.

Rechtspraak inzake Levensverzekeringen

Fiscale Site Leven - RECHTSPRAAK

Rechtspraak Inkomstenbelasting - niet winst (wet 1964 en 2001)

Rechtspraak Inkomstenbelasting - staking/winst (wet 1964 en 2001)

Rechtspraak Inkomstenbelasting - giften in de vorm van periodieke uitkeringen (wet 1964 en 2021)

Rechtspraak Internationaal (Hof van Justitie EG)

Rechtspraak Loonbelasting (wet 1964)

Rechtspraak Successiewet (wet 1956)

Rechtspraak Vermogensbelasting (wet 1964)

Rechtspraak Algemene wet (inzake rijksbelastingen / bestuursrecht)

Rechtspraak Toeslagen

 

Op levensverzekeringsgebied is de laatste jaren een behoorlijke hoeveelheid recht gesproken door de diverse belastingkamers van rechtbanken en gerechtshoven (uitspraken en processen-verbaal) en door de Hoge Raad der Nederlanden (arresten). Ook zijn bij het Hof van Justitie EG levensverzekeringszaken gevoerd.
De rechtspraak kan van belang zijn voor de dagelijkse levensverzekeringspraktijk. Via bovenstaande links kan een overzicht worden verkregen van de belangrijkste gepubliceerde rechtspraak op het gebied van levensverzekeringen, alsmede 'bankspaarproducten'. Voor zover aanwezig, kunnen tevens bijbehorende overige processtukken worden geraadpleegd.