Rechtspraak Wet LB 1964

De volgende rechtspraak inzake de Wet LB 1964 is tot op heden gepubliceerd:

Bijgewerkt tot en met 27 januari 2022
Datum uitspraak Kenmerk hof / Hoge Raad Samenvattende koptekst
27-12-2021 AWB 20/3763 (Gelderland) Ontslagstamrecht met onderdekking wordt geacht te zijn afgekocht
01-11-2021 AWB 20/4120 (Noord-Holland) Uitkeringen uit ontslagstamrecht geen pensioen. Heffingsrecht aan NL toegewezen
15-07-2021
AWB 18/4905 (Zeeland-West-Brabant) Heffingsrecht van door inwoner van Belgie ontvangen uitkeringen uit loonstamrecht komt toe aan Nederland
02-10-2020 20/00674 (Hoge Raad) Nederland heffingsbevoegd voor uitkeringen uit ontslagstamrecht genoten door inwoner Duitsland. Geen aanvulling op pensioen, arbeidsartikel van toepassing (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant BRE 16/8490, uitspraak Hof Den Bosch 18/00747 en conclusie A-G 20/00674)
28-08-2020 20/00674 (Conclusie A-G) Nederland heffingsbevoegd voor uitkeringen uit ontslagstamrecht genoten door inwoner Duitsland. Geen aanvulling op pensioen, arbeidsartikel van toepassing (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant BRE 16/8490, uitspraak Hof Den Bosch 18/00747 en arrest Hoge Raad 20/00674)
30-06-2020 BK 19/00905 (Arnhem-Leeuwarden) Waardering ontslagstamrecht eigen BV tegen rekenrente van 4 procent (zie ook uitspraak Rechtbank Gelderland AWB 18/4315)
28-02-2020 19/01548 (Hoge Raad) Erflater heeft afkoopsom loonstamrecht volledig genoten bij verrekening in rekening courant BV (informele kapitaalstorting) (zie ook conclusie CPG 19/01548 en uitspraak Hof Den Haag BK 18/00660)
13-02-2020 BK 19/00273 (Arnhem-Leeuwarden) Niet meer kunnen voldoen aan uitkeringsverplichting door BV leidt tot afkoop ontslag-/loonstamrecht
30-01-2020 BK 19/00225H (Den Bosch) Afkoop ontslagstamrecht gevolgd door afzien restant; toepassing artikel 39f Wet LB 1964
16-01-2020 BK 18/00747 (Den Bosch) Nederland heffingsbevoegd voor uitkeringen uit ontslagstamrecht. Geen aanvulling op pensioen (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant BRE 16/8490, conclusie A-G 20/00674 en arrest Hoge Raad 20/00674)
27-11-2019 AWB 18/3736 (Noord-Holland) 80% commerciële afkoopwaarde ontslagstamrecht terecht aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking
26-11-2019 CPG 19/01548 (Hoge Raad) Erflater heeft afkoopsom loonstamrecht volledig genoten bij verrekening in rekening courant BV (informele kapitaalstorting) (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 18/00660 en arrest Hoge Raad 19/01548)
20-09-2019 19/01322 (Hoge Raad) Onzakelijke lening bij stamrecht-BV resulteert in belaste afkoop loonstamrecht (zie ook uitspraak Rechtbank Noord-Holland HAA 16/3432 en uitspraak Hof Amsterdam BK 18/00132)
05-06-2019 AWB 18/4315 (Gelderland) Waardering ontslagstamrecht eigen BV tegen rekenrente van 4 procent (zie ook uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden BK 19/00905)
08-03-2019
17/05027 (Hoge Raad) Overgangsregeling artikel 39f Wet LB 1964 niet van toepassing op in 2014 toegekende schadevergoeding (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 15/1165, uitspraak Hof Den Bosch BK 16/03482 en conclusie A-G 17/05927)
13-02-2019 BK 18/00660 (Den Haag) Erflater heeft afkoopsom loonstamrecht volledig genoten bij verrekening in rekening courant BV (informele kapitaalstorting) (zie ook conclusie CPG 19/01548 en arrest Hoge Raad 19/01548)
08-02-2019
17/04210 (Hoge Raad; 2e cassatieronde) Waarde loonstamrecht-aanspraak vormt loon nu aanspraak is prijsgegeven (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag AWB 14/3069, uitspraak Hof Den Haag 14/01622, arrest Hoge Raad 16/01006 (1e cass.ronde), uitspraak Hof Amsterdam BK 17/00129 en conclusie A-G 17/04210)
