Rechtspraak HvJ EG en overig internationaal (levensverzekeringen algemeen)

De volgende rechtspraak van het Hof van Justitie EG en overige rechtspraak in buitenlandsituaties is tot op heden gepubliceerd op het gebied van levensverzekeringen:

Bijgewerkt tot en met 22 november 2021
Datum uitspraak Kenmerk Samenvattende koptekst
01-11-2021 AWB 20/4120 (Noord-Holland) Uitkeringen uit ontslagstamrecht geen pensioen. Heffingsrecht aan NL toegewezen
24-08-2021 BK 20/00391 (Arnhem-Leeuwarden) Nederland niet heffingsbevoegd voor overbruggingsuitkering Australiër die als lijfrenteuitkering wordt aangemerkt. Geen Nederlandse loonheffing verschuldigd
15-07-2021
AWB 18/4905 (Zeeland-West-Brabant) Heffingsrecht van door inwoner van Belgie ontvangen uitkeringen uit loonstamrecht komt toe aan Nederland
23-06-2021
BRE 19/1270 (Zeeland-West-Brabant) Conserverende aanslag bij emigratie t.z.v. lijfrente (incl. revisierente) terecht opgelegd, evenals navorderingsaanslag voor na emigratie afgekochte lijfrente; te conserveren inkomen en revisierente verlaagd
15-06-2021
AWB 20/5685 (Zeeland-West-Brabant) Nederland heffingsbevoegd voor lijfrenteuitkerignen aan inwoner België (gezamenlijk bedrag lijfrenten meer dan € 25.000)
04-03-2021
AWB 20/4786 tm 20/4789 (Zeeland-West-Brabant) Nederland heeft heffingsrecht voor pensioen- en lijfrenteuitkeringen aan Belg. Volledige brutobedrag pensioenen en lijfrenten overschrijdt grens van € 25.000
02-10-2020 20/00674 (Hoge Raad) Nederland heffingsbevoegd voor uitkeringen uit ontslagstamrecht genoten door inwoner Duitsland. Geen aanvulling op pensioen, arbeidsartikel van toepassing (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant BRE 16/8490, uitspraak Hof Den Bosch 18/00747 en conclusie A-G 20/00674)
28-08-2020 20/00674 (Conclusie A-G) Nederland heffingsbevoegd voor uitkeringen uit ontslagstamrecht genoten door inwoner Duitsland. Geen aanvulling op pensioen, arbeidsartikel van toepassing (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant BRE 16/8490, uitspraak Hof Den Bosch 18/00747 en arrest Hoge Raad 20/00674)
21-01-2020 AWB 18/5904 (Gelderland) Heffingsbevoegdheid overbruggingsuitkering (lijfrente cf. verdrag) aan ex-beroepsvoetballer toegewezen aan Australië
16-01-2020 BK 18/00747 (Den Bosch) Nederland heffingsbevoegd voor uitkeringen uit ontslagstamrecht. Geen aanvulling op pensioen (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant BRE 16/8490, conclusie A-G 20/00674 en arrest Hoge Raad 20/00674)
13-09-2019 19/01184 (Hoge Raad) Duitse “Rente wegen Erwerbsunfähigheit” (periodieke uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering) in Nederland belast als inkomen uit werk en woning (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 18/00009 & 18/00010)
17-05-2019
BRE 17/6731 (Zeeland-West-Brabant) Door inwoner van Duitsland uit Nederland ontvangen periodieke uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid in Nederland belast
24-05-2019 18/02440 (Hoge Raad) Van in Nederland gevestigde verzekeraar ontvangen lijfrente-uitkering niet belast bij inwoner Amerika wegens opgewekt vertrouwen (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 16/03586)
28-02-2019 BK 18/00009 & 18/00010 (Den Bosch) Duitse “Rente wegen Erwerbsunfähigheit” (periodieke uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering) in Nederland belast als inkomen uit werk en woning (zie ook arrest Hoge Raad 19/01184)
24-04-2018 BK 17/00591 (Den Bosch) Nederland heffingsbevoegd voor uitkering uit loonstamrecht (artikel 16 belastingverdrag Nederland - VS) (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039, conclusie CPG 16/02463 en arrest Hoge Raad 16/02463)
09-11-2018
BRE 16/8490 (Zeeland-West-Brabant) Door inwoner van Duitsland in loonstamrecht gestorte ontslagvergoeding kwalificeert niet als pensioen; heffingsrecht komt toe aan Nederland (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 18/00747, conclusie A-G 20/00674 en arrest Hoge Raad 20/00674)
08-05-2018 BRE 17/1477 (Zeeland-West-Brabant) Conserverende aanslag t.z.v. emigratie naar Filippijnen met betrekking tot lijfrente- en pensioenaanspraken
26-04-2018 AWB 16/3586 (Den Bosch) Van in Nederland gevestigde verzekeraar ontvangen lijfrente-uitkering niet belast bij inwoner Amerika wegens opgewekt vertrouwen (zie ook arrest Hoge Raad 18/02440)
