.

Naslagwerken

Fiscale Site Leven - NASLAGWERKEN

6 april 2024; Pocket "Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2024" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Op 6 april 2024 is de pocket 'Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2017' van de heer H. van Toledo verschenen. De pocket is een overzichtelijke bundeling van (een selectie van) voor loonstamrechten relevante wettelijke bepalingen (actuele wettekst 2024 en oude bepalingen van 31 december 2013!) en beleidsbesluiten. Tevens zijn in de pocket de voor loonstamrechten relevante vragen en antwoorden van https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/ voor u gebundeld. In de pocket is vervolgens opgenomen allerlei praktisch materiaal op het terrein van loonstamrechten, waaronder handreikingen en modelovereenkomsten.
De pocket telt 46 pagina's en is ALLEEN in digitale vorm uitgebracht, in PDF-formaat. Klik voor meer informatie op: informatiepagina over de pocket.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

7 maart 2023; Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2023" (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Fslcomp2023

Download: Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2023"

2 februari 2022; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2022" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Fsl2022

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

14 januari 2022; Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2022" (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Download: Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2022"

28 december 2021; Pocket "Beleidsteksten en V&A’s levensverzekeringen 2019" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Fsl2021

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

4 januari 2021; Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2021" (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Download: Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2021"

20 januari 2020; Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2020" (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Download: Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2020"

20 januari 2020; Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2019" (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Download: Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2019"

20 januari 2020; Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2018" (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Download: Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2018"

28 juni 2019; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2019" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

24 november 2017; Pocket "Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2017" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Op 24 november 2017 is de pocket 'Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2017' van de heer H. van Toledo verschenen. De pocket is een overzichtelijke bundeling van (een selectie van) voor loonstamrechten relevante wettelijke bepalingen (actuele wettekst 2017 en oude bepalingen van 31 december 2013!) en beleidsbesluiten. Tevens zijn in de pocket de voor loonstamrechten en RVU's relevante vragen en antwoorden van www.belastingdienstpensioensite.nl voor u gebundeld. In de pocket is vervolgens opgenomen allerlei praktisch materiaal op het terrein van loonstamrechten, waaronder handreikingen en modelovereenkomsten.
De pocket telt 170 pagina's en is ALLEEN in digitale vorm uitgebracht, in PDF-formaat. Klik voor meer informatie op: informatiepagina over de pocket.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

9 november 2017; Boek "De eigenwoningschuld 2.0" (auteur/samensteller: B.H. Devilee)

Op 7 november 2017 is het boekwerk 'De eigenwoningschuld 2.0' van de heer B.H. Devilee verschenen. Met ingang van 2013 zijn de fiscale regels van eigenwoningschuld ingrijpend gewijzigd. Annuďtair aflossen is vanaf 2013 verplicht om recht te hebben op aftrek van eigenwoningrente. Dit heeft geleid tot zeer complexe en detaillistische regelgeving en uitvoerig overgangsrecht. Het overgangsrecht geldt voor de eigenwoningschuld welke bestond op 31 december 2012 en de voor die op datum bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. In de eigenwoningregeling is het uitgangspunt de economische benadering. De fiscale eigenwoningschuld bepalen voor een belastingplichtige zonder partner hoeft niet ingewikkeld te zijn. Belastingplichtigen krijgen echter partners, ontpartneren en verhuizen. Dat maakt deze regeling uiterst complex. In dit boek worden de nieuwe regels en het overgangsrecht uitvoerig beschreven en toegelicht met behulp van 99 voorbeelden. Klik voor meer informatie op: informatiepagina over boek.

