Rechtspraak AWR / AWB

De volgende rechtspraak inzake de AWR / AWB (navorderingen + boeten) is tot op heden gepubliceerd:

Bijgewerkt tot en met 25 juni 2021
Datum uitspraak Kenmerk hof / Hoge Raad Samenvattende koptekst6
03-06-2021 BRE 20/8396 (Zeeland-West-Brabant) Revisierente bij afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid voor zover afkoopsom uitkomt boven maximumbedrag terecht berekend
31-05-2021 CPG 20/03173 (Conclusie A-G) Bij afkoop lijfrente geen revisierente verschuldigd; sprake van gewekt vertrouwen door informatie op website van Belastingdienst; revisierente aangemerkt als 'daarenboven geleden schade' (dispositievereiste) (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 19/00528)
02-03-2021 AWB LEE 20/449 (Noord-Nederland) Revisierente bij afkoop lijfrente verschuldigd over volledige afkoopsom
04-08-2020 BK-19/00528 (Den Haag) Bij afkoop lijfrente geen revisierente verschuldigd; sprake van gewekt vertrouwen door informatie op website van Belastingdienst

13-02-2020

BK 19/00393 (Den Bosch) Gewekt vertrouwen door uitlatingen medewerker BelTel revisierentebeschikking vernietigd 
06-03-2019 BRE 17/5920 (Zeeland-West-Brabant) Revisierente bij afkoop van Brede Herwaarderingslijfrente terecht berekend
02-11-2018 18/03105 (Hoge Raad) Revisierente correct en terecht in rekening gebracht bij afkoop van Brede Herwaarderingslijfrente; tegenbewijsregeling mist toepassing (zie uitspraak Hof Arnhem-Leeuwarden 17/00951)
11-10-2018 AWB 18/507 (Noord-Nederland) Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid; geen in-zoverre-bepaling, revisierente terecht wel berekend over gehele afkoopsom
10-07-2018 BK-18/00347 (Den Haag) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht en geen strijdigheid met EVRM
26-06-2018 BK 17/0951 (Arnhem-Leeuwarden) Revisierente correct en terecht in rekening gebracht bij afkoop van Brede Herwaarderingslijfrente; tegenbewijsregeling mist toepassing (zie arrest Hoge Raad 17/01043
20-04-2018 17/01043 (Hoge Raad) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; geen strijdigheid met EVRM (zie uitspraak Rechtbank Den Haag SGR 16/747, uitspraak Hof Den Haag BK-16/00366 en conclusie A-G 17/01043)
16-02-2018 17/01043 (Conclusie A-G) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; geen strijdigheid met EVRM (zie uitspraak Rechtbank Den Haag SGR 16/747, uitspraak Hof Den Haag BK-16/00366 en arrest Hoge Raad 17/01043)
16-02-2018 17/00698 (Conclusie A-G) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet-toegelaten aanbieder; uitkering nadien niet meer belast en dus geen saldomethode. Revisierente geen 'criminal charge (zie uitspraak Hof Den Haag 15/00008)
16-02-2018 17/00697 (Conclusie A-G) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet-toegelaten aanbieder; uitkering nadien niet meer belast en dus geen saldomethode. Revisierente geen 'criminal charge
09-02-2018 17/02950 (Hoge Raad) Revisierente bij afkoop lijfrente geen individuele en buitensporige last en dus niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM (zie uitspraak Hof Den Haag 16/00485 en conclusie A-G 17/02950)
22-12-2017 17/02950 (Conclusie A-G) Revisierente bij afkoop lijfrente geen individuele en buitensporige last en dus niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM (zie uitspraak Hof Den Haag 16/00485 en arrest Hoge Raad 17/02950)
06-07-2017 BK 14/00233 (Amsterdam) Opgelegde boete bij ten onrechte in aftrek brengen van lijfrentepremie passend en geboden
26-04-2017 BK-16/00485 (Den Haag) Betaalde lijfrentepremies niet bewezen & revisierente bij afkoop lijfrente niet in strijd met artikel 1 Eerste Protocol EVRM (zie ook conclusie A-G en arrest Hoge Raad 17/02950)
07-03-2017 HAA 16/3456 (Noord-Holland) Revisierente terecht berekend over afkoopwaarde lijfrente; geen tegenbewijsregeling van toepassing
14-02-2017 BK 16/00162 (Arnhem-Leeuwarden) Revisierente terecht berekend over afkoopsom lijfrente (zie uitspraak Rechtbank Gelderland AWB 15/2930)
18-01-2017 BK-16/00366 (Den Haag) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; geen strijdigheid met EVRM (zie uitspraak Rechtbank Den Haag SGR 16/747, conclusie A-G 17/01043 en arrest Hoge Raad 17/01043)
28-12-2016 BK 15/00008 (Den Haag) Negatieve uitgaven voor inkomensvoorziening bij overdracht lijfrenteverplichting aan niet-toegelaten aanbieder (zie conclusie A-G 17/00698)
20-09-2016 BRE 16/1331 (Zeeland-West-Brabant) Belastingrente over revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht
13-07-2016 AWB 16/747 (Den Haag) Revisierente bij afkoop lijfrente terecht in rekening gebracht; niet willekeurig of disproportioneel (zie uitspraak Hof Den Haag BK-16/00366, conclusie A-G 17/01043 en arrest Hoge Raad 17/01043)
19-01-2016 AWB 15/2930 (Gelderland) Revisierente bij afkoop nieuw regime lijfrente terecht en tot juist bedrag opgelegd; geen strijd met gelijkheidsbeginsel
22-09-2015 BK 14/01115 (Arnhem-Leeuwarden) Geen matiging van revisierente bij afkoop lijfrente
01-05-2015 BK 14/01517 (Den Haag) Bij afkoop van lijfrente is terecht en naar de juiste bedragen revisie- en heffingsrente in rekening gebracht
12-03-2015 BK 14/00233 (Amsterdam) Revisierente-regeling bij afkoop lijfrente terecht toegepast
08-04-2014
BK 13/00962 (Arnhem-Leeuwarden) Geen plaats voor vergrijpboete bij niet verantwoorde afkoopsom lijfrentepolis
08-08-2013 AWB 11/4016 (Gelderland) Niet-verantwoorde afkoopsom lijfrente belast in jaar van afkoop; boete terecht opgelegd, wel gematigd 
31-05-2013 AWB 12/1157 (Zeeland-West-Brabant) Telefonische mededeling leid tot meer aftrekruimte (vertrouwensbeginsel) 