24-04-2018 BK 17/00591 (Den Bosch) Nederland heffingsbevoegd voor uitkering uit loonstamrecht (artikel 16 belastingverdrag Nederland - VS) (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039, conclusie CPG 16/02463 en arrest Hoge Raad 16/02463)
19-09-2017 BRE 16/3350 (Zeeland-West-Brabant) Conserverende aanslag t.z.v. ingegane lijfrente bij emigratie naar Frankrijk; inspecteur tegemoetgekomen na beslissing HR en veroordeeld in proceskosten (zie ook conclusie A-G en beslissing Hoge Raad 17/01256)
14-07-2017 17/01256 (Beslissing Hoge Raad inzake prejudiciële vragen) Conserverende aanslag t.z.v. ingegane lijfrente bij emigratie naar Frankrijk; in strijd met goede trouw verdrag? Antwoord op prejudiciële vragen (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16/3350PJ en conclusie A-G 17/01256)
08-06-2017 17/01256 (Conclusie A-G inzake prejudiciële vragen) Conserverende aanslag t.z.v. ingegane lijfrente bij emigratie naar Frankrijk; in strijd met goede trouw verdrag? Antwoord op prejudiciële vragen (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16/3350PJ en beslissing Hoge Raad 17/01256)
19-05-2017 16/02648 (Hoge Raad) Heffingsbevoegdheid ter zake van afkoopsom van loonstamrecht toegewezen aan Nederland (zie ook uitspraak Rechtbank Breda HAA 15/3918 en conclusie CPG 16/02648)
19-05-2017 16/02463 (Hoge Raad) Uitkering uit loonstamrecht behoort niet tot 'lijfrente' in de zin van artikel 19 van het belastingverdrag Nederland - VS (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039, conclusie CPG 16/02463 en verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden 17/00591)
09-03-2017 BRE 16/3350PJ (Zeeland-West-Brabant) Conserverende aanslag t.z.v. ingegane lijfrente bij emigratie naar Frankrijk; in strijd met goede trouw verdrag? Prejudiciële vragen aan Hoge Raad (zie ook conclusie A-G en beslissing Hoge Raad 17/01256)
18-01-2017 CPG 16/02648 (Hoge Raad) Heffingsbevoegdheid ter zake van afkoopsom van loonstamrecht toegewezen aan Nederland (zie ook uitspraak Rechtbank Breda HAA 15/3918 en arrest HR 16/02648)
18-01-2017 CPG 16/02463 (Hoge Raad) Uitkering uit loonstamrecht vormt 'lijfrente' in de zin van artikel 19 van het belastingverdrag Nederland - VS; beroep in cassatie ongegrond (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039 en arrest HR 16/02463)
06-04-2016
AWB 15/3918 (Noord-Holland) Uitkering uit loonstamrecht in Nederland belast en niet in de VS
01-04-2016
BK 14/01039 (Den Bosch) Heffingsrecht terzake van ontslagvergoeding in de vorm van loonstamrecht na internationale carrière komt toe aan Nederland (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, conclusie CPG 16/02463, arrest HR 16/02463 en verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden 17/00591)
02-10-2014
AWB 14/33 (Zeeland-West-Brabant) Heffingsrecht terzake van ontslagvergoeding in de vorm van loonstamrecht na internationale carrière komt toe aan Nederland (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039, conclusie CPG 16/02463, arrest HR 16/02463 en verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden 17/00591)
10-01-2014
BK 13/00498 (Den Bosch) Uitkeringen uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geen inkomen voor buitenlands belastingplichtige woonachtig in Thailand
19-06-2013 AWB 12/1766 (Zeeland-West-Brabant) Nederland heffingsbevoegd over lijfrentetermijnen van inwoner Thailand 
07-06-2013
BK 12/00723 (Den Bosch) Uitkeringen uit loonstamrecht bij ontslag van in Frankrijk wonende belastingplichtige behoort niet tot NiNbi 2009
04-10-2012 BK 12/00019 (Den Bosch) Uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) o.g.v. restartikel verdrag belast in België (woonstaat) (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 10/2852)
24-02-2012 AWB 10/2038 (Breda) Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting bij genieten lijfrenteuitkeringen uit Nederland
17-02-2012 11/02757 (Hoge Raad) Vanaf 2001 geen recht op aftrek van premies betaald op niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, ook niet op grond van internationale en Europese rechtsregels; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 10/00272)
30-11-2011 AWB 10/2852 (Breda) Uitkering uit arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) o.g.v. restartikel verdrag belast in België (woonstaat) (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 12/00019)

