.

Kamervragen, brieven etc. van FinanciŽn

Fiscale Site Leven - KAMERVRAGEN ETC. FINANCIňN

  Aanbiedingsbrief kamervragen over onderzoek inzake zzp-ers en de FOR (28 juni 2022)
---> Antwoorden op kamervragen (kenmerk 2022Z08798)

  Geen pardonregeling voor houders van verpande oude kapitaalverzekeringen; alsnog omzetten in KEW niet mogelijk (27 juni 2022)

  Aanbiedingsbrief kamervragen over pensioenopbouw door zzp-ers (29 maart 2022)
---> Antwoorden op kamervragen (kenmerk 2022Z02601)

  Aanbiedingsbrief kamervragen over werkenden zonder pensioenopbouw (28 maart 2022)
---> Antwoorden op kamervragen (kenmerk 2022Z01339)

  Kamerbrief bouwsparen in de context van de Nederlandse woningmarkt (6 december 2021)
---> Verslag SO inzake kamerbrief 'Verkenning bouwsparen op Nederlandse markt'

  Kamervragen over het omzeilen van het provisieverbod door enkele aanbieders van financiële producten (23 september 2021)

  Aanbiedingsbrief kamervragen over pensioen voor zelfstandigen (24 augustus 2021)
---> Antwoorden op kamervragen (kenmerk 2021Z13471)

  Kamerbrief over giftenaftrek en ANBI's, waaronder periodieke giften en onzekerheidsvereiste 1% (29 juni 2021)

  Verslag verzoekschrift inzake klacht over onduidelijke informatie over saldoverklaring op website Belastingdienst (28 mei 2021)

  Kamerbrief verkenning bouwsparen op Nederlandse markt (12 februari 2021)
---> Motie onderzoek kosten en effecten fiscaal gunstig bouwsparen d.d. 8 maart 2021; TK 35.517, nr. 69

  Aanbiedingsbrief antwoorden op kamervragen inzake saldolijfrenten (11 februari 2021)
---> Antwoorden op kamervragen (kenmerk 2020Z24036)
---> Bijlage 1; Informatie van Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting
---> Bijlage 2; Nieuwsbrief renseignering d.d. 01-04-2020

---> Bijlage 3; Tweede nieuwsbrief renseignering d.d. 07-10-2020

  Kamervragen over samenhang loonbelasting en inkomstenbelasting bij meerdere pensioenen (5 februari 2021)

  Kamervragen over levensverwachting en AOW-leeftijd (2 februari 2021)

  Kamerbrief Evaluatie vrijstelling nettopensioen en nettolijfrente (2 september 2020)
---> Bijlage: Rapport Willis Towers Watson

  Kamervragen SO inzake Bedrijfslevenbeleid en Covid-19; geen opschorting revisierente bij afkoop lijfrente (17 april 2020)

  Kamervragen inzake mogelijkheid van pensioenoverdracht uit het buitenland (4 december 2019)

  Rectificatie op kamervragen over bericht 'Boeterente aan banden' (24 april 2017)

  Kamervragen over bericht 'Boeterente aan banden' (18 april 2017)

  DFT: bericht 'Boeterente aan banden' (20 maart 2017)

  AFM geeft duidelijkheid over berekening vergoeding bij vervroegd aflossen (20 maart 2017)
---> Checklist
---> Stappenplan
---> FAQ's

  Kamervragen inzake krantenartikel 'Spaarpolis verzekeraar ongedekt' (15 augustus 2016)
---> Artikel DFT 'Spaarpolis verzekeraar ongedekt' 10 juli 2016

Recht op premie-incasso bemiddelaars en voorgenomen evaluatie provisieverbod (13 juni 2016)

Rentemiddeling (31 mei 2016)

Klachtenregen zzp-verzekeringen en arbeidsongeschiktheid (29 februari 2016)

Radar-uitzending over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (11 februari 2016)

100% veilige bank sneuvelt op depositogarantiestelsel (19 januari 2016)
---> Bijlage: Beantwoording kamervragen
---> Artikel Findinet over DGS
---> Brochure DNB: Uitleg van depositogarantiestelsel
(juni 2013)

Renteherziening spaarhypotheken (31 augustus 2015)

Brief inzake dubbele heffing bijdrage Zvw bij lijfrenten (30 juni 2015)

Brief Pensioenmaximering op Ä 100.000 en de verlaging van de pensioenopbouw (11 december 2014)
---> Bijlage: Antwoorden op kamervragen Omtzigt / Aanhangsel van de Handelingen 2014-2015, nr. 806

Banksparen ten behoeve van de kosten van de uitvaart (10 juli 2014)

Onderzoek naar het bezit v/e arbeidsongeschiktheidsverzekering bij ZZP'ers (12 mei 2014)

Schending van provisieverbod door verzekeraars (22 april 2014)

Premieverhogingen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ZZP'ers (25 maart 2014)
---> Nieuwsbericht AFM 26 maart 2014

Brief over premiedifferentiatie o.b.v. postcode bij ORV (30 januari 2014)
---> Bijlage: Advies College voor de Rechten van de Mens aan Dazure B.V.