31-05-2013

12/01060 (Hoge Raad) Geen sprake van te kwader trouw bij adviseur en belastingplichtige terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Navorderingsaanslag vernietigd (zie ook uitspraak hof Amsterdam 09/00718 en conclusie A-G CPG 12/01060) 

22-03-2013

11/04270 (Hoge Raad) Navordering lijfrentepremie gerechtvaadigd bij onvolledige renseignering (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag 06/5424, uitspraak Hof Den Haag 09/00136 en conclusie A-G CPG 11/04270)

10-12-2012

CPG 12/01060 (Conclusie A-G) Kan adviseur voorwaardelijke opzet worden verweten tzv niet aangeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule? (zie ook uitspraak hof Amsterdam 09/00718 en arrest Hoge Raad 12/01060)

17-07-2012

CPG 11/04270 (Conclusie A-G) Navordering lijfrentepremie gerechtvaadigd bij onvolledige renseignering (zie ook uitspraak Rechtbank Den Haag 06/5424, uitspraak Hof Den Haag 09/00136 en arrest Hoge Raad 11/04270)

26-01-2012

BK 09/00718 (Amsterdam) Niet-verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Kwade trouw adviseur toegerekend aan belastingplichtige (zie ook conclusie A-G 12/01060 en arrest Hoge Raad 12/01060)   

06-10-2011

BK 11/00051 (Den Bosch) Gedeeltelijke afkoop saldolijfrente leidt tot afkoop/prijsgeven overige aanspraken. Navorderingsaanslag terzake van het van BV ontvangen bedrag i.v.m. wijziging saldolijfrente-overeenkomst terecht opgelegd. Geen sprake van een ambtelijk verzuim (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 09/1704) 
16-08-2011 BK 09/00136 (Den Haag) Geen sprake van een navordering rechtvaardigend nieuw feit en geen sprake van kwade trouw; navorderingsaanslag ten onrechte opgelegd (zie ook uitspraak rechtbank Den Haag AWB 06/5424, conclusie A-G 11/04270 en arrest HR 11/04270) 
12-08-2011 10/04307 (Hoge Raad) Vergrijpboete bij onterechte lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd bij grove schuld; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00460, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2838, arrest HR 08/04869 en verwijzingshof Arnhem BK 10/00129)
12-08-2011 10/04306 (Hoge Raad) Vergrijpboete bij onterechte lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd bij grove schuld; cassatieberoep ongegrond verklaard met verwijzing naar art. 81 Wet RO (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00461, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2902, arrest HR 08/04868 en verwijzingshof Arnhem BK 10/00130)

28-07-2011

BK 09/00801 (Amsterdam) Heffingsrente bij afkoop lijfrente geoorloofd ook reeds voordat afkoopsom is genoten; heffingsrenteberekening vloeit voort uit de wet