31-01-2019 BK 18/00132 (Amsterdam) Onzakelijke lening bij stamrecht-BV resulteert in belaste afkoop loonstamrecht (zie ook uitspraak Rechtbank Noord-Holland HAA 16/3432 en arrest Hoge Raad 19/01322)
25-01-2019 BK 18/00003 (Den Bosch) Geen recht op aftrek negatief resultaat uit TBS bij afkoop loonstamrecht
16-01-2019 AWB 18/4231 (Gelderland) Geen toepassing loonstamrechtvrijstelling nu ontslagvergoeding van rekening BV naar privé-rekening is gestort en geen stamrechtovereenkomst is afgesloten
11-12-2018 BK 18/00368 (Arnhem-Leeuwarden) Toepassing 80%-regeling bij afkoop ontslagstamrecht in 2014 (art. 39f, lid 3 Wet LB 1964, tekst 2014)
29-11-2018
CPG 17/05027 (Hoge Raad) Overgangsregeling artikel 39f Wet LB 1964 niet van toepassing op in 2014 toegekende schadevergoeding (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 15/1165, uitspraak Hof Den Bosch BK 16/03482 en arrest Hoge Raad 07/05027)
09-11-2018
BRE 16/8490 (Zeeland-West-Brabant) Door inwoner van Duitsland in loonstamrecht gestorte ontslagvergoeding kwalificeert niet als pensioen; heffingsrecht komt toe aan Nederland (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 18/00747, conclusie A-G 20/00674 en arrest Hoge Raad 20/00674)
30-10-2018
CPG 17/04210 (Hoge Raad; 2e cassatieronde) Waarde loonstamrecht-aanspraak vormt loon nu aanspraak is prijsgegeven (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag AWB 14/3069, uitspraak Hof Den Haag 14/01622, arrest Hoge Raad 16/01006 (1e cass.ronde), uitspraak Hof Amsterdam BK 17/00129 en arrest Hoge Raad 17/04210)
22-06-2018 16/06236 (Hoge Raad) Afvloeiingsregeling geen RVU op basis van objectieve maatstaven; Sociaal Plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 14/3182, uitspraak van Hof Den Bosch 15/00586 en conclusie CPG 16/06236)
24-04-2018 BK 17/00591 (Den Bosch) Nederland heffingsbevoegd voor uitkering uit loonstamrecht (artikel 16 belastingverdrag Nederland - VS) (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039, conclusie CPG 16/02463 en arrest Hoge Raad 16/02463)
13-02-2018 AWB 16/3432 (Noord-Holland) Onzakelijke lening bij BV voor zelfde bedrag als dat voor loonstamrecht is ondergebracht bij die BV leidt tot afkoop; geen revisierente bij naheffing LH (zie ook uitspraak Hof Amsterdam BK 18/00132 en arrest HR 19/01322)
14-12-2017 CPG 16/06236 (Hoge Raad) Afvloeiingsregeling geen RVU op basis van objectieve maatstaven; Sociaal Plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 14/3182, uitspraak van Hof Den Bosch 15/00586 en arrest Hoge Raad 16/06236)
14-09-2017
BK 16/03482 (Den Bosch) Overgangsregeling artikel 39f Wet LB 1964 niet van toepassing op in 2014 toegekende schadevergoeding (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 15/1165, conclusie CPG 17/05027 en arrest Hoge Raad 07/05027)
27-07-2017
BK 17/00129 (Amsterdam) Waarde loonstamrecht-aanspraak vormt loon nu aanspraak is prijsgegeven (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag AWB 14/3069, uitspraak Hof Den Haag 14/01622, arrest Hoge Raad 16/01006 (1e cass.ronde), conclusie CPG 17/04210 (2e cass.ronde) en arrest Hoge Raad 17/04210)
19-05-2017 16/02648 (Hoge Raad) Heffingsbevoegdheid ter zake van afkoopsom van loonstamrecht toegewezen aan Nederland (zie ook uitspraak Rechtbank Breda HAA 15/3918 en conclusie CPG 16/02648)
19-05-2017 16/02463 (Hoge Raad) Uitkering uit loonstamrecht behoort niet tot 'lijfrente' in de zin van artikel 19 van het belastingverdrag Nederland - VS; wat is het dan wel? (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039, conclusie CPG 16/02463 en verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden 17/00591)
