.

Besluiten IB 2001 (niet winst)

Fiscale Site Leven - BESLUITEN IB (niet winst)

Geldend beleid
15-03-2021
2021-5656

Aangewezen/toegelaten buitenlandse aanbieders (pensioenen en lijfrenten)

16-12-2020
2020-226944
Middeling
07-12-2020
2019-74967
Wijzigingsbesluit KEW, SEW, BEW en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
08-09-2020
2020-16039

Wijzigingsbesluit lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

13-12-2019
2019-0000024804

VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; aanpassing looptijd wegens (getemporiseerde) verhoging van de AOW-leeftijd Inwerking getreden per 1 januari 2020

16-05-2019
2019-115021

Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

15-05-2017
2017-81019
Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
09-05-2017
2017-1209

Fiscaal Bestuursrecht, incl. ambtshalve verminderen Fiscaal jaar 2017 e.v.

15-02-2016
BLKB2016/19

Fiscaal Bestuursrecht, incl. ambtshalve verminderen Fiscaal jaar 2016

07-01-2015
BLKB2015/62

Fiscaal Bestuursrecht, incl. ambtshalve verminderen Fiscaal jaar 2015

10-04-2014
BLKB2014/506M

Eigenwoningrente, eigenwoningregeling, kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Intrekking diverse besluiten

18-12-2013
BLKB2013/995M

Fiscaal Bestuursrecht, incl. ambtshalve verminderen Fiscaal jaar 2014

17-12-2013
BLKB2013/2201M

VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd

26-04-2013
DGB2013/201M

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning en belastingvermindering bij keuzerecht

27-04-2012
BLKB2012/157M
Niet op het loon ingehouden pensioenbijdragen; voorwaarden voor vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw tot 10 jaar na ontslag
20-12-2011
BLKB2011/1954M
Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
11-11-2011
BLKB2011/2179M

IB. Intrekking van beleidsbesluiten

11-11-2011
BLKB2011/1208M

Fiscale partnerregeling en heffingskortingen

16-12-2010
DGB2010/6799M

Ambtshalve verminderen of teruggeven Fiscaal jaar 2011 t/m 2013

10-12-2009
CPP2009/2461M

Ambtshalve verminderen of teruggeven Fiscaal jaar 2010

05-08-2009
CPP2009/1096M

Ten onrechte ontvangen looninkomsten en terecht ontvangen looninkomsten die terugbetaald moeten worden

06-12-2001
CPP2001/3435M

Voorschriften inzake het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven (opvolger van besluit DB89/735 van 25-03-1991)

06-12-2001
CPP2001/3435

Aanpassing van enige beleidsbesluiten in verband met de euro (w.o. besluit DB89/735 inzake het ambtshalve verlenen van verminderingen of teruggaven)

Vervallen beleid
21-03-2018
2018-5799

Aangewezen/toegelaten buitenlandse aanbieders

24-06-2016
DGB2016/1922N

Aangewezen/toegelaten buitenlandse aanbieders

04-02-2016
BLKB2016/33M

Wijziging besluit BLKB2014/1763M; goedkeuring regeling ‘dubbel genieten uitkering’ bij kapitaalverzekeringen voor jaren vóór 2016

29-09-2015
BLKB2015/464M

Wijziging besluit BLKB2014/1763M; goedkeuring bij overschrijding van bandbreedte 1:10

03-09-2015
BLKB2015/1080M

Wijziging besluit BLKB2012/283M; geen minimumwaarderingsregel bij afkoop van lijfrentevoorziening

03-06-2015
BLKB2015/463M

Wijziging besluit BLKB2012/283M; tijdelijke regeling voor terugstorting van te veel betaalde bedragen op lijfrente Werking tot 1 januari 2018!

27-01-2015
BLKB2015/54M

Wijziging besluit BLKB2012/283M; uitbreiding goedkeuring naar vertraagde uitvoering automatische premie-incasso 2e helft december 2014

17-12-2014
BLKB2014/2168M

Wijziging besluit BLKB2014/1763M; uitbreiding reikwijdte tijdklemmenbesluit

06-12-2014
BLKB2014/1763M
Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
23-06-2014
BLKB2013/2058M
Middeling
03-02-2014
BLKB2014/195M

Lijfrenten. Vertraagde automatische premie-incasso's eind 2013 als gevolg van de invoering van de SEPA

17-12-2013
BLKB2013/2201M

VUT-regelingen, (overbruggings)pensioenen en overbruggingslijfrenten; verlenging looptijd wegens verhoging van de AOW-leeftijd Vervallen per 1 januari 2020

12-07-2013
---

Aangewezen buitenlandse aanbieders

27-06-2013
BLKB2013/490M

KEW, SEW en BEW. Overgangsrecht KEW en verhuizing

28-05-2013
BLKB2013/956M

KEW, SEW en BEW. Overgangstermijn

27-02-2013
BLKB2013/322M

KEW, SEW en BEW. Overgangstermijn

21-12-2012
BLKB2012/1994M

KEW, SEW en BEW. Overgangstermijn (HERPLAATSING)

20-12-2012
BLKB2012/1977M

KEW, SEW en BEW. Vervallen tijdklemmen in specifieke situaties

13-06-2012
BLKB2012/283M

Lijfrenten en rechten op periodieke uitkeringen

02-06-2012
DGB2012/2190M

Keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen; inhaal- en terugnameregeling bij negatieve inkomsten uit eigen woning

19-08-2011
BLKB2011/1576M

Oud regime lijfrenten en toerekening lijfrentetermijnen aan echtgenoot

18-11-2010
DGB2010/7480

Aangewezen buitenlandse aanbieders

10-06-2010
DGB2010/3777

Aangewezen buitenlandse aanbieders

10-05-2010
DGB2010/3119M

Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en bestaande rechten op periodieke uitkeringen

18-03-2010
DGB2010/745M

Vragen en antwoorden fiscale partnerregeling en heffingskortingen

03-02-2010
DGB2010/415M
Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen (RECTIFICATIE)
22-01-2010
DGB2010/415M
Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
06-07-2009
CPP2009/1028M
Collectieve compensatieregelingen voor beleggingsverzekeringen
28-04-2009
CPP2008/1118M
Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
03-06-2008
CPP2008/288M
Echtscheiding; kapitaalverzekering eigen woning en "oude" kapitaalverzekeringen
03-06-2008
CPP2008/287M

Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en bestaande rechten op periodieke uitkeringen

16-03-2007
CPP2007/482M
Loonheffingen. Pensioenen;niet-ingehouden pensioenbijdragen
23-11-2006
CPP2006/737M
Kapitaalverzekering eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
02-11-2006
CPP2006/2362M

Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en bestaande rechten op periodieke uitkeringen

28-04-2006
CPP2005/2728M

Lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en bestaande rechten op periodieke uitkeringen

N.B.: Klik hier op verzamelbesluit in PDF-formaat en klik voor de bijbehorende rectificatie in PDF-formaat op: rectificatie (bron: overheid.nl)

30-01-2006
CPP2005/2169M
Echtscheiding; kapitaalverzekering eigen woning, "oude" kapitaalverzekeringen en lijfrenten
07-12-2005
CPP2005/2828M
Overgangsrecht overbruggingslijfrenten (per 1-1-2006)
05-12-2005
CPP2005/2727M
Kapitaalverzekering eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3
20-04-2005
CPP2005/494M
Kapitaalverzekering eigen woning. Aanpassing clausule in verband met Fiscale onderhoudswet 2004
04-04-2005
CPP2005/318M
Invoering regels voor unit-linked lijfrenten; gevolgen voor lijfrenten gesloten vóór 1 januari 1992
25-10-2004
IFZ2004/728M
Voorkoming van dubbele belasting. Uitvoering arrest van het Europese Hof van Justitie inzake De Groot; lijst persoonlijke fiscale tegemoetkomingen
08-07-2004
CPP2004/874M
Fiscale behandeling van door de werknemer rechtstreeks aan de verzekeraar betaalde pensioenpremies op PSW-C-polissen
31-03-2004
CPP2004/130M
Kapitaalverzekering eigen woning; termijn indiening verzoek aanpassing polis
10-02-2004
CPP2004/76M
Ingangsdatum nabestaandenlijfrente
09-10-2003
CPP2003/2335M
Wijze van berekening lijfrentepremieaftrek in 2003; goedkeuring
07-10-2003
CPP2003/2203M
Lijfrenten. Pensioenaangroei voor belastingplichtigen die een Belgisch rustpensioen opbouwen
03-09-2002
CPP2002/867M
Verzuimde aftrek van premies inkomensvoorzieningen
26-07-2002
CPP2002/1935M
Kapitaalverzekering eigen woning; goedkeuring omzetting polis

13-05-2002

CPP2002/1130M

Uiterste betaaldatum premies van lijfrenten

21-02-2002

CPP2002/535M

Verzuim keuze voor terugwenteling betaalde lijfrentepremies

08-01-2002

DGB2001/1648M

Dubbele waardevrijstelling kapitaalverzekeringen

04-12-2001

DGB2001/1339M

Terugwenteling lijfrentepremies reserveringsruimte

28-05-2001

CPP2001/803M

Inkomsten uit vermogen. Verkoop levensverzekering aan binnenlands belastingplichtige met compensabel verlies. Belaste afkoop

21-12-2000

CPP2000/2753M

Eigen woning. Kapitaalverzekeringen. Premiedepot

08-12-2000

CPP2000/2848M

Premie lijfrente. Lijfrenteuitkering en ANW

08-12-2000

CPP2000/2847M

Premie lijfrente. Lijfrente op 2 levens

08-12-2000

CPP2000/2846M

Premie lijfrente. Invalide kinderen

08-12-2000

CPP2000/2845M

Lijfrente- of kapitaalverzekering

01-12-2000

CPP2000/2752M

Begrip levensverzekering

01-12-2000

CPP2000/2751M

Kapitaalverzekeringen. Betaling premies in vreemde valuta

23-08-2000
CPP2000/1428M
Fiscale gevolgen van schikking Spaarbeleg Kas NV met Stichting Spaardersbelangen

Deze pagina bevat een compleet overzicht van alle tot op heden namens de staatssecretaris van FinanciŽn uitgebrachte losse besluiten met een specifiek onderwerp op levensverzekeringsgebied die van belang zijn voor de toepassing van de Wet IB 2001 en de Invoeringswet Wet IB 2001 (NIET WINST). Door op de titel van het besluit te klikken verschijnt de integrale besluittekst.