14-07-2011

BK 10/00004 (Amsterdam) In rekening brengen heffingsrente bij belastingheffing (over afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule) vloeit voort uit wet en is geen sanctie
19-05-2011 BK 10/00017 (Den Bosch) Navorderingsaanslag terzake van abusievelijk in later jaar aangegeven kapitaalsuitkering uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd. Geen schending vertrouwensbeginsel
17-05-2011 BK 10/00151 (Leeuwarden) Navorderingsaanslag ter zake van niet-aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd wegens ontbreken te kwader trouw

13-05-2011

10/02294 (Hoge Raad) Niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Boete vervallen. Geen sprake van eerdere belening kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; afgedaan met toepassing artikel 81 RO (zie ook uitspraak hof Leeuwarden BK 13/08 en uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 07/11) 

29-03-2011

BK 10/23 (Leeuwarden) Geen vergrijpboete terzake van niet in aangifte verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule 

15-03-2011

BK 10/145 (Leeuwarden) Vergrijpboete gehandhaafd terzake van niet in aangifte verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 09/1191) 
25-02-2011 BK 10/00266 (Den Bosch) Navorderingsaanslag ter zake van niet-aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule ten onrechte opgelegd wegens ontbreken te kwader trouw

06-01-2011

BK P09/00616 (Amsterdam) Navorderingsaanslag terzake van niet-verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd. Geen nieuw feit en geen kwade trouw

22-12-2010

BK 09/00883 en BK 09/00884 (Den Haag) Vergrijpboete van 25 procent (grove schuld) bij navordering te veel afgetrokken lijfrentepremies passend en geboden

15-12-2010

AWB 09/1704 (Breda) Gedeeltelijke afkoop saldolijfrente leidt tot afkoop/prijsgeven overige aanspraken. Navorderingsaanslag terzake van het van BV ontvangen bedrag i.v.m. wijziging saldolijfrente-overeenkomst terecht opgelegd. Geen sprake van een ambtelijk verzuim (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 11/00051) 

22-10-2010

BK 09/00023 (Leeuwarden) Geen kwade trouw terzake van navording niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; navorderingsaanslag terecht vernietigd
14-09-2010 BK 10/00130 (Arnhem) Vergrijpboete bij onterechte lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd bij grove schuld (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00461, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2902, arrest HR 08/04868 en verwijzingsarrest HR 10/04306)
14-09-2010 BK 10/00129 (Arnhem) Vergrijpboete bij onterechte lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd bij grove schuld (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00460, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2838, arrest HR 08/04869 en verwijzingsarrest HR 10/04307)

15-07-2010

BK 146/08 (Leeuwarden) Navorderingsaanslag terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd. Geen nieuw feit en ook geen kwader trouw    

11-06-2010

AWB 09/1191 (Leeuwarden) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangegeven en terecht gecorrigeerd bij aangifte. Geen sprake van (voorwaardelijke) opzet (zie ook uitspraak hof Leeuwarden BK 10/145)   

02-06-2010

BK 109/08 (Leeuwarden) Niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd en sprake van grove schuld    
07-05-2010 BK 08/00211 (Den Bosch) Tenonrechte afgetrokken premies kapitaalverzekering met lijfrenteclausule nagevorderd en sprake van opzet

13-04-2010

BK 108/08 (Leeuwarden) Niet aannemelijk dat de aangifte opzettelijk onjuist is ingevuld op het punt van de afkoop van een lijfrente; geen opzet    

10-04-2010

BK 13/08 (Leeuwarden) Niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Boete vervallen. Geen sprake van eerdere belening kapitaalverzekering met lijfrenteclausule   (zie ook uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 07/11 en arrest HR 10/02294 dat is afgedaan met toepassing art. 81 Wet RO) 

12-03-2010

08/04869 (Hoge Raad) Hoge Raad heeft het beroep in cassatie gegrond verklaard en uitspraak hof Den Bosch vernietigd; verwijzing naar hof Arnhem (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00460, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2838, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00129 en verwijzingsarrest HR 10/04307) 

12-03-2010

08/04868 (Hoge Raad) Inspecteur hoefde niet te twijfelen aan de juistheid van de aangifte bij onvolledige renseignering verzekeraars; navordering terecht opgelegd terzake van tenonrechte afgetrokken lijfrentepremies kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 07/00461, uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2902, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00130 en verwijzingsarrest HR 10/04306) 

11-03-2010

BK 08/00497 (Amsterdam) Lijfrenteclausule niet binnen redelijke termijn uitgevoerd gevolgd door afkoop; navordering blijft in stand
26-01-2010 BK 09/00590 (Den Haag) In 2006 geen beschikking gehad over geëxpireerde kapitaal; toch heffingsrente in rekening gebracht
12-01-2010 BK 07/00336 (Arnhem) Het schuldig blijven in rekening-courant met eigen BV van door BV betaalde lijfrentepremies staat aftrek in de weg. Navordering terecht opgelegd; boete vernietigd (zie ook uitspraak Rechtbank Arnhem AWB 06/6024)
24-11-2009 BK 08/00121 (Arnhem) Betaalde én afgetrokken premies voor niet aan eisen Brede Herwaarderingsregime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule kunnen niet worden uitgesloten van saldomethode   (zie ook uitspraak Rechtbank Arnhem 07/1773)