17-02-2017 16/01006 (Hoge Raad) Waarde loonstamrecht-aanspraak vormt loon nu aanspraak is prijsgegeven (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag AWB 14/3069, uitspraak Hof Den Haag 14/01622, uitspraak Hof Amsterdam 17/00129, conclusie CPG 17/04210 (2e cass.ronde) en arrest Hoge Raad 17/04210)
18-01-2017 CPG 16/02648 (Hoge Raad) Heffingsbevoegdheid ter zake van afkoopsom van loonstamrecht toegewezen aan Nederland (zie ook uitspraak Rechtbank Breda HAA 15/3918 en arrest Hoge Raad 16/02648)
18-01-2017 CPG 16/02463 (Hoge Raad) Uitkering uit loonstamrecht vormt 'lijfrente' in de zin van artikel 19 van het belastingverdrag Nederland - VS; beroep in cassatie ongegrond (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039 en arrest Hoge Raad 16/02463)
18-11-2016 BK 15/00586 (Den Bosch) Sociaal plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling kwalificeert niet als RVU (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 14/3182, conclusie CPG 16/06236 en arrest HR 16/06236)
18-11-2016 HAA 15/727 tm 15/730 (Noord-Holland) Vrijwillige vertrekregeling niet aan te merken als RVU
14-10-2016 15/03451 (Hoge Raad) Waardering loonstamrecht tegen 4 procent rekenrente; gedeeltelijke belaste vrijval ten gunste van winst (zie ook uitspraak Hof Den Haag 14/00848 en uitspraak Rechtbank Den Haag AWB 14/1723 en arrest Hoge Raad 15/03451)
20-05-2016
AWB 15/1165 (Zeeland-West-Brabant) Overgangsregeling artikel 39f Wet LB niet van toepassing op na 2013 genoten aanvullende ontslagvergoeding (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 16/03482, conclusie CPG 17/05027 en arrest Hoge Raad 07/05027)
13-05-2016 15/01185 (Hoge Raad) Non-activiteitsregeling terecht aangemerkt als RVU (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 14/2042 en conclusie CPG 15/01185)
06-04-2016
AWB 15/3918 (Noord-Holland) Uitkering uit loonstamrecht in Nederland belast en niet in de VS (zie ook conclusie CPG 16/02648 en arrest Hoge Raad 16/02648)
01-04-2016
BK 14/01039 (Den Bosch) Heffingsrecht terzake van ontslagvergoeding in de vorm van loonstamrecht na internationale carrière komt toe aan Nederland (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 14/33, conclusie CPG 16/02463, arrest HR 16/02463 en verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden 17/00591)
20-01-2016
BK 14/01622 (Den Haag) Navordering bij afzien c.q. prijsgeven loonstamrecht niet mogelijk; sprake van ambtelijk verzuim (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag AWB 14/3069, arrest Hoge Raad 16/01006 (1e cass.ronde), uitspraak Hof Amsterdam 17/00129, conclusie CPG 17/04210 (2e cass.ronde) en arrest Hoge Raad 17/04210)
17-12-2015 CPG 15/01185 (Hoge Raad) Non-activiteitsregeling terecht aangemerkt als RVU (zie ook uitspraak Rechtbank Zeeland-West-Brabant AWB 14/2042 en arrest Hoge Raad 15/01185)
16-06-2015 BK 14/00848 (Den Haag) Waardering loonstamrecht tegen 4 procent rekenrente; geen belaste vrijval ten gunste van winst (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag AWB 14/1723 en arrest Hoge Raad 15/03451)
19-02-2015 AWB 14/3182 (Zeeland-West-Brabant) Sociaal plan met vrijwilligers- en plaatsmakersregeling kwalificeert niet als RVU (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 15/00586, conclusie CPG 16/06236 en arrest Hoge Raad 16/06236)
22-01-2015 AWB 14/2042 (Zeeland-West-Brabant) Non-activiteitsregeling terecht aangemerkt als RVU (zie ook conclusie CPG 15/01185 en arrest Hoge Raad 15/01185)
14-11-2014 13/01643 (Hoge Raad) Gehele stamrechtaanspraak belast omdat stamrechtovereenkomst gedeeltelijk niet is uitgevoerd (zie ook uitspraak Rechtbank Haarlem AWB 10/176 en uitspraak Hof Amsterdam BK 11/00483 en 11/00518)
