.

Selecties doorlopende teksten wet- en regelgeving 1991, 2000 & 2001 e.v.

Fiscale Site Leven - WETTEKSTEN (DOORLOPEND)

 

Wet op de inkomstenbelasting 1964
1991 / 2000

 
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 1964
2000 
 
Wet inkomstenbelasting 2001
2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020  / 2021 / 2022
 
Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001
2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001
2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001
2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Besluiten houdende aanpassing van enige uitvoeringsbesluiten
20 december 2000 (2001) / 13 december 2002 (2003) / 15 december 2003 (2004) / 3 juli 2007 (2007)
 
Wet op de loonbelasting 1964
2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Uitvoeringsregeling loonbelasting 2001 [tot 1-1-2011] / 2011 [m.i.v. 2011]
2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Invorderingswet 1990
2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Algemene wet inzake rijksbelastingen
2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994
2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Successiewet 1956
2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 (tekst per 1-4-2017 *) / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Uitvoeringsbesluit Successiewet 1956
2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Uitvoeringsregeling Successiewet 1956 [tot 1-1-2010]
2007 / 2008 / 2009 
 
Uitvoeringsregeling Schenk- en erfbelasting [m.i.v. 2010]
2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 [tot 1-1-2007]
2004 / 2005 / 2006
 
Wet op het financieel toezicht [m.i.v. 2007]
2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022
 
Burgerlijk Wetboek (boek 6, titel 2 & titel 5 // boek 7, titel 17. Verzekering & titel 18. Lijfrente)
2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 / 2021 / 2022

 

Disclaimer
De teksten die je via bovenstaande hyperlinks kunt downloaden betreffen (selecties van) de teksten die in eerste aanleg voor een bepaald belastingjaar golden. De datum van download/zichtdatum staat in de koptekst. Latere wijzigingen van wettelijke bepalingen op basis van na een betreffend belastingjaar ingediende wetsvoorstellen die terugwerkende kracht hebben, zijn niet verwerkt in de te downloaden bestanden!

=========================================

*) Voor 2017 zijn de (wet)teksten opgenomen die per 1 april 2017 in werking zijn getreden. Veel ervan hebben terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017, enkele bepalingen niet. Lees daarover meer in het 'Overzicht wijzigingen per 1-4-2017 inzake leven' van 8 april 2017.

De bepalingen die hebben gegolden in de periode 1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 zijn ook opgenomen in de PDF-bestanden met selecties van wetteksten. Het gaat daarbij om de artikelen 10bis.4, 10bis.5, 10bis.6, 10bis.7, 10bis.11 en 10bis.12 van de Wet IB 2001 en de onderdelen AM en AP van de Invoeringswet Wet IB 2001!