13-11-2009

BK 107/08 (Leeuwarden) Onwetendheid inspecteur omtrent bestaan verzekeringsuitkering geen ambtelijk verzuim. Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd; geen sprake van opzet en boete vervallen (zie ook uitspraak rechtbank Leeuwarden AWB 07/1432) 

12-11-2009

BK 08/00017 (Amsterdam) Geen boete bij navordering niet verantwoorde afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; verwijt aan kundig adviseur niet als “opzet” toe te rekenen aan belanghebbende zelf
19-10-2009 AWB 08/2900 (Breda) Lijfrenteverlichting ultimo 2004 nog opgenomen in administratie en dus (nog) geen sprake van afkoop lijfrente in onderhavige jaar; boete verminderd

25-08-2009

BK 08/00049 (Den Haag) Tenonrechte stakingslijfrentepremieaftrek geclaimd maar onjuiste aangifte niet te wijten aan opzet belanghebbende (zie ook uitspraak Rechtbank Breda AWB 06/7342)

18-08-2009

BK 08/00037 (Den Haag) Navordering terzake van het ten onrechte in aftrek brengen van premies voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht opgelegd. Echter geen sprake van grove schuld; boete vernietigd

21-07-2009

BK 08/00607 (Arnhem) Geen kwade trouw bij niet verantwoorden in aangifte van afkoopsom uit kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

07-07-2009

BK 08/0073 (Arnhem) Geen vergrijpboete voor het niet verantwoorden van een uitkering krachtens een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule

03-06-2009

BK 08/00080 (Arnhem) Niet verantwoorden van afgekochte kapitaalverzekering met lijfrenteclausule levert grove schuld op bij navordering (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 07/2210) 

20-03-2009

BK 07/00265 (Den Bosch) Tenonrechte afgetrokken premies voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd en geen sprake van opgewekt vertrouwen

17-03-2009

BK 07/00393 (Arnhem) Geen plaats voor aftrek van lijfrentepremie ter zake van – onder gebruikmaking van de loonstamrechtvrijstelling (art. 11-1-g Wet LB) – aan verzekeraar overgemaakte ontslaguitkering; vergrijpboeten terzake van tenonrechte geclaimde aftrek terecht opgelegd. Sprake van grove schuld nu bij de keuze van en de samenwerking met de ingeschakelde adviseur niet de zorg is betracht die redelijkerwijs van de belastingplichtige kan worden gevergd (zie ook uitspraak rechtbank Arnhem AWB 06/6445) 

23-02-2009

BK 08/00042 (Amsterdam) Navordering terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule intact; geen sprake van opzet maar wel van grove schuld en boete van 25% passend en geboden (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 07/2949) 

12-02-2009

BK 07/00450 & 07/00451 (Amsterdam) Afgetrokken premies voor niet aan IB 2001-regime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd; grove schuld wegens lichtvaardig handelen belastingplichtige (zie ook uitspraak rechtbank Haarlem AWB 07/345) 
21-01-2009 AWB 06/5424 (Den Haag) Sprake van een nieuw feit; verweerder was niet gehouden uit eigen beweging onderzoek te doen naar de aangifte (zie ook uitspraak hof Den Haag BK 09/00136, conclusie A-G 11/04270 en arrest HR 12/04270)
16-01-2009 07/10107 (Hoge Raad) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangepast aan IB 2001-regime. Tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek nagevorderd; sprake van nieuw feit. Uit aangeleverd renseignement bleek niet over polis voldeed aan nieuwe premieaftrekvoorwaarden!; cassatieberoep afgedaan met toepassing van art. 81 Wet RO (zie uitspraak Hof Leeuwarden 06/00064 van 8 juni 2007)
09-01-2009 07/10292 (Hoge Raad) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangepast aan IB 2001-regime. Tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek nagevorderd; geen sprake van ambtelijk verzuim! (zie ook uitspraak Hof Den Bosch BK 06/00287 en uitspraak rechtbank Breda AWB 05/4255)
07-01-2009 AWB 07/5457 (Arnhem) Rentecomponent in uitkering uit combinatiepolis terecht nagevorderd; sprake van een nieuw feit
10-11-2008 AWB 08/1244 (Arnhem) Geen kwade trouw bij niet verantwoorden uitkering krachtens kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Navordering en boete vervallen

17-10-2008

BK 07/00461 (Den Bosch) Geen nieuw feit voor navordering van ten onrechte afgetrokken premies voor niet aan IB 2001-regime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2902, arrest HR 08/04868, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00130 en verwijzingsarrest HR 10/04306) 