Het boekwerk kan worden besteld via de bestelpagina van www.debelastingkanjer.nl (met directe betalingsoptie via Ideal) of via onderstaande e-mail-link. Het boekwerk is niet direct te downloaden via deze website.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

23 mei 2017; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2017" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

18 januari 2017; Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2017" (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Download: Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2017"

28 september 2016; Bundel Actualiteiten levensverzekeren, banksparen, eigenwoning & PEB 2017 (auteur/samensteller: Erik van Toledo)

Download: Bundel "Actualiteiten levensverzekeringen, banksparen, eigen woning & PEB 2017" (Prinsjesdag 2016)

21 augustus 2016; Zesde editie Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling (auteur/samensteller: R. Stam)

In de vierde week van augustus 2016 is de zesde editie van het Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling van Ruben Stam verschenen. Deze zesde editie bevat de meest actuele versie van de eigenwoningregeling, naar de stand van zaken per 17 augustus 2016. En er is meer actueel materiaal toegevoegd t.o.v. de eerdere versies.
De zesde editie van het Compendium kan ALLEEN - gratis - worden besteld via onderstaande e-mail-link en is niet direct te downloaden via deze website.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

6 februari 2016; Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2016" (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Download: Compilatie "Actualiteiten leven/banksparen; selectie van (wet)teksten IB 2016"

2 april 2015; Vijfde editie Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling (auteur/samensteller: R. Stam)

Begin april 2015 is de vijfde - vierde herziene - editie van het Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling van Ruben Stam verschenen. De vijfde editie bevat de meest actuele versie van de eigenwoningregeling, naar de stand van zaken per eind maart 2015. En er is meer actueel materiaal toegevoegd t.o.v. de eerdere versies, zoals het meest recente besluit op het terrein van de eigenwoningregeling.
De vijfde editie van het Compendium kan ALLEEN - gratis - worden besteld via onderstaande e-mail-link en is niet direct te downloaden via deze website.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

7 februari 2015; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2015" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

7 oktober 2014; "Actualiteitenbundel Nettolijfrente in box 3" (Financieel Brein)

Klik voor meer informatie over de pocket op: Informatie pocket.

22 augustus 2014; "Besluiten Bundel – De eigenwoningregeling in de Wet IB 2001" (Financieel Brein)

Klik voor meer informatie over de pocket op: Informatie pocket.

28 juni 2014; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2014" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

15 mei 2014; Pocket "Actualiteiten gouden handdrukstamrechten 2014" (Financieel Brein)

Klik voor meer informatie over de pocket op: Informatie pocket.

5 maart 2014; Vierde editie Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling (auteur/samensteller: R. Stam)

Begin maart 2014 is de vierde editie van het Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling van Ruben Stam verschenen. De vierde editie bevat de meest actuele versie van de eigenwoningregeling, naar de stand van zaken per eind februari 2014. En er is meer actueel materiaal toegevoegd t.o.v. de eerdere versies, zoals de meest recente vragen en antwoorden op het terrein van de eigenwoningregeling.
De vierde editie van het Compendium kan ALLEEN - gratis - worden besteld via onderstaande e-mail-link en is niet direct te downloaden via deze website.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

22 januari 2014; Compilatie "Nieuwe maatregelen eigenwoningmarkt; 2014 e.v." (auteur/samensteller: H. van Toledo)

Op 22 januari 2014 is de Compilatie 'Nieuwe maatregelen eigenwoningmarkt; 2014 e.v.' van H. van Toledo verschenen. Eind december 2013 zijn vijf fiscale c.q. financiële wetten aangenomen die alle vijf veel fiscale wetswijzigingen voor de koopwoningmarkt omvatten. In de compilatie zijn in eerste instantie alle nieuwe fiscale (wettelijke) bepalingen voor de koopwoningmarkt met een inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2014 voor u op een rij gezet. Deze bepalingen worden vergezeld van bijbehorende teksten uit de memories van toelichting en overige kamerstukken met betrekking tot de vijf in werking getreden wetten. Ook wordt de nodige achtergrondinformatie aangeboden in de compilatie. Meer specifiek zijn in de compilatie opgenomen de maatregelen die te maken hebben met het begrip eigen woning, de definitie van het begrip eigenwoningschuld, (de beperking van) de aftrek van hypotheekrente en de maatregelen op het vlak van de spaarproducten eigen woning. Deze hoofdonderwerpen worden besproken in separate hoofdstukken, per hoofdonderwerp, per belastingmiddel. Opgenomen zijn de nieuwe bepalingen voor zover het gaat om wijzigingen in de Wet IB 2001, de Invorderingswet 1990, de Successiewet 1956 en de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Aan het eind van elk hoofdstuk is een totaaloverzicht opgenomen van de gewijzigde bepalingen. Daarnaast zijn de voor de eigenwoningregeling relevante gewijzigde/nieuwe bepalingen van de fiscale uitvoeringsregelingen in de compilatie opgenomen.