13-11-2014 AWB 14/6937 (Den Haag) Toepassing 80%-regeling bij afkoop loonstamrecht; heffing over de waarde van het loonstamrecht
24-10-2014 SGR 14/3069 (Den Haag) Afzien c.q. prijsgeven van stamrechtuitkeringen aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking (zie ook uitspraak Hof Den Haag AWB 14/01622, arrest Hoge Raad 16/01006 (1e cass.ronde), uitspraak Hof Amsterdam 17/00129, conclusie CPG 17/04210 (2e cass.ronde) en arrest Hoge Raad 17/04210)
02-10-2014
AWB 14/33 (Zeeland-West-Brabant) Heffingsrecht terzake van ontslagvergoeding in de vorm van loonstamrecht na internationale carrière komt toe aan Nederland (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 14/01039, conclusie CPG 16/02463, arrest HR 16/02463 en verwijzingshof Arnhem-Leeuwarden 17/00591)
08-07-2014 AWB 14/1723 (Den Haag) Waardering loonstamrechtverplichting met toepassing van rekenrente van minimaal 4 procent (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 14/00848 en arrest Hoge Raad 15/03451)
11-04-2014 13/04890 (Hoge Raad) Geen stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoeding nu overeenkomst tussen coöperatie en belanghebbende niet voldoet aan voorwaarden (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 11/3148 en uitspraak Hof Den Bosch BK 12/00358)
18-03-2014
AWB 12/02234 (Noord-Nederland) Geen stamrechtovereenkomst in de zin van art. 11-1-g Wet LB. De ontslagvergoeding is terecht tot het loon is gerekend
06-09-2013
BK 12/00358 (Den Bosch) Geen stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoeding nu overeenkomst tussen coöperatie en belanghebbende niet voldoet aan voorwaarden (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 11/3148 en arrest Hoge Raad 13/04890)
07-06-2013
BK 12/00723 (Den Bosch) Uitkeringen uit loonstamrecht bij ontslag van in Frankrijk wonende belastingplichtige behoort niet tot NiNbi 2009
03-05-2013
12/04676 (Hoge Raad) Door werknemer ontvangen vergoeding is geen ontslagvergoeding waarop de loonstamrechtvrijstelling van toepassing is; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Rechtbank Arnhem AWB 10/3516 en uitspraak Hof Arnhem 11/00545)
21-02-2013
BK 11/00483 (Amsterdam) Toegekende ontslagvergoeding in afwijking van stamrechtovereenkomst niet volledig als stamrechtverplichting opgenomen op balans; geen afkoop stamrecht (zie uitspraak Rechtbank Haarlem 10/176 en arrest Hoge Raad 13/01643)
15-02-2013
12/03411 (Hoge Raad) Ontvangen vergoeding betreft afwikkeling van aanspraken uit hoofde van overeenkomst; geen sprake van toekomstige inkomstenderving; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Rechtbank Haarlem AWB 07/7410 en hof Amsterdam 09/00033)
12-02-2013
BK 12/00147 (Arnhem) Per 1-1-2009 ingevoerde wettelijke regeling inzake excessieve vertrekvergoedingen heeft materieel geen terugwerkende kracht wegens strijdigheid met EVRM; Wet BEB (zie ook uitspraak Rechtbank Arnhem AWB 11/1554)
28-08-2012
BK 11/00545 (Arnhem) Door werknemer ontvangen vergoeding is geen ontslagvergoeding waarop de loonstamrechtvrijstelling van toepassing is (zie ook uitspraak Rechtbank Arnhem AWB 10/3516 en arrest Hoge Raad 12/04676)
15-06-2012 11/04002 (Hoge Raad) Aanvulling tot 80% ingevolge 55+-regeling vormt RVU ex artikel 32aa Wet LB 1964; eindheffing verschuldigd (zie ook uitspraak Rechtbank Leeuwarden AWB 07/1956 en conclusie A-G 11/04002)
31-05-2012
BK 09/00033 (Amsterdam) Ontvangen vergoeding betreft afwikkeling van aanspraken uit hoofde van overeenkomst; geen sprake van toekomstige inkomstenderving (zie ook uitspraak Rechtbank Haarlem AWB 07/7410 en arrest Hoge Raad 12/03411)