17-10-2008

BK 07/00460 (Den Bosch) Geen nieuw feit voor navordering van ten onrechte afgetrokken premies voor niet aan IB 2001-regime aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak rechtbank Breda AWB 06/2838, arrest HR 08/04869, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00129 en verwijzingsarrest HR 10/04307) 

30-06-2008
GEEN CASSATIE-
BEROEP
INGESTELD

P 07/00581 & P 07/00582 (Amsterdam)

Foutieve eigen aangifte belastingadviseur leidde tot (tenonrechte) afgetrokken lijfrentepremie; wel verwijtbaarheid, doch geen grove schuld

Tegen de uitspraak van het hof is geen cassatieberoep ingesteld. Zie de toelichting van Financiën van 31-07-2008, nr. DGB 2008-4004.

21-05-2008 AWB 07/628 (Leeuwarden) Grove schuld ten aanzien van ten onrechte afgetrokken premies lijfrente voor een kapitaalverzekering. Boete van 25% terecht opgelegd
14-05-2008 AWB 06/3337 (Den Haag) Geen recht op giftenaftrek terzake van aan een stichting geschonken lijfrentetermijnen. Navorderingsaanslag blijft in stand, boete vervalt
08-05-2008 AWB 07/637 (Leeuwarden) Navorderingsaanslag terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule blijft in stand. Sprake van grove schuld nu belastingplichtige de door gemachtigde ingevulde concept-aangifte niet heeft gecontroleerd. Boete verlaagd naar 25%
07-05-2008 AWB 07/1432 (Leeuwarden) Ondanks niet afdoende controle op aan accountant opgedragen werkzaamheden (invullen aangifte) geen sprake van kwade trouw. Navorderingsaanslag terzake van niet aangegeven afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule vernietigd (zie ook uitspraak Hof Leeuwarden BK 107/08)
07-05-2008 AWB 07/732 (Leeuwarden) Niet aangegeven contante uitkering kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd. Geen vergrijpboete wegens ontbreken opzet
10-04-2008 BK 07/00031 (Arnhem) Lijfrenteclausule is na expiratie van kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet binnen redelijke termijn tot uitvoering gebracht. Navordering van vorderbaar en inbaar lijfrentekapitaal terecht geschied; geen sprake van bijzondere omstandigheden
16-03-2008 AWB 07/56 (Breda) Tenonrechte afgetrokken lijfrentepremies niet na te vorderen. Aangeleverde renseignementen waren betrouwbaar. Tekortkomingen in geautomatiseerde gegevensverwerking bij Belastingdienst blijft voor rekening van Belastingdienst; geen nieuw feit!
11-03-2008 BK 06/00256 (Den Haag) Navorderingsaanslagen 2001 en 2002 i.v.m. tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek terzake van kapitaalverzekering vernietigd wegens ambtelijk verzuim. Gecorrigeerde premieaftrek 2003 blijft in stand; geen sprake van opgewekt vertrouwen
06-03-2008 AWB 07/54 (Breda) Tenonrechte afgetrokken lijfrentepremies terecht nagevorderd. Sprake van onbetrouwbare renseignementen die navordering rechtvaardigen (nieuw feit)
01-02-2008 AWB 07/1773 (Arnhem) Afkoop te laat totstandgekomen (ná 15 oktober 1990) premiebetalende kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; tenonrechte in aftrek gebrachte premies vormen geen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in afkoopjaar  (zie ook uitspraak Hof Arnhem 08/00121)
24-01-2008 AWB 07/1994 (Den Haag) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Navorderingsaanslag intact en boete van 50% passend en geboden
21-12-2007 43.236 (Hoge Raad) Lijfrentepremie niet betaald binnen 6 maanden na afloop kalenderjaar. Geen recht op (stakings)lijfrentepremieaftrek nu onjuiste inlichting tp voor rekening van belastingplichtige komt; geen verschoonbare termijnoverschrijding
20-12-2007 AWB 06/7342 (Den Haag) Geen recht op aftrek van stakingslijfrentepremie omdat ingebrachte onderneming reeds was doorverkocht aan derde vóór oprichting B.V.; navordering in stand, boetebeschikking vernietigd (geen opzet) (zie ook uitspraak Hof Den Haag BK 08/00049)
18-12-2007 AWB 06/2643 (Leeuwarden) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Navorderingsaanslag intact, maar boetebeschikking geheel vernietigd
17-12-2007 AWB 07/11 (Leeuwarden) Geen negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen bij afkoop van reeds op eerder moment verpande kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (zie ook uitspraak Hof Leeuwarden BK 13/08 en arrest HR 10/02294 dat is afgedaan met toepassing art. 81 Wet RO) 
14-12-2007 AWB 07/1782 (Haarlem) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Navorderingsaanslag intact, maar boete verlaagd naar 25%, nu geen sprake is van opzet
01-11-2007 AWB 07/242 (Haarlem) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Geen sprake van nieuw feit en 'slechts' sprake van grove schuld; navorderingsaanslag komt te vervallen
26-10-2007 AWB 06/6593 (Den Haag) Afkoopsom kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet in aangifte opgenomen. Navorderingsaanslag intact en boete van 50% passend en geboden! Sprake van voorwaardelijke opzet; geen sprake van verontschuldigbare rechtsdwaling en evenmin van onmacht
02-10-2007 BK 06/00051 (Amsterdam) Geen navordering over in aangifte verantwoorde, doch niet in aanslag verwerkte vrijval FOR; sprake van verwijtbaar onjuist inzicht inspecteur en niet van schrijf- of tikfout (cassatieberoep ongegrond verklaard o.g.v. art. 81 Wet RO; HR 07/13124 van 14-11-2008)