De digitale compilatie in PDF-formaat kan ALLEEN worden besteld via onderstaande e-mail-link en is niet direct te downloaden via deze website. De prijs van 1 digitaal exemplaar (in PDF- of Word-format) is € 7,50. Klik om een indruk te krijgen van de opzet en inhoud van de compilatie op: Proefcompilatie nieuwe maatregelen eigenwoningmarkt 2014.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

9 oktober 2013; Rapportage "Onderzoek naar dienstverlening bij expirerende lijfrentes" (AFM)

Download: Rapport "Onderzoek naar dienstverlening bij expirerende lijfrentes"

Download: Samenvatting rapport "Onderzoek naar dienstverlening bij expirerende lijfrentes"

15 september 2013; Derde editie Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling (auteur/samensteller: R. Stam)

Medio september is alweer de derde editie van het Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling van Ruben Stam verschenen. De derde editie bevat de meest actuele versie van de eigenwoningregeling, naar de stand van zaken per medio september 2013. Voorts zijn alle beleidsbesluiten die na de tweede editie m.b.t. deze wet zijn verschenen toegevoegd aan het Compendium. En er is meer actueel materiaal toegevoegd t.o.v. de eerdere versies, zoals de meest recente vragen en antwoorden op het terrein van de eigenwoningregeling.
De derde editie van het Compendium kan ALLEEN - gratis - worden besteld via onderstaande e-mail-link en is niet direct te downloaden via deze website.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

27 april 2013; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2013" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

14 maart 2013; Tweede editie Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling (auteur/samensteller: R. Stam)

Inmiddels is de tweede editie van het Compendium van de nieuwe eigenwoningregeling van Ruben Stam verschenen. T.o.v. de eerste versie van het Compendium, is de Eerste Kamerbehandeling van het voorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning toegevoegd. Voorts zijn alle besluiten die sindsdien m.b.t. deze wet zijn verschenen als bijlage achterin het Compendium opgenomen. En er is meer actueel materiaal toegevoegd t.o.v. de eerdere versie.
De tweede editie van het Compendium kan ALLEEN - gratis - worden besteld via onderstaande e-mail-link en is niet direct te downloaden via deze website.

N.B.: Door te klikken op bovenstaand icoontje opent automatisch uw mailserver. In de adresregel van de e-mail die wordt geopend, moet u -AT- vervangen door @.

6 december 2012; Compendium voor de nieuwe eigenwoningregeling (auteur/samensteller: R. Stam)

Download: Compendium voor de nieuwe eigenwoningregeling"

5 december 2012; Bundel "Actualiteiten levensverzekeren en banksparen 2013 e.v." (Fiscale site Levensverzekeringen)

 

Download: Bundel "Actualiteiten levensverzekeren en banksparen 2013 e.v."

26 September 2012; Brochure "Krijgt u een ontslagvergoeding?"(Belastingdienst)

Download: Brochure 'Krijgt u een ontslagvergoeding?'

23 juni 2012; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2012" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

20 mei 2012; Pocket "Beleids- en wetteksten loonstamrechten 2012" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Uitverkocht!

