweging volgens bij of krachtens de wet te stellen regels aan de Belastingdienst moeten worden aangeleverd. De verzekeraars zijn met ingang van 2001 bij Algemene Maatregel van Bestuur onder dit regime gebracht. De renseignering die vanaf het kalenderjaar 2001 door de verzekeraars moet plaatsvinden is uitgewerkt in een handleiding. Daarin kunt u onder meer lezen voor welke verzekeraars de renseigneringsverplichting geldt, wat gerenseigneerd moet worden en hoe de renseignering in zijn werk gaat.

De handleidingen die zijn uitgebracht kunnen worden gedownload van www.cggp.nl, een community van de Belastingdienst. Om de handleidingen en andere aan renseignering gerelateerde zaken te kunnen downloaden moet worden ingelogd. Hiervoor moet je je aanmelden via de community.

De Belastingdienst/Centrale adminitratieve processen verzorgt nieuwsbrieven inzake de renseignering van verzekeringen en 'bankspaarproducten', alsmede over de inhouding van loonbelasting op uitkeringen uit levensverzekeringen en 'bankspaarproducten'. Deze nieuwsbrieven kunnen worden gedownload van https://odb.belastingdienst.nl/ (voorheen: www.cggp.nl) (na volgen van inlog-procedure).

Op 1 april 2020 is de nieuwsbrief renseignering levensverzekeringen van de Belastingdienst inzake de waardering van zuivere saldolijfrenten op 31 december 2020 (afrekenverplichting) gepubliceerd op www.financieelactief.com. Op die website is tevens een vakbijdrage met een samenvatting van die nieuwsbrief opgenomen. Begin 2021 zijn genoemde nieuwsbrief en aanvullende informatie over saldolijfrenten gepubliceerd op www.rijksoverheid.nl. De nieuwsbrief en de aanvullende informatie over saldolijfrenten zijn direct te downloaden van deze website. Klik daarvoor op:

 Antwoorden op kamervragen (kenmerk 2020Z24036)
Bijlage 1; Informatie van Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting
Bijlage 2; Nieuwsbrief renseignering d.d. 01-04-2020

Bijlage 3; Tweede nieuwsbrief renseignering d.d. 07-10-2020.

Over de inhouding van loonbelasting op uitkeringen (incl. afkoopsommen) uit levensverzekeringen, 'bankspaarproducten' en gouden handdruk(stamrecht)en is uitgebreide informatie te vinden in het jaarlijkse Handboek loonheffingen, de periodieke nieuwsbrieven loonheffingen en nadere toelichtingen van de Belastingdienst. Vanaf belastingjaar 2010 zijn die naslagwerken te downloaden via de volgende hyperlinks:

Handboek loonheffingen 2024, 1e uitgave (versie medio april 2024)

Nieuwsbrief loonheffingen 2024, 2e uitgave (versie medio januari 2024)

Nieuwsbrief loonheffingen 2024, 1ste uitgave (versie eind november 2023)

Handboek loonheffingen 2023, 2e uitgave (versie eind maart 2023)

Handboek loonheffingen 2023 (versie februari 2023)

Nieuwsbrief loonheffingen 2023, 2e uitgave (versie januari 2023)

Nieuwsbrief loonheffingen 2023, 1ste uitgave (versie november 2022)

Handboek loonheffingen 2022-3 (versie oktober 2022)

Handboek loonheffingen 2022-2 (versie juli 2022)

Handboek loonheffingen 2022-1 (versie februari 2022)

Nieuwsbrief loonheffingen 2022, 3e uitgave (versie februari 2022)

Nieuwsbrief loonheffingen 2022, 2e uitgave (versie november 2021)

Handboek loonheffingen 2021-3 (versie oktober 2021)

Handboek loonheffingen 2021-2 (versie juli 2021)

Handboek loonheffingen 2021-1 (versie maart 2021)

Nieuwsbrief loonheffingen 2021, 3e uitgave (versie januari 2021)

Nieuwsbrief loonheffingen 2021, 1e uitgave (versie november 2020)

Handboek loonheffingen 2020 (versie januari 2020)

Nieuwsbrief loonheffingen 2020, 3e uitgave (verbeterd) (versie februari 2020)

Nieuwsbrief loonheffingen 2020, 2e uitgave (versie januari 2020)

Nieuwsbrief loonheffingen 2020, 1e uitgave (versie oktober 2019)

Handboek loonheffingen 2019, 3e uitgave (versie oktober 2019)

Handboek loonheffingen 2019, 2e uitgave (versie juli 2019)

Nieuwsbrief loonheffingen 2019, 4e uitgave (versie februari 2019)

Handboek loonheffingen 2019 (versie januari 2019)

Nieuwsbrief loonheffingen 2019, 3e uitgave (versie december 2018)

Handboek loonheffingen 2018 (versie oktober 2018)

Nieuwsbrief loonheffingen 2019 (versie augustus 2018)

Handboek loonheffingen 2018 (versie maart 2018)

Nieuwsbrief loonheffingen 2018, 4e uitgave (versie maart 2018)

Nieuwsbrief loonheffingen 2018, 3e uitgave (versie december 2017)

Handboek loonheffingen 2017, 2e uitgave (versie oktober 2017)

Nieuwsbrief loonheffingen 2018, 1e uitgave (versie juli 2017)

Nieuwsbrief loonheffingen 2017, 4e uitgave (versie april 2017)

Handboek loonheffingen 2017 (versie januari 2017)

Nieuwsbrief loonheffingen 2017, 3e uitgave (versie 28 december 2016)

Handboek loonheffingen 2016 (versie juli 2016)

Handboek loonheffingen 2016 (versie april 2016)

Nieuwsbrief loonheffingen 2016, 3e uitgave (versie februari 2016)

Handboek loonheffingen 2016 (versie januari 2016)

Nieuwsbrief loonheffingen 2016, 2e uitgave (versie december 2015)

Nieuwsbrief loonheffingen 2016, 1ste uitgave (versie november 2015)

Handboek loonheffingen 2015 (versie juli 2015)

Nieuwsbrief loonheffingen 2015 (versie december 2014)

Handboek loonheffingen 2014 (versie oktober 2014)

Handboek loonheffingen 2014 (versie maart 2014)

Nieuwsbrief loonheffingen 2014 (versie december 2013)

Toelichting Loonberekening VCR 2013 (versie juni 2013)

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2013 (versie april 2013)

Handboek loonheffingen 2013 (versie januari 2013)

Nieuwsbrief loonheffingen 2013 (versie december 2012)

Toelichting Loonberekening VCR 2012 (niet gepubliceerd!)

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2012 (versie december 2012)

Handboek loonheffingen 2012 (versie januari 2012)

Nieuwsbrief loonheffingen 2012 (versie januari 2012)

Toelichting Loonberekening VCR 2011 (versie juni 2011)

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2011 (versie februari 2011)

Handboek loonheffingen 2011 (versie januari 2011)

Nieuwsbrief loonheffingen 2011 (versie december 2010)

Toelichting Loonberekening VCR 2010 (versie september 2010)

Toelichting Excessieve vertrekvergoeding 2010 (versie januari 2010)

Handboek loonheffingen 2010 (versie januari 2010)

Nieuwsbrief loonheffingen 2010 (versie december 2009)