11-09-2007 BK 06/00168 (Den Bosch) Door werkgever betaalde premies voor pensioen C-polis niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting; nieuw feit rechtvaardigt navorderingsaanslagen (zie ook uitspraak AWB 05/1309 van rechtbank Breda)
03-08-2007 AWB 06/2902 (Breda) Tenonrechte afgetrokken premies kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd en sprake van grove schuld (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 07/00461, arrest HR 08/04868, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00130 en verwijzingsarrest 10/04306)
03-08-2007 AWB 06/2838 (Breda) Tenonrechte afgetrokken premies kapitaalverzekering met lijfrenteclausule terecht nagevorderd en sprake van grove schuld (zie ook uitspraak Hof Den Bosch 07/00460, arrest HR 08/04869, uitspraak verwijzigingshof Arnhem BK 10/00129 en verwijzingsarrest HR 10/04307)
12-07-2007 AWB 06/3984 (Breda) Onzorgvuldige aangifte ter zake van staking onderneming en sluiten lijfrenteovereenkomst, maar geen sprake van verwijtbaar handelen; boete vernietigd
12-07-2007 AWB 06/3983 (Breda) Onzorgvuldige aangifte ter zake van staking onderneming en sluiten lijfrenteovereenkomst, maar geen sprake van verwijtbaar handelen; boete vernietigd
11-07-2007 AWB 06/6789 & 06/6790 (Haarlem) Geen recht op aftrek terzake van niet aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; sprake van nieuw feit dat navorderingsaanslag rechtvaardigt en boete van 25% passend en geboden
28-06-2007 AWB 06/734 (Breda) B.V. is geen toegelaten aanbieder in de zin van artikel 3.126; geen recht op stakingslijfrenteaftrek. Navorderingsaanslag in stand, maar boete vernietigd
28-06-2007 AWB 06/733 (Breda) B.V. is geen toegelaten aanbieder in de zin van artikel 3.126; geen recht op stakingslijfrenteaftrek. Navorderingsaanslag in stand, maar boete vernietigd
21-06-2007 AWB 06/2864 (Breda) Beschikking revisierente terecht. Ook al is afkoop lijfrente in opdracht van curator gedaan, dan betreft het toch een afkoop ter zake waarvan IB verschuldigd is
13-06-2007 BK 06/00287 (Den Bosch) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangepast aan IB 2001-regime. Tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek kan niet worden nagevorderd wegens aanwezigheid van ambtelijk verzuim (zie ook uitspraak AWB 05/4255 van rechtbank Breda en arrest Hoge Raad 07/10292)
13-06-2007 BK 06/00202 (Arnhem) Oplegging meerdere vergrijpboetes t.z.v. onjuist aangifte doen over diverse jaren niet onevenredig; sprake van grove schuld bij onterechte claim lijfrentepremieaftrek
08-06-2007 BK 64/06 (Leeuwarden) Kapitaalverzekering met lijfrenteclausule niet aangepast aan IB 2001-regime. Navorderingsaanslag terzake van tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek; boete slechts 25 procent (verwijt!) (zie ook uitspraak AWB 06/37 van rechtbank Leeuwarden)
07-06-2007 AWB 06/6024 (Arnhem) Geen sprake van drukkende uitgaven voor inkomensvoorzieningen bij voldaan lijfrentepremies door BV; navorderingsaanslag (incl. boete) intact (uitspraak Hof Arnhem BK 07/00336)
25-05-2007 BK 82/06 (Leeuwarden) Alsnog lijfrentepremieaftrek; inspecteur treft geen verwijt, toch veroordeeld tot proceskostenvergoeding (zie ook uitspraak AWB 06/40 van rechtbank Leeuwarden)
25-05-2007 BK 81/06 (Leeuwarden) Navorderingsaanslag i.v.m. onterechte lijfrentepremieaftrek vernietigd; inspecteur veroordeeld tot proceskostenvergoeding wegens onrechtmatige daad (zie ook uitspraak AWB 06/39 van rechtbank Leeuwarden)
11-05-2007 BK 36/06 (Leeuwarden) Geen aftrek premies voor niet aan IB 2001 aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Grove schuld aan zijde belastingplichtige; navordering en boete 25% in stand
20-04-2007 42.009 (Hoge Raad) Sprake van "ambtelijk verzuim" bij navorderingsaanslag terzake van afkoopsom saldolijfrente? (uitspraak Hof Amsterdam BK 04/02927 vernietigd en zaak verwezen)
17-04-2007 BK 06/00127 (Arnhem) Navordering ten onrechte geclaimde lijfrenteaftrek; cumulatie vergrijpboeten bij navordering over diverse jaren niet in strijd met het recht (zie ook uitspraak AWB 05/3477 etc. van rechtbank Arnhem)
14-11-2006 BK 06/00108 (Amsterdam) Tenonrechte afgetrokken premies terecht nagevorderd; boete intact en belanghebbende te kwader trouw (zie ook uitspraak AWB 05/3517 van rechtbank Haarlem)
11-10-2006 AWB 06/1198 & 06/1199 (Arnhem) Geen plaats voor premieaftrek terzake van kapitaalverzekering; navorderingsaanslagen en boete blijven in stand
26-07-2006 BK 03/02426 (Arnhem) Vertrouwensbeginsel staat heffing inzake combinatiepolis in de weg
20-07-2006 BK 04/01066 (Arnhem) Revisierente bij navorderingsaanslag is “beschikking in primo”; geen nieuw feit nodig
19-07-2006 AWB 06/188 (Leeuwarden) Geen aftrek van lijfrentepremies voor niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; geen grove schuld aanwezig, boete vervalt
07-07-2006 AWB 06/40 (Leeuwarden) Alsnog stukken inzake aanpassing polis aangeleverd. Wel recht op lijfrentepremieaftrek, geen proceskostenvergoeding (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 82/06 van het hof Leeuwarden) 
07-07-2006 AWB 06/39 (Leeuwarden) Alsnog stukken inzake aanpassing polis aangeleverd. Wel recht op lijfrentepremieaftrek, geen proceskostenvergoeding (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 81/06 van het hof Leeuwarden) 
05-07-2006 AWB 06/358 (Arnhem)