8 mei 2012; Handreiking "Gederfd of te derven loon" (Belastingdienst)

Download: Handreiking 'Gederfd of te derven loon"

10 februari 2012; Bundel "Vitaliteitsregeling 2013" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Bundel "Vitaliteitsregeling 2013"

10 januari 2012; Handreiking "Gederfd of te derven loon" (Belastingdienst)

Download: Handreiking "Gederfd of te derven loon"

11 november 2011; Bundel "Actualiteiten inzake levensverzekeren & banksparen 2011-2014" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Bundel "Actualiteiten inzake levensverzekeren & banksparen 2011-2014"

12 maart 2011; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2011" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

12 december 2010; Bundel "Actualiteiten inzake levensverzekeren & banksparen 2011" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Bundel "Actualiteiten inzake levensverzekeren & banksparen 2011"

7 december 2010; Handreiking "Gederfd of te derven loon" (Belastingdienst)

Download: Handreiking "Gederfd of te derven loon"

15 oktober 2010; Fiscale Wijzer Gouden handdruk 2010 (Reed Business)

Informatie: Fiscale Wijzer Gouden handdruk 2010

1 augustus 2010; Fiscale Wijzer Lijfrenteproducten 2010 (Reed Business)

Informatie: Fiscale Wijzer Lijfrenteproducten 2010

15 maart 2011; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2010" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

15 september 2009; Fiscale Wijzer Lijfrenteproducten 2009 (Reed Business)

Uitverkocht!

31 augustus 2009; Boek Banksparen in de praktijk (NIBE-SVV)

Uitverkocht!

11 mei 2009; Bundel "Afkoopregeling kleine lijfrenten" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Bestel: Bundel "Afkoopregeling kleine lijfrenten" (herziene versie)

15 mei 2009; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2009" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

20 maart 2009; Bundel "Fiscaal Beleid en V&A loonstamrechten" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Bundel "Fiscaal Beleid en V&A loonstamrechten"

15 december 2008; Fiscale Wijzer Gouden Handdruk (Reed Business)

Uitverkocht!

31 september 2008; Boek De Kapitaalverzekering; Fiscale behandeling in theorie en praktijk (NIBE-SVV)

Uitverkocht!

15 juni 2008; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2008" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

15 juni 2008; Pocket "Beleidsteksten levensverzekeringen Wet IB 1964 en eerder" (Uitgeverij Fiscaal Leven)

Informatie: Pocket "Beleidsteksten levensverzekeringen Wet IB 1964 en eerder"

2 oktober 2007; Brochure "Lijfrenteverzekeringen of andere inkomensvoorzieningen 2007"(Belastingdienst)

Download: Brochure lijfrenteverzekeringen of andere inkomensvoorzieningen 2007

15 februari 2007; Pocket "Beleids- en wetteksten levensverzekeringen 2007" (Uitgeverij Valerius)

Paperback is uitverkocht. Digitale versie kan worden opgevraagd!

2 juli 2006; Bundel "Actualiteiten op het gebied van levensverzekeringen 2006" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Bundel "Actualiteiten op het gebied van levensverzekeringen 2006"

31 januari 2006; Bundel "Wet- en regelgeving levensverzekeringen 2006" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Bundel "Wet- en regelgeving levensverzekeringen 2006"

8 september 2005; Brochure Kapitaalverzekeringen 2005(Belastingdienst)

Download: Brochure kapitaalverzekeringen 2005

21 januari 2005; Bundel "Wet- en regelgeving levensverzekeringen 2005" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Bundel "Wet- en regelgeving levensverzekeringen 2005"

1 februari 2004; Bundel "Wet- en regelgeving levensverzekeringen 2004" (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Bundel "Wet- en regelgeving levensverzekeringen 2004"

2 juni 2002; Compilatie Vragen en antwoorden Brede Herwaardering (Fiscale site Levensverzekeringen)

Download: Compilatie Vragen en antwoorden Brede Herwaardering

24 juni 1999; Rapport "Premiesplitsing i.v.m. Successierecht" (Verbond van Verzekeraars)

Download: Rapport "Premiesplitsing i.v.m. Successierecht"

 

Via deze pagina kunnen door mij en andere vakgenoten gemaakte syllabi en andere handige naslagwerken inzake de fiscale wet- en regelgeving op levensverzekeringsgebied (inclusief compilaties met vragen en antwoorden) - worden gedownload en/of besteld. Daarnaast zijn diverse brochures op het gebied van levensverzekeringen van de Belastingdienst via deze pagina direct te downloaden!