Rechtspraak Successiewet 1956

De volgende rechtspraak inzake de Successiewet 1956 is tot op heden gepubliceerd:

Bijgewerkt tot en met 15 november 2021
Datum uitspraak Kenmerk hof / Hoge Raad Samenvattende koptekst
28-10-2021 AWB 20-8630 (Zeeland-West-Brabant) Heffing van erfbelasting over lijfrente-uitkering naast IB-heffing over lijfrente-uitkering; heffing erfbelasting onterecht, maar niet herstelbaar
17-04-2020 AWB 18/6433 (Zeeland-West-Brabant) 5 schenkingen niet aan te merken als schenking van periodieke uitkering
18-03-2016 15/01984 (Hoge Raad) Successierecht over de verkrijging van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aan te merken als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001 (zie ook de uitspraak AWB 12/227 van rechtbank Breda, de uitspraak BK 14/00309 van hof Amsterdam en de conclusie van de A-G 15/01984)
22-10-2015 15/01984 (Conclusie A-G) Successierecht over de verkrijging van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aan te merken als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001 (zie ook de uitspraak AWB 12/227 van rechtbank Breda, de uitspraak BK 14/00309 van hof Amsterdam en het arrest 15/01984)
26-03-2015 BK 14/00309 (Amsterdam) De aan verkrijging van het kapitaal toe te rekenen deel van de aanslag successierecht moet niet worden aangemerkt als aftrekbare kosten in de zin van artikel 3.108 Wet IB 2001 (zie ook de uitspraak AWB 12/227 van rechtbank Breda, de conclusie van de A-G en het arrest 15/01984)
05-04-2013 AWB 12/227 (Breda) Geheven successierecht vormt aftrekpost ex art 3.108 Wet IB 2001 bij afkoop kapitaalverzekering (zie ook de uitspraak BK 14/00309 van hof Amsterdam, de conclusie van de A-G en het arrest 15/01984)

11-07-2008

43.547 (Hoge Raad) Van erflater ontvangen uitkering uit levensverzekering niet belast bij erfgenaam (zie ook de uitspraak BK 04/02570 van hof Den Bosch)

11-07-2008

43.527 (Hoge Raad) Van erflater ontvangen uitkeirng uit levensverzekering niet belast bij erfgenaam (zie ook de uitspraak BK 04/02545 van hof Den Bosch)

23-08-2007

43.547 (Conclusie A-G) Uit vermogen erflater ontvangen levensverzekeringsuitkering bij partner belast met successierecht (zie ook de uitspraak BK 04/02570 van hof Den Bosch)

23-08-2007

43.527 & 43.528 (Conclusie A-G) Uittkering aan kinderen uit levensverzekeringsovereenkomst met overleden vader belast met successierecht; levensverzekeringsuitkering uit vermogen erflater ontvangen (zie ook de uitspraak BK 04/02545 van hof Den Bosch)
28-07-2006 BK 04/02570 (Den Bosch) Uitkering uit tussen echtgenoten overeengekomen overlijdensrisicoverzekering onbelast (zie ook de conclusie van de A-G en arrest HR 43.547)
28-07-2006 BK 04/02545 (Den Bosch) Uitkering uit tussen vader en kind overeengekomen overlijdensrisicoverzekering belast op grond van 'fraus legis' (zie ook de conclusie van de A-G en arrest HR 43.527)
12-04-2006 BK 03/02719 (Den Bosch) Premies risicoverzekering onttrokken aan het vermogen van erflater
27-08-2004 BK 03/02924 (Den Haag) Verzorgde wijst huisvriend/verzorger als begunstigde van lijfrenteverzekering aan; vrijstelling artikel 32, lid 5, Successiewet 1956 van toepassing
27-02-2003 BK 01/01476 (Den Bosch) Verkrijgingen van erflater krachtens levensverzekeringsovereenkomst; onttrekking aan vermogen erflater?
17-10-2002 BK 01/1912 (A'dam) Verkrijgingen van erflater krachtens levensverzekeringsovereenkomst niet vrijgesteld van successierecht
10-10-2002 BK 01/00049 (Arnhem) Verkrijgingen van erflater krachtens levensverzekeringsovereenkomst niet vrijgesteld van successierecht

Deze pagina bevat een selectie van de belangrijkste hofuitspraken en arresten van de Hoge Raad die inzake de Successiewet 1956 zijn gepubliceerd op levensverzekeringsgebied. Door op de koptekst van de/het betreffende uitspraak/arrest te klikken verschijnt de integrale tekst.