Renseignement verzekeraar reeds aanwezig voor regelen aanslag; geen nieuw feit; ambtelijk verzuim

22-06-2006 BK 04/00085 (Arnhem) Belanghebbendes betrokkenheid bij antedatering kapitaalverzekering onvoldoende bewezen; geen plaats voor boete
20-06-2006 AWB 05/4255 (Breda) Vanaf 2001 voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule geen recht meer op aftrek lijfrentepremies. Navorderingsaanslagen terzake van tenonrechte geclaimde aftrek blijven in stand; geen sprake van ambtelijk verzuim (zie ook de uitspraak op het hoger beroep BK 06/00287 van hof Den Bosch en arrest Hoge Raad 07/10292)
19-06-2006 AWB 06/37 (Leeuwarden) Toerekening handelwijze adviseur aan belastingplichtige; tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek voor kapitaalverzekering met lijfrenteclausule nagevorderd. Boete van 25% passend en geboden (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 64/06 van het hof Leeuwarden)
23-05-2006 AWB 05/4822 (Den Haag) Geen recht op lijfrentepremieaftrek voor niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; beroep op gelijkheidsbeginsel en vertrouwensbeginsel faalt
16-05-2006 AWB 05/2161 (Leeuwarden) Afgetrokken lijfrentepremies betroffen stortingen op een eigen spaarrekening; geen recht op lijfrentepremieaftrek en in navordering begrepen boete terecht opgelegd
27-04-2006 AWB 05/6774 & 6776 (Leeuwarden) Boete gehandhaafd voor ten onrechte als lijfrentepremies afgetrokken pensioenpremies
26-04-2006 AWB 05/4149, 05/4150 & 05/4151 (Arnhem) Navorderingsaanslagen t.a.v. tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek in stand; wegens cumulatie verval boete voor 2e en 3e jaar
19-04-2006 AWB 05/1986& 1987 (Leeuwarden) Navordering tenonrechte geclaimde lijfrentepremieaftrek voor niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule in stand; grove schuld van ingeschakelde deskundige niet aan belastingplichtige toe te rekenen, boete vervalt
10-04-2006 AWB 05/1309 (Den Bosch) Door werkgever betaalde premies voor pensioen C-polis niet aftrekbaar voor inkomstenbelasting; nieuw feit rechtvaardigt navorderingsaanslagen (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 06/00168 van het hof Den Bosch)
06-03-2006 AWB 05/3477, 05/3478 & 05/3479 (Arnhem) Volgen aangifte op punt van premieaftrek voor kapitaalverzekering zonder nader onderzoek staat niet in de weg aan navordering; nieuw feit; geen cumulatie van boeten toegestaan (zie ook uitspraak op hoger beroep BK 06/00127 van het hof Arnhem)
14-02-2006 AWB 05/3517 (Haarlem) Navordering terecht terzake van afgetrokken premies voor een niet-aangepaste kapitaalverzekering met lijfrenteclausule; boete blijft (ook) in stand (zie ook de uitspraak op het hoger beroep BK 06/00108 van hof Amsterdam)
12-07-2005 BK 04/02927 (Amsterdam)