20-04-2012

AWB 11/6259 (Haarlem) Rechten uit aandelenregelingen van ontslagen werknemer meenemen in berekening vertrekvergoeding (geen sprake van aandelenoptierechten als bedoeld in art. 32bb, lid 7 Wet LB 1964; Wet BEB)

09-02-2012

AWB 11/1554 (Arnhem) Onvoorwaardelijk recht op aandelenlevering behoort tot loon dat meetelt bij toets bovenmatige vertrekvergoeding ex artikel 32bb Wet LB 1964; Wet BEB (zie ook uitspraak Hof Arnhem 12/00147) 
05-12-2011 CPG 11/04002 (Hoge Raad) Proefprocedure over invulling maatschappelijke opvatting VUT-regeling en toepassing artikel 32aa (per 1-1-2009 vernummerd tot 32ba) Wet LB 1964 (zie ook uitspraak Rechtbank Leeuwarden AWB 07/1956 en arrest Hoge Raad 11/04002)

19-08-2011

BK 11/00055 (Den Bosch) Nederland heffingsbevoegd ten aanzien van door in Thailand wonende belastingplichtige ontvangen lijfrenteuitkering

06-09-2011

BK 10/00561 (Arnhem) Goudenhanddrukfonds is geen open fonds voor gemene rekening en stamrechtaanspraak behoort tot loon (stamrechtvrijstelling artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet LB 1964 niet van toepassing) (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 09/377) 

26-07-2011

BK 11/00072 (Arnhem) Heffing over aanspraak uit (loon)stamrechtovereenkomst in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet LB terecht; aanspraak op tijdstip van ontbinding van BV aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 10/1225) 

23-06-2011

AWB 10/3516 (Arnhem) Ontvangen vergoeding niet ter vervanging van gederfd of te derven loon en geen toepassing loonstamrechtvrijstelling (zie ook uitspraak Hof Arnhem BK 11/00545 en arrest Hoge Raad 12/04676)
03-05-2011
AWB 10/176 (Haarlem) Toegekende ontslagvergoeding volgens rechtbank toch volledig als stamrechtverplichting opgenomen op balans (zie uitspraak hof Amsterdam 11/00483 en HR 13/01643)
12-04-2011
AWB 07/1956 (Leeuwarden) Proefprocedure over invulling maatschappelijke opvatting VUT-regeling en toepassing artikel 32aa (per 1-1-2009 vernummerd tot 32ba) Wet LB 1964 (zie ook conclusie A-G 11/04002 en arrest Hoge Raad 11/04002)
08-04-2011
AWB 09/3354 (Breda) Door werknemer ontvangen aanspraak niet ontvangen voor derving van inkomsten; loonstamrechtvrijstelling niet van toepassing

28-12-2010

AWB 10/1225 (Arnhem) Heffing over aanspraak uit (loon)stamrechtovereenkomst in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet LB terecht; aanspraak op tijdstip van ontbinding van BV aangemerkt als loon uit vroegere dienstbetrekking (zie ook uitspraak hof Arnhem BK 11/00072) 

11-11-2010

AWB 09/377 (Arnhem) Stamrechtvrijstelling artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet LB 1964 niet van toepassing nu fonds waarin ontslagvergoeding is ondergebracht geen toegelaten verzekeraar is (zie ook uitspraak hof Arnhem BK 10/00561) 
21-05-2010
BK 09/00471 (Den Haag) Ontslaguitkering door stamrecht BV aan DGA uitgeleend zonder leenovereenkomst. Ontslaguitkering is genoten door belanghebbende. BV is inhoudingsplichtige (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 07/9429)   
03-06-2009
AWB 07/9429 (Den Haag) Stamrechtvrijstelling art. 11-1-g Wet LB n.v.t. nu over ontslagvergoeding is beschikt vóór totstandkoming stamrechtovereenkomst. Boete verlaagd (zie ook uitspraak hof Den Haag BK 09/00471) 