28-10-2011

10/01544 (Hoge Raad) Regeling keuzerecht voor binnenlandse belastingplicht niet discriminatoir; geen recht op aftrek lijfrentepremie (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/3837, uitspraak hof Den Bosch BK 09/00141 en conclusie A-G 10/01544)

19-08-2011

BK 11/00055 (Den Bosch) Nederland heffingsbevoegd ten aanzien van door in Thailand wonende belastingplichtige ontvangen lijfrenteuitkering
20-07-2011 AWB 10/2678 (Arnhem) Uitkeringen uit regeling voor aanvullend vrijwillig pensioenfonds EP-er aangemerkt als lijfrenten e.d.; heffingsrecht komt tot aan woonstaat Nederland

16-06-2011

CPG 10/01544 (Conclusie A-G) Keuze voor toepassing regels binnenlandse belastingplichtigen niet toegestaan voor inwoner Costa Rica; o.a. geen recht op aftrek lijfrentepremie (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/3837, uitspraak hof Den Bosch 09/00141 en arrest HR 10/01544)
04-05-2011 BK 10/00272 (Den Bosch) Vanaf 2001 geen recht op aftrek van premies betaald op niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule, ook niet op grond van internationale en Europese rechtsregels (zie ook arrest HR 11/02757)

21-01-2011

09/03783 (Hoge Raad) Afkoop van pré-Brede Herwaarderingslijfrente door buitenlands belastingplichtige behoort ook onder de Wet IB 2001 niet tot zijn Nederlands inkomen (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/5669, conclusie A-G 09/03783 en arrest HR 09/03783)

14-01-2011

BK 09/00708 (Den Bosch) Lijfrenteuitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule behoort niet tot het object van heffing bij een buitenlands belastingplichtige (woonachtig in België) (zie ook proces-verbaal rechtbank Breda AWB 09/1453)

22-10-2010

09/01881 (Hoge Raad) Weigering aftrek van aan Duitse verzekeraar betaalde premie is in strijd met vrij dienstenverkeer (BELASTINGJAAR 2003!) (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 06/3078, uitspraak hof Den Bosch BK 08/00334 en conclusie A-G CPG 09/01881)

20-09-2010

CPG 09/03783 (Conclusie A-G) Buitenlandse belastingplicht terzake van declausulering kapitaalverzekering met lijfrenteclausule en tijdstip totstandkoming declausulering? (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/5669 en arrest HR 09/03783)

18-08-2010

BK 09/00141 (Den Bosch) Keuze voor toepassing regels binnenlandse belastingplichtigen niet toegestaan voor inwoner Costa Rica; o.a. geen recht op aftrek lijfrentepremie (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 08/3837, conclusie A-G 10/01544 en arrest HR 10/01544)
02-12-2009 AWB 09/1453 (Breda) Periodieke uitkeringen uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule ontvangen door inwoner België niet belast (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 09/00708) 
03-08-2009 AWB 08/5669 (Breda) Tijdstip van totstandkoming declausulering van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule   (zie ook conclusie A-G 09/03783 en arrest HR 09/03783)

19-06-2009

44.050 (Hoge Raad) Nederlandse heffing over afkoopsom lijfrenten is in strijd met goede verdragstrouw; verdrag met België 1970 verhindert heffing door Nederland ter gelegenheid van afkoop van een lijfrente (internationaal; zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 04/02684 en conclusie A-G 44.050)

03-04-2009

BK 08/00334 (Den Bosch) Door Nederlander aan Duitse verzekeraar voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalde premie aftrekbaar (zie ook de uitspraak van de rechtbank Breda AWB 06/3078, de conclusie van de A-G CPG 09/01881 en het arrest HR 09/01881) 
17-02-2009 AWB 08/3837 (Breda) Keuze voor toepassing regels binnenlandse belastingplichtigen niet toegestaan voor inwoner Costa Rica; o.a. geen recht op aftrek lijfrentepremie  (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 09/00141, conclusie A-G 10/01544 en arrest HR 10/01544)
12-03-2008 AWB 06/3078 (Breda) Aftrek van aan buitenlandse verzekeraar betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekering toegestaan (zie ook uitspraak hof Den Bosch BK 08/00334, de conclusie A-G CPG 09/01881 en het arrest HR 09/01881)

31-01-2008

CPG 44.050 & 44.051 (Conclusie A-G) Nederlandse heffing over afkoopsom lijfrenten is in strijd met goede verdragstrouw (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 04/02684 en arrest Hoge Raad 44.050)
19-07-2007 AWB 06/3497 (Breda) Lijfrente/LB-stamrecht betaald aan inwoner van Spanje in verband met voormalige dienstbetrekking in Nederland belast
11-04-2007 BK 04/02684 (Den Bosch) Afkoop mede in buitenlandse periode opgebouwde lijfrente. Nederland mag niet (deels) heffen t.z.v. negatieve uitgaven (verdrag met België van vóór 1-1-2003 van toepassing; zie ook conclusie A-G bij 44.050 & 44.051)
30-01-2007 C-150/04 Deense regeling inzake levensverzekeringen en aftrek van lijfrentepremies niet EG-proof

Deze pagina bevat een selectie van de belangrijkste rechtspraak van het Hof van Justitie EG en overige rechtspraak in buitenlandsituaties welke is gepubliceerd op het levensverzekeringsgebied.
Door op de koptekst van het betreffende item te klikken verschijnt de integrale tekst.