Sprake van ambtelijk verzuim bij navorderingsaanslag terzake van afkoopsom saldolijfrente (zie ook arrest HR. 42.009)

N.B.: Uitspraak Hof Amsterdam is niet beschikbaar!

14-01-2005 BK 04/00866 (A'dam) Navordering tenonrechte in aftrek toegelaten lijfrentepremie (door volgen van aangifte) niet mogelijk wegens ontbreken nieuw feit; geen sprake van kenbare administratieve fout
15-09-2004 BK 03/03041 (Den Haag) Afkoop kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Op grond van bij belanghebbende gewekte vertrouwen bij het verlenen van hulp bij doen van aangifte blijft de afkoop buiten de heffing

26-11-2003

BK 02/02227 (Den Haag) Geen eerbiedigende werking voor pré-Bredeherwaarderingslijfrente onder de Wet IB 2001; geen strijd met algemene beginsel van behoorlijk bestuur of EVRM

19-11-2003

BK 00/02899 (Den Bosch) Geen recht op aftrek lijfrentepremie voor in België wonende belastingplichtige; niet voldaan aan 90%-regeling. Bovendien geen sprake van lijfrenteverzekering

05-11-2003

BK 02/03633 (Den Bosch) Recht op aftrek lijfrentepremie voor in btl wonende belastingplichtige; toepassing gelijkheidsbeginsel
05-09-2003 38.219 (Hoge Raad) Te laat totstandgekomen lijfrenteovereenkomst niet tijdig aangepast aan met ingang van 1992 geldende voorwaarden voor lijfrentepremieaftrek; geen recht op aftrek en navorderingsaanslag gehandhaafd (cassatie Hof Den Haag BK 01/00473)
20-05-2003 BK 01/00655 (Den Bosch)

Uitkering uit liquidatiesaldo verzekeringsmaatschappij voor geneeskundigen belastbaar bij verzekeringnemer; navordering met boete 50%

20-02-2003 BK 01/04131 (A'dam) Niet tijdige totstandkoming overeenkomst niet te wijten aan verzekeringnemer; verval opgelegde boete
20-01-2003 BK 00/01801 (Den Bosch) Niet tijdige totstandkoming overeenkomst niet te wijten aan verzekeringnemer; omzetting overeenkomst 
20-12-2002 37.467 (Hoge Raad) Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar (cassatie Hof A'dam BK 00/01482)
19-07-2002  BK 703/01 (Leeuwarden)  Uitkering uit liquidatiesaldo aan te merken als negatieve persoonlijke verplichting
12-07-2002  BK 168/01 (Leeuwarden)  Lijfrenteovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990 (geen wilsovereenstemming); geen recht op lijfrentepremie-aftrek
13-06-2002  BK 00/03075 (A'dam)  Verrekening pensioenrechten in het kader van boedelscheiding gedefiscaliseerd
26-03-2002
  
BK 01/00473 (Den Haag)

Te laat totstandgekomen lijfrenteovereenkomst niet tijdig aangepast aan met ingang van 1992 geldende voorwaarden voor lijfrentepremieaftrek; geen recht op aftrek en navorderingsaanslag gehandhaafd (zie ook arrest HR 38.219)

04-09-2001 BK 99/01358 (Arnhem) Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar; boete verminderd wegens overschrijding redelijke behandeltermijn
29-06-2001  BK 00/01482 (A'dam)  Levensverzekeringsovereenkomst bestond niet op 15 oktober 1990; premies vanaf 1992 niet aftrekbaar (zie ook arrest HR 37.467)
12-06-2001 BK 99/01308 (A'dam) Niet tijdige totstandkoming overeenkomst niet te wijten aan verzekeringnemer; verval opgelegde boete

Deze pagina bevat een selectie van de belangrijkste hofuitspraken en arresten van de Hoge Raad die inzake de Algemene wet inzake rijksbelastingen / Algemene wet bestuursrecht (navorderingen en boeten) zijn gepubliceerd op levensverzekeringsgebied. Door op de koptekst van de/het betreffende uitspraak/arrest te klikken verschijnt de integrale tekst.