17-03-2009

BK 07/00393 (Arnhem) Geen plaats voor aftrek van lijfrentepremie ter zake van – onder gebruikmaking van de loonstamrechtvrijstelling (art. 11-1-g Wet LB) – aan verzekeraar overgemaakte ontslaguitkering; vergrijpboeten terzake van tenonrechte geclaimde aftrek terecht opgelegd. Sprake van grove schuld nu bij de keuze van en de samenwerking met de ingeschakelde adviseur niet de zorg is betracht die redelijkerwijs van de belastingplichtige kan worden gevergd (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 06/6445) 
11-12-2008
AWB 07/7410 (Haarlem) Ontvangen vergoeding betreft afwikkeling van aanspraken uit hoofde van overeenkomst; geen sprake van toekomstige inkomstenderving (zie ook uitspraak Hof Amsterdam BK 09/00033 en arrest Hoge Raad 12/03411)
19-09-2008 07/10524 (Hoge Raad) Partiële toepassing van loonbelastingstamrechtvrijstelling (art. 11, lid 1, ond. g) mogelijk (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 06/04341)
23-07-2008
AWB 07/3773 (Haarlem) Loonstamrechtvrijstelling van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, Wet LB 1964 niet van toepassing; niet aannemelijk gemaakt dat het bedrag een periodieke uitkering betrof ter vervanging van te derven loon
02-07-2008
BK 07/00429 (Amsterdam) Aanspraak krachtens loonstamrechtovereenkomst kwalificeert niet als stamrecht in de zin van artikel 11, lid 1, onderdeel g, Wet LB 1964; geen sprake van vervanging van gederfd of te derven loon
19-07-2007
AWB 06/3497 (Breda) Lijfrente/LB-stamrecht betaald aan inwoner van Spanje in verband met voormalige dienstbetrekking in Nederland belast (internationaal)
13-07-2007 BK 06/6445 (Arnhem) Geen plaats voor aftrek van lijfrentepremie ter zake van – onder gebruikmaking van de loonstamrechtvrijstelling (art. 11-1-g Wet LB) – aan verzekeraar overgemaakte ontslaguitkering; vergrijpboeten terecht opgelegd
04-05-2007
BK 45/05 (Leeuwarden) Op basis van feiten is sprake van afkoop van een loonbelastingstamrecht ex art. 19b, lid 1, letter b en slotzin jo lid 6
23-12-2005
41.338 (Hoge Raad) Afkoopsom loonbelastingstamrecht vormt geen pensioen en evenmin ‘soortgelijke inkomsten’ (cassatie Hof Leeuwarden BK 306/00)
15-11-2005
AWB 05/739 (Haarlem) Vrijwillig betaalde pensioenpremie is noch als negatief loon, noch als lijfrentepremie aftrekbaar
08-10-2004
BK 306/00 (Leeuwarden) Afkoopsom loonbelastingstamrecht ex artikel 11-1-d Wet LB 1964 na emigratie in Nedeland belast (zie ook arrest Hoge Raad 41.338)
10-08-2001
35.761 (Hoge Raad) Afkoop stamrecht wegens niet doorgaan dienstbetrekking belast in werkland en niet in woonland (cassatie Hof Den Bosch BK 92/02243)
28-02-2001
36.005 (Hoge Raad) Onbelast deblokkeren spaarloonrekening werknemer voor door echtgenoot verschuldigde lijfrentepremies toegestaan t/m belastingjaar 2000 (cassatie Hof Den Haag BK 99/00032)
28-02-2001
35.634 (Hoge Raad) Ontslaguitkering aangewend voor aankoop lijfrente gevolgd door afkoop lijfrente; belastingtarief (cassatie Hof Den Haag BK 98/01465)
20-12-2000
35.242 (Hoge Raad) Afkoop met ontslaguitkering aangekocht stamrecht in België; toepassing verdrag (cassatie Hof Amsterdam BK P98/00889)
17-02-2000
BK 99/00032 (Den Haag) Onbelast deblokkeren spaarloonrekening werknemer voor door echtgenoot verschuldigde lijfrentepremies toegestaan t/m belastingjaar 2000  (zie ook arrest Hoge Raad 36.005)
08-11-1999
BK 92/02243 (Den Bosch) Afkoop stamrecht wegens niet doorgaan dienstbetrekking belast in werkland en niet in woonland (zie ook arrest Hoge Raad 35.761)
03-09-1999
BK 98/01465 (Den Haag) Ontslaguitkering aangewend voor aankoop lijfrente gevolgd door afkoop lijfrente; belastingtarief (zie ook arrest Hoge Raad 35.634)
09-03-1999
BK P98/00889 (Amsterdam) Afkoop met ontslaguitkering aangekocht stamrecht in België; toepassing verdrag (zie ook arrest Hoge Raad 35.242)

Deze pagina bevat een selectie van de belangrijkste hofuitspraken en arresten van de Hoge Raad die inzake de Wet op de loonbelasting 1964 zijn gepubliceerd op levensverzekeringsgebied. Door op de koptekst van de/het betreffende uitspraak/arrest te klikken verschijnt de integrale tekst.