Brief aan NVG inzake verzoek ontheffing (pseudo)eindheffing RVU (26 november 2013)

Ontwijken van het provisieverbod (16 september 2013)

Onterecht betaalde belasting door zwangere zzp' ers (AOV) (14 augustus 2013)

Controleren van box 3-aangiften door Belastingdienst (18 juli 2013)

Fiscale toezegging omzetting levensloop in lijfrente (11 juli 2013)
----> Blog van Ruben Stam (Bron: PleinPlus d.d. 17-07-2013)

  Aanpak van de woekerpolisaffaire (13 juni 2013)
---->
Nieuwsbericht AMweb 13 juni 2013

  Misstanden met uitvaartverzekeringen (13 juni 2013)

  Verlenging van VUT-uitkering (4 juni 2013)

  Niet uitkeren premieoverschot bij voortijdig stopzetten verzekeringn (30 januari 2013)

  Premies op overlijdensrisicoverzekering op basis van postcode (30 januari 2013)

  Verruimen overgangsperiode omzetten bestaande aflossingvrije hypotheek vůůr 1-4-2013 (18 december 2012)

  Mogelijkheden banksparen voor het aankopen van pensioen (2 juli 2012)

  Bericht 'Verzekeraar ASR blokkeert claims woekerpolis' (19 april 2012)
---->
Bijlage: Nieuwsbericht Nu.nl d.d. 23 maart 2012

  Fiscale consequenties echtscheiding (6 februari 2012)

  Stand van zaken uitvoering maatregelen uit kabinentsreactie op SER-advies 'Zzp'ers in beeld' (26 januari 2012)

  Verdere uitwerking beleid provisieverbod complexe producten (13 december 2011)

  Uitvaartverzekeringen (14 oktober 2011)

  Uitvaartverzekeringen en het provisieverbod (23 september 2011)
---->
Bijlage: Brief AFM 6-9-2011

  Kwaliteit arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandige ondernemers (7 juli 2011)

  Fiscale partnerbegrip (6 juni 2011)

  Afwikkeling woekerpolisaffaire (8 april 2011)

  Onbedoeld effect van de wijzigingen in Uitvoeringsregeling LB 2011; artikelen 12.2 en 12.2a (4 april 2011)

  Gebruik verklaring van erfrecht door banken (23 maart 2011)

  Verruiming fiscale aftrekbaarheid pensioenpremie voor ZZP-er bij voortzetting (25 februari 2011)

  Compensatie voor woekerpolissen (16 december 2010)

  Serviceabonnementen van tussenpersonen (1 juni 2010)

  Compensatie van kosten bij beleggingsverzekeringen (8 april 2010)

  Recht op 30 jaar hypotheekrenteaftrek (9 maart 2010)

  Wanproducten in de verzekeringsbranche (17 februari 2010)

  Lijfrenten (in internationaal verband) (10 februari 2010)

  Inhouding loonbelasting door inkomensverzekeraars (26 januari 2010)

  Aflossing spaarhypotheek met KEW-uitkering blijft onbelast nadat EWS na box 3 is overgegaan (30 november 2009)
---->
Zie ook kamerstuk TK 26.727, nr. 122 (blz. 20, 2e alinea van boven)

  Uitkomst onderzoek n.a.v. kamervragen over gebruik verklaring van erfrecht door banken (2 juli 2009)

  Totaalverbod op bonusprovisie (24 juni 2009)

  Consequenties arrest HR 07/12914 van 27 februari 2009; giftenaftrek/schuld box 3 (20 april 2009)

  Het eisen van een verklaring van erfrecht (24 februari 2009)

  Advisering banksparen (26 september 2008)

  Vertrouwensbreuken in de verzekeringssector (19 juni 2008)

  Aftrekken van premies voor verzekeringen die bij buitenlandse verzekeraars worden afgesloten (15 mei 2008)

 Rekenmethodiek Ombudsman FinanciŽle Dienstverlening (18 april 2008)

 Premieopslag voor chronisch zieken bij aan hypotheek verbonden verplichte overlijdensrisicoverzekeringen (8 april 2008)

  Woekerpolissen (15 november 2007)

  Beleggen in levensverzekeringen (5 juni 2007)

 Beleggingsproducten die niet onder toezicht staan van AFM (22 mei 2007)

  Viaticale regelingen (29 maart 2004)

  Deblokkering spaarloontegoeden (7 februari 2003)

  Berekening van pensioengat; onvolledige AOW-opbouw (18 april 2002)

  Buitenlandse pensioenverzekeraars; persbericht (16 augustus 2001)

  Buitenlandse pensioenverzekeraars; nota ter beantwoording (15 augustus 2001)

  Kosten van tussenpersonen (12 april 2001)

  Onderdeel AM, zesde lid, Invoeringswet Wet IB 2001 (6 april 2001)

  Aftrek van lijfrente(premie) voor mensen met een pensioengat (2 februari 2001)Door te klikken op de hyperlinks op deze pagina worden de door FinanciŽn gegeven antwoorden op kamervragen en de door FinanciŽn naar de Tweede Kamer gezonden overige brieven op het gebied van levensverzekeringen (en de daaraan gerelateerde onderwerpen) zichtbaar. De informatie is afkomstig van de site van het Ministerie van FinanciŽn.

Beschikbaar zijn de antwoorden op kamervragen/overige brieven vanaf 2